Återuppståndelsen

Chefredaktör

MÅNADEN SOM GÅTT. Likt en Fågel Fenix ur askan.

fågel-fenix

Månaden som gått:

I Månaden som gått reflekterar chefredaktören Fredrik Vejdeland över den gångna månaden och visar hur arbetet utvecklats och kommer att fortskrida. Statistik varvas med analyser och visioner i olika ämnen som rör Nordfronts arbete.

Efter en längre tids bortfall kommer ”Månaden som gått” nu att återuppstå. För nya läsare innebär detta att chefredaktören för denna sida, det vill säga i nuläget jag själv, rapporterar månadsvis om Nordfronts utveckling.

Det är inte bristande vilja som är anledningen till att ”Månaden som gått” uteblivit utan helt enkelt tidsbrist – särskilt under det senaste halvåret – vilket tyvärr också gjort att jag endast sporadiskt kunnat skriva andra artiklar under eget namn. Jag har under tiden arbetat med att försöka organisera Nordfront men kanske inte synts till så mycket utåt som jag velat.

Organisationen har den senaste tiden genomgått stora strukturella förändringar och ett partiprogram har skrivits vilket inneburit hundratals manstimmar och extramöten för dem som sitter i organisationens ledning, inklusive jag själv. Nu är dock dessa strukturförändringar avklarade vilket kommer innebära möjligheter till stora framsteg för både Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen i sig.

gubbe_med_logga-fram

Bättre än Fria Tider och Avpixlat
Samtidigt har Nordfront fortsatt förbättra den journalistiska verksamheten. Bland annat levererar vi fler notiser och artiklar än aldrig tidigare. Under november månad har 537 artiklar (inräknat kamprapporter) skrivits, vilket i snitt blir 17,9 per dag. Tar vi bort kamprapporterna och fokuserar på den rena journalistiken blir det ändå 372 artiklar per månad och 12,4 per nyhetsdygn. Som en jämförelse innebär detta antal att vi under november månad skrev fler notiser och artiklar än Fria Tider och Avpixlat!

Vi kan också se en stor ökning om vi jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Vi har nu mer än dubbelt så mycket material uppe jämfört med november månad förra året. Om denna trend skulle hålla i sig borde vi om ett år ha lite mer än 24 nyhetstexter per dag vilket skulle göra denna sida minst sagt slagkraftig.

Ökat antal läsare
Också besöksstatistiken har gått kraftigt upp där vi de senaste månaderna fått tiotusentals nya läsare. Vi ligger månadsvis på sexsiffriga antal unika besökare även om vi har en bit kvar till de 500 000 som är ett mål vi satt upp. I takt med allt som händer i samhället räknar vi med att besöksantalet kommer att fortsätta öka.

Illasinnade belackare till Nordfront – ibland ”nationella” sådana – förmedlar ibland bilden av att Nordfront är en sida för de närmast sörjande och knappast når ut till andra än Motståndsrörelsens sympatisörer. Om Nordiska motståndsrörelsen har hundratusentals sympatisörer ser det dock rätt bra ut inför framtiden.

Utveckling pågår
Vad har då hänt med Nordfront, förutom högre antal nyhetstexter och besökare, under specifikt den senaste månaden? En sak är att Radio Nordfront och Robin Palmblad börjat med extrasändningar vilket visar att radion är tänkt att utvecklas och expandera. Vi har utvecklat samarbetet med Finland och Norge för att få in mer nordiska nyheter på sidan. Vi har rekryterat nya skribenter men också nya redaktionsmedlemmar, däribland Johanna Hagberg och Mikael Karlsson, som ska vidareutveckla arbetet.

Johanna Hagberg - nyhetsskribent.

Naturligtvis sker detta inte ostraffat. Nyligen beslutade Swedbank att stänga ner Nordfronts konto eftersom man gjort den korrekta iakttagelsen att stödprenumerationerna ökar Nordfronts slagkraftighet (vi har löst problemetHÄR). Att banker, med det samhällsansvar de numera har, tillåts trakassera politiskt oliktänkande är verkligen förkastligt och borde få varje representant för den svenska ”demokratin” att reagera (vilket naturligtvis inte skett).

Istället har regeringen tillsatt (oktober månad) en trollarmé som ska trolla sönder kommentarsfält på alternativa medier där Nordfront pekats ut av Bonnier-media. Så håll utkik, flera av kommentarerna på Nordfront kan ha skrivits av regeringsanställda Hasbara-troll.

Framöver
Under december månad fortsätter vi det fina arbete som grundlagts under denna och föregående månad när vi verkligen började öka i besöksantal och uppdateringsfrekvens.

En sak som jag dock vill trycka på är att nyhetsredaktionen i stort sett är underbemannad för att klara av att öka takten i den hastighet vi vill. Nyhetsredaktionen behöver fler kvinnor och män som kan skriva nyhetsrelaterade notiser och artiklar. Den behöver även fler grävande journalister. Antingen löses detta med att personer med kunskap och intresse för researcharbete hör av sig eller att nya notisskribenter ansluter sig och kan möjliggöra för mer erfarna nyhetsskribenter att ägna sig mer åt grävande artiklar.

20150104_nf_granskar_forradarna2

Tveka inte att höra av dig. 1-2 extra personer inom nyhetsredaktionen kan göra STOR skillnad för Nordfronts fortsatta utveckling. Om du är novis inom området men ändå vill dra ditt strå till stacken och tror att du kan lära dig, så hör av dig till nyhetsredaktionen – de hjälper dig att bli skribent!

Hjälp Nordfront avancera
Nordfront gör alltså just nu stora framsteg. Orsaken stavas hårt arbete men är också ett direkt resultat av att folk betalar in stödprenumerationer, eftersom pengarna har använts till att bland annat öka kontinuiteten på sidan. Förutom rena driftkostnader har pengar används till hårdvara till server, redaktionsdatorer till skribenter, lokalkostnader, ljudutrustning, ersättning för tips och dokument, inträdesavgifter, resor, lotteriet, inköp av produkter med mera, med mera. Ytterst lite av det vi lagt pengar på skulle vara möjligt utan stödprenumerationerna!

hjälp-nordfront1

Vill du se Nordfront avancera ytterligare? Vill du se extra satsningar med exempelvis radio och annan media? Vill du ha fler grävande artiklar som avslöjar makthavarna? Vill du drunkna i nyheter och vill du att den största alternativa median är radikal? Stödprenumerera på Nordfront – varje krona öronmärks till att dra Bonnier i näbben.