Nästesdagarna: IT-säkerhet och nätaktivism i Näste 2

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 30 januari samlades medlemmar, aktivister och sympatisörer för första upplagan av Nästesdagarna i Näste 2.

Lördagen den 30 januari var det dags för Näste 2:s första upplaga av Nästesdagarna, en dag tänkt att samla aktivister, medlemmar och sympatisörer från olika delar av nästet. Vad man utannonserat var två föredrag, mat och fika, genomförande av det nya aktivistprovet samt månadsmöte för de anslutna.

Runt halv elva började gästerna att anlända till dagens lokal där man möttes av kaffe och liknande för att sedan ha möjlighet att hälsa och socialisera med såväl nya som gamla kamrater.

När man ansåg sig socialiserat lagom, samlade dagens konferencier samtliga närvarande för att informera om dagens upplägg, vilket startade med ett föredrag om IT-säkerhet av Martin Engelin från Initiativ Idun. Engelin har tidigare varit engagerad i numera nedlagda Svenskarnas parti, men har nu startat upp Initiativ Idun, vars syfte är att nationalister ska kunna fortbilda andra nationalister med sina specifika kunskaper, i detta fall IT-säkerhet.

fdrag0

Under föredragets första halva förklarade Engelin de grundläggande termer man bör känna till för att överhuvudtaget kunna skydda sig mot de många hot och säkerhetshål som finns i våra datorer och mobiltelefoner. Vidare talade han om själva problematiken med att inte vara mån om sin säkerhet på nätet eller i telefonen. Efter att ha besvarat frågor från publiken bröt man för fika innan föredragets andra del skulle avhandlas.

Engelin berättade här om vilka åtgärder man kan behöva vidta för att få en säkrare IT-upplevelse och tog upp en mängd intressanta saker. Här var publiken aktiva med frågor och en del frågetecken rätades ut, även om saker som inte direkt togs upp av föredraget. Föredragets tredje del bestod av en sammanfattning där vissa slutsatser kunde dras och här gavs också en praktisk guide till hur man förbättrar sin säkerhet på internet. Engelins föredrag var lika välbehövliga som uppskattade och efter att publiken tackat av honom följde en fikapaus innan näste föredragshållare tog vid.

Turen hade kommit till Skuli Jakobson från Island. Jakobson har varit en engagerad nationell länge och har under senare år lagt ett stort fokus på internet-aktivism, som dagens föredrag skulle komma att handla om.

fdrag1

Föredraget betonade bland annat vikten av att kämpa på internet och gick igenom med vilka metoder detta kunde göras med. White Rabbit Radio rekommenderades av Jakobsson och saker relaterade till White Rabbit-nätverket, som bland annat jobbar med mantran. Jakobson gav också ett intressant tips till alla, främst datorspelare. Istället för att samlas och ”lana” datorspel kan man istället ta med sig varsin dator och samlas och bedriva internetkrig mot utvalda mål tillsammans. ”Det ska vara kul att kämpa!” var det bestämda budskapet från Jakobson. Jakobson tackades med stora applåder och efter detta dröjde det ett litet tag innan middagen serverades.

Middagen bestod av en soppa med ekologiskt lammkött, som var mycket god. Kaffe, bröd och diverse bakverk serverades och stämningen var lika god som maten.

fdrag2

Efter detta fick sympatisörer och icke-medlemmar tacka för sig och dagen fortsatte med fystesterna i det nya aktivistprovet. Aktivisterna som gjorde provet fick bland annat jogga under tidspress, göra armhävningar under tidspress och ett antal ytterligare moment. Tanken med aktivistprovet är att alla ska sträva efter att klara det samt att förbättra sig själva över tid.

Dagen avslutades med ett längre månadsmöte. En hel del nya medlemmar presenterades här och fick även möjligheten att berätta lite om sig själva för de övriga. Efter att ha pågått i över 12 timmar avslutades Nästesdagarna och Nästeschef Jimmy Andersson tackade alla som medverkat.

Är du också intresserad av att delta på intressanta föredrag likt dessa i framtiden? Ansök då om medlemskap i Motståndsrörelsen, eller kontakta någon i organisationen!

 

Avspärrningsaktion och affischering i Varberg

Onsdagen den 27 januari begav sig Kampgrupp Varberg till Peder Skrivare gymnasieskola för att upplysa om att det denna dag är Förintelsens™ minnesdag.

Man spärrade av flertalet ingångar till skolan samt satte upp affischer som uppmuntrar elever till en kritisk hållning gentemot den påstådda fakta de tvingas mottaga från lärare och föreläsare. Affischernas budskap löd även att man bör skriva ner påstådd fakta, för att efter skoltid jämföra dessa hos Nordfront.

Inga störningsmoment förekom och aktiviteten ses som lyckad.

 

Aktivism i Göteborg inför ”Förintelsens” minnesdag

Natten till den 27/1 begav sig aktivister och medlemmar från Kampgrupp Göteborg ut för att sätta upp avspärrningsband och affischer vid olika skolor i centrala Göteborg. Såsom bland annat Burgården, Hvidtfeldska- och Schillerska skolan.

Anledningen till detta är att just denna dag så pumpar skolorna ut extra mycket lögner om den s.k. ”Förintelsen” och vi uppmanar därför skolungdomarna att vara extra kritiska.

Ca 100 affischer sattes upp och förutom en Securitas-bil som stannade vid en av skolorna så flöt aktiviteten på bra.

imageimageimage

 

Avspärrningsaktioner i centrala Göteborg

Natten den 27/1, inför den s.k. ”förintelsens” minnesdag, med den massiva propagandaoffensiv som skolorna i samband med detta spektakel brukar utsätta godtrogna elever för i åtanke, begav sig medlemmar från Kampgrupp Trestad ut till skolor i centrala Göteborg.

Där spärrade man både av ingångar och satte upp information som uppmanade elever att inte låta sig påverkas av skolornas kulturmarxistiska och projudiska hjärntvätt, utan att själva söka information och tänka kritiskt.

Om du tröttnat på detta vansinne men ännu ej organiserat dig, ansök i så fall om medlemskap! Din insats behövs för att vi ska kunna befria Norden och säkra vår ras och kulturella särart. Tillsammans, enade är vi oövervinnerliga!

20160127_00392620160127_002356

 

Avspärrningsaktion i centrala Skövde

Natten till den 27:e januari begav sig medlemmar ur rörelsen ut i centrala Skövde för att sprida det sanna och sunda i den annars feminiserade och förljugna orten.

Ett totalt antal av fyra skolor varav en högskola, två gymnasium och ett högstadium spärrades av, fick klistermärken samt ett sanningens ord uppsatt.

Aktionen ses som väl lyckad. Å lokala medlemmars vägnar hälsar vi sanningen välkommen!

20160126_21473220160126_21475020160126_221700

 

Avspärrningsaktioner med affischering i Kungsbacka

Onsdagen den 27 januari – eller Förintelsens™ minnesdag, som alla vet – spred Kampgrupp Varberg även propaganda i intilliggande Kungsbacka.

Här spärrade man av tre gymnasieskolor samt satte upp affischer som ifrågasätter Förintelsens™ vara. Skolorna som spärrades av är Elof Lindälvs gymnasium, Drottning Blanka/LBS och Aranäsgymnasiet.

Aktiviteten fortlöpte utan hinder och ses som lyckad.

imageimageimage

 

Avspärrningsaktioner i Trollhättan och Vänersborg

Den 26 januari spärrades skolor i Trollhättan av för att uppmärksamma eleverna på de lögner som de kan komma att utsättas för i skolan på förintelsens minnesdag. Efter det åkte aktivisterna vidare till Vänersborg och även där spärrades skolor av.

20160126_22453320160126_22175320160126_221800

 

Informationsmöte i Skövde, aktivism i Moholm

Lördagen den 23:e januari anordnades ett möte mellan medlemmar ur organisationen, intresserade och sympatisörer i centrala Skövde. Efter intressanta givande samtal och diskussioner begav man sig upp på Billingen för promenad och avslutade mötet vid en sportbar.

När intresserade och sympatisörer senare bröt upp vid mörkrets inbrott bestämde aktiva medlemmar att en aktion i Moholm skulle hållas. Omkring 300 flygblad delades ut och en större mängd klistermärken sattes upp. Inga irritationsmoment förekom.

Den numera invandrartäta orten fick, efter efterforskning, antagligen sitt första besök av Motståndsrörelsen, och säkerligen är många lokalbor positivt inställda till aktionen.

20160123_19592520160123_200642