Offentlig flygbladsutdelning och träning i Trollhättan

 Söndagen den 28 februari samlades delar av Näste 2 i Trollhättan för en heldag beståendes av offentlig flygbladsutdelning följt av träning.

Från klockan 11:00 befann man sig i handelsområdet Överby där man placerade sig vid de mest välbesökta butikerna. De förbipasserande tog nyfiket emot information om ny politik, märkbart trötta på den gamla. Det dröjde dock inte särskilt länge innan ordningsstörning uppstod i form av att polis anlände till platsen efter att ha mottagit ”en okänd mängd oroliga samtal”. Men i själva verket var det en väktare som tillkallade polisen.

Motståndsmännen hänvisade då till grundlagen gällande friheten att bilda opinion, varpå förstärkning i form av ytterligare en patrullbil tillkallades. Efter att poliserna dividerat och raljerat en god stund valde motståndsmännen att ställa sig bredvid berörda butiks stenläggning istället för att stå kvar på den, vilket som genom ett trollslag fick såväl polis som butiksvakt att försvinna.

Flygbladsutdelningen fortsatte ytterligare en stund och bemötandet var förhållandevis neutralt.

Efter avslutad delning begav man sig till ett närliggande utomhusgym med hinderbana där man spenderade någon timme för att sedan utvärdera dagen.

trollhättan_1

 

Gatupatrullering i Göteborg

Kvällen fredagen den 26 februari fylkades aktivister och medlemmar från Näste 2 i Göteborg för att för andra gången patrullera Göteborgs gator i syfte att hjälpa våra folkkamrater att bättre stå fasta mot den misär och brottslighet som är synonymt med rådande samhällsordning.

Likt förra patrulleringen möttes man upp för genomgång innan man sedan började röra sig in mot centrum. I och med att det var lönehelg var det särskilt mycket folk i omlopp i stadens krogområden och därför lades större fokus på dessa områden. I mångt och mycket gick patrulleringen lugnt till. Denna gången undslapp man polismaktens förföljelse trots deras förhållandevis starka närvaro.

Mellan midnatt och stängningsdags fann man en flicka som satt avsomnad utan ytterkläder i februarikylan. Motståndsmännen lyckades få liv i henne, låna ut jacka och ge henne vatten. Kraftigt berusad hade hon omintetgjort sina möjligheter att återfå sina ytterkläder, vilket lett till att hon gått ut och satt sig för att sova i en trappa. Efter mångt och mycket lyckades man i alla fall få ut vem hon ville att man skulle kontakta för att hjälpa henne hem. Hennes bekanta dök snart upp och var väldigt tacksamma över att flickan fått hjälp.

När sällskapet lämnade platsen förföljdes de av en grupp främlingar – till synes ”ensamkommande flyktingbarn” som likt gamar dröjt sig kvar vid platsen. Motståndsmännen valde då att också följa efter, vilket fortsatte även efter att sällskapet med den berusade flickan hittat hem. Under tiden noterade man hur främlingarna siktade in sig på ensamma berusade kvinnor, vars uppmärksamhet skulle avledas av en yngre i deras grupp, medan de andra promenerade efter på avstånd. Efter att främlingarna först noterat att de hade sällskap och sedan att sällskapet var större än behagat, avlägsnade man sig självmant från platsen.

Motståndsmännen fortsatte därefter att patrullera ytterligare någon timme innan man avrundade natten.

Är du intresserad av att dra ditt strå till stacken? Anslut dig till kampen! Eller hör av dig till Viktor Melin: viktor.melin@nordfront.se

DSC_0028

 

Soppkök för utsatta svenskar = praktiserad nationalsocialism

Av ,
Chefredaktör

ANALYS. Har Internetvänstern rätt när de hävdar att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”? Vad är populism och vad är inte populism? Fredrik Vejdeland reder ut begreppen.

soppkök göteborg

Under helgen anordnade Nordiska motståndsrörelsen ett soppkök för utsatta svenskar i Göteborg. Såväl mainstream-media som vänsterns nätkrigare på sociala medier och forum har haft det svårt att veta hur de egentligen ska hantera situationen. Den sociala stödaktionen rimmar nämligen väldigt dåligt med ”nazism”.

Taktiken från medias sida har varit att hetsa om helt andra saker i syfte att inga läsare ska koppla Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Göteborg den dagen till social verksamhet och soppkök.

Taktiken från den utomparlamentariska internetvänstern har varit att på sociala medier och forum öppet proklamera det som GP, GT och andra tidningar bara antyder – att Nordiska motståndsrörelsens soppkök för utsatta svenskar är ”populism” och ett ”PR-trick”.

Att bedriva soppkök är ju enligt dessa en omöjlighet eftersom att Nordiska motståndsrörelsen är ”nazister” och för att ”nazism” inte handlar om att hjälpa människor utan om att ”sparka nedåt”. Därmed blir vi bekännare av den ”nazistiska ideologin” några slags ulvar i fårakläder när vi genomför aktioner för utsatta.

Nationalsocialism – en motsats till ”nazism”
Problemet är att ”nazism” är ett begrepp som konstruerats av i huvudsak Hollywood och mainstream-media. Inga verkliga nationalsocialister har någonsin beskrivit som sig som ”nazister”, och det som massmedia bakat in i begreppet är vi nationalsocialister emot lika mycket som andra. ”Nazism” är en halmgubbe, det är ett fiktigt begrepp som massmedia definierat och sedan klistrar fast på vad som påstås är dess bekännare. I själva verket finns inga nazister, vilket Henrik Pihlström tidigare redogjort för.

Förutom att skapa ett begrepp som människor instinktivt ska reagera negativt på är ett annat syfte med ”nazism” att dölja de komponenter som nationalsocialismen står för – alltså nationalism och socialism. Om våra politiska motståndare skulle benämna oss för vad vi verkligen heter, blir det betydligt svårare att avfärda oss. Det går heller inte att vare sig utmåla eller antyda att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”.

Folkgemenskap – en grundbult inom nationalsocialismen
Självklart visste vi att den sociala aktionen i lördags skulle bli väl mottagen. Det fanns också en avsikt från vår sida att belysa att Göteborgs stad lägger 90 miljoner kronor på särskilda insatser för ”fattiga EU-migranter” medan såväl politiker som mainstream-media förfasas över särskilda insatser för svenska hemlösa. Med andra ord ville vi tydliggöra att utsatta svenskar är utsatta eftersom de svikits av en stat som inte har förmåga eller vilja att hjälpa dem.

Rudolf Kjellén

Men soppkök för utsatta svenskar är så mycket mer än så, det är en praktiserad form nationalsocialism. Den socialistiska delen av nationalsocialismen handlar om att hjälpa socialt utsatta människor ur vårt eget folk och att ena klasserna mot gemensamma mål.

Detta kallas för folkgemenskap, vilket är en grundbult inom nationalsocialismen. Folkgemenskap är ett begrepp som myntades av Göteborgsprofessorn Rudolf Kjellén (som även myntade och definierade nationalsocialismen) på tidigt 1900-tal, för att sedan blir volksgemeinschaft i det nationalsocialistiska Tyskland.

I Tyskland anordnade NSDAP soppkök redan på 1920-talet. När nationalsocialisterna sedan tog makten upprättades ”Grytsöndagen”, som sedermera utvecklades till ”Vinterhjälpen” – en välgörenhetsorganisation som med statens fulla stöd samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande och vars mål var att ”stärka det tyska folkets sociala och nationella samhörighetskänsla”.

De tyska nationalsocialisternas socialpolitik fick världen att häpna och svenska socialdemokrater att företa studieresor till NS-Tyskland för att hämta inspiration till ”folkhemmet”. Den nationalsocialistiska staten gav jobb till fem miljoner arbetslösa tyskar, såg till att arbetarna fick bättre betalt än andra arbetare i Europa, införde uppsägningsskydd, tvingade företagen att förhålla sig till nya hälsoregler på arbetsplatserna och lagstiftade om en ny semesterlagstiftning som var den mest arbetarvänliga bland alla länder.

"Grytsöndagen" upprättades av det nationalsocialistiska Tyskland 1933 till förmån för socialt utsatta och hungriga medborgare under parollen: "Ingen ska behöva svälta eller frysa". Detta utvecklades senare till Winterhilfswerk de Deutschen Volkes (Vinterhjälpen) - en vägörenhetsorganisation som samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande.

Med andra ord är det ett absurt påstående att Nordiska motståndsrörelsen aktivister skulle ha ägnat sig åt ”populism” när de visade social delaktighet med utsatta svenskar. De följde bara en gammal nationalsocialistisk tradition och agerade utifrån sin egen ideologi.

Endast nationalsocialistiskt styre kommer kunna hjälpa utsatta svenskar
Nordiska motståndsrörelsen har vissa uppsatta kritierier för hur ”Good will”-aktioner, exempelvis soppkök för utsatta svenskar, skall genomföras. Det måste bland annat klart och tydligt framgå varför de genomförs, av vilka samt kunna motiveras utifrån nationalsocialistisk grundsyn. Vi utför alltså inga aktioner för att framstå som godhetsriddare.

Vidare måste aktionens budskap synliggöra systemets ovilja eller oförmåga att hjälpa utsatta svenskar i nöd och klargöra att detta beror på att det är ett folkfientligt system som prioriterar andra folkgrupper framför sitt egna. I Göteborg är detta övertydligt: 90 miljoner kronor går till zigenska tiggare medan svenska hemlösa får frysa och svälta.

Genom soppkök och annan hjälp till utsatta, och av staten bedragna, svenskar, visar vi skillnaden mellan oss och systemet och ger en bild av vad för sorts samhälle vi kommer att bygga. De som ser oss dela ut soppa till utsatta svenskar får emellertid inte förledas att tro att vi lever i ett i grunden ganska bra samhälle där vi bara kan rätta till missförhållanden. I så fall har vi utfört aktionen fel eller informerat för dåligt. Missförhållandena är nämligen konsekvenser av det ruttna system vi lever i och dessa samhällsproblem kommer inte grundligt kunna lösas så länge detta system är intakt.

I 1920-talets Tyskland blev det ingen bestående förändring för utsatta tyskar hur många soppkök som än genomfördes av nationalsocialisterna. Det var först 1933, när nationalsocialisterna tog makten, som långvariga förändringar kunde ske. Först när ett folkfientligt system besegrats kunde ett nytt samhälle, uppbyggt på folkgemenskap, resa sig ur spillrorna.

 

Lokal företagare sponsrade soppköket i Göteborg: ”Alla kan hjälpa till!”

SOLIDARITET. Soppköket för utsatta svenskar sponsrades av en lokal egenföretagare. Nordfront har varit i kontakt med honom.

soppkök-företagare

När Göteborgs stad nyligen beslutade att lägga 90 miljoner kronor på så kallade EU-migranter, men inte hemlösa svenskar, var det många som reagerade. Nordiska motståndsrörelsens aktivister valde därefter under lördagen att anordna soppkök för utsatta svenskar för att underlätta den situation som stadens hemlösa befinner sig i – en situation som blivit ännu svårare sedan de trängs undan av asylanter och zigenska tiggare.

Till platsen kom sympatiskt inställda personer som på eget bevåg inhandlade soppa och juice för att understödja stödaktionen och visa social delaktighet med utsatta svenskar. Mindre känt är att aktiviteten sponsrades av en lokal egenföretagare i Göteborgsområdet som bidrog ekonomiskt till mat, tillstånd och andra omkostnader för uppskattningsvis 5 000-10 000 kronor. Nordfront har varit i kontakt med mannen, som vill vara anonym, för en intervju.

Hur kommer det sig att du ville sponsra den sociala stödaktionen för utsatta svenskar?
Jag är ingen medlem hos er men kontaktade er för att svenska staten inte längre skyddar sina medborgare. Jag har varit nationellt sinnad i många år, men ju mer tiden går desto tydligare är det pågående folkutbytet som faktiskt tekniskt sett är ett folkmord enligt FN:s folkmordskonvention. Folkutbytet har bara eskalerat i en allt mer rasande fart.

Det är uppenbart att staten inte längre har något intresse att hjälpa svenskar och inte tar hand om sina egna medborgare, vilket gör dem utsatta på olika sätt – även ekonomiskt. Jag ser det som viktigt att vi i denna tid av kris tar hand om vårt egna folk först.

Har du tidigare stöttat andra nationella initiativ?
Ja, men inte som företag utan som privatperson.

Har dessa initiativ varit av samma karaktär?
Ja, oftast. Syftena har varit att bygga folkkgemenskap och social infrastruktur. Detta är något jag anser att vi fortfarande är dåliga på i Sverige om vi jämför med nationella rörelser i en del andra länder.

Hur kommer det sig att du vill vara anonym?
Tiden är inte riktigt mogen ännu för att kunna gå ut offentligt som företag och stötta rörelsen. Det kan vara så att tiden kommer snart, men med tanke på det ökade förtrycket från staten så riskerar du att bli av med dina kunder, arbeten, kontakter och annat. I den så kallade demokratin kan du inte gå ut med vad du tycker och tänker, särskilt inte som företagare.

Jag tror dock att den tiden snart är här så att man slipper vara anonym.

Är du bara anonym när ditt företag riskerar att hamna i skottlinjen?
Ja, jag är offentlig som nationell. Egentligen ska man inte blanda ihop politik och arbete, men ett företag kan göra så mycket mer för den nationella rörelsen än en privatperson.

Du har helt andra resurser till förfogande som företag än som privatperson och dessa resurser behövs för att få till en samhällsförändring och åtala personerna inom makteliten för folkmord i en tribunal.

Vad anser du annars om helt anonyma företagare? Bör de träda fram offentligt eller stödja kampen ekonomiskt och på så sätt ”komma undan”?
Det är ett val och en avvägning dessa får göra. Det beror på vilken typ av företag man driver och i vilken bransch man är verksam inom samt vilken fas man befinner sig i med kunder och leverantörer etc.

Som företagare träffar du naturligtvis en del andra företagare. Skulle du säga att det är vanligt att dessa är nationellt sinnade?
Missnöjet bland både företagare och privatpersoner är enormt. Vi ligger på gränsen till vad folk klarar av med skattetryck, massinvandring och de sociala problemen. 99 procent av de jag stöter på inom mitt jobb är negativa till invandringen. Störst missnöje finns bland egenföretagare.

Många av företagarna uttrycker rent av nationalsocialistiska åsikter – problemet är att de själva inte vet om det. Genom åratal av indoktrinering från samhällets sida har de en förutfattad, och felaktig, uppfattning om vad ”nazism” står för. Den tröskeln är vi nu på väg att passera. Propagandan börjar brytas sönder nu och alltfler inser vad allt handlar om och vad som står på spel – och det gäller alla samhällsklasser.

Hur kan andra företagare hjälpa till?
Det jag ville göra med denna donation var att visa vägen för andra företagare, att visa andra att det finns alla möjligheter att hjälpa folket.

Gör som jag gjorde. Jag kontaktade Nordiska motståndsrörelsen och sa till dem att jag är villig att donera pengar men endast pengar som ska gå till utsatta svenskar för ett soppkök eller liknande i syfte att hjälpa vårt folk. Ni kan göra samma sak, sedan är det upp till Nordiska motståndsrörelsen att bestämma om de vill ta emot pengarna för det specifika ändamålet. Ni bestämmer själva hur mycket information ni vill lämna ut om er själva. Tänk på alla kan hjälpa till, alla behövs!

Det är ingen annan som kommer att hjälpa de svagare individerna av vårt folk och betänk att man brukar mäta hur lång en civilisation har kommit i hur bra den kan ta hand om alla dess invånare!

 

”Oroliga vittnen” = journalister?

GÖTEBORG. Här kommer en fotografisk röding- och journalistsafari från Motståndsrörelsens soppköksaktion igår.

journalistsafari

Revolutionära Fronten och de andra militanta antifascisterna må ha kastat in handduken i Sverige, istället är det nu för tiden journalister som svärmar runt Nordiska motståndsrörelsens aktioner. Detta kunde ses igår i samband med soppköket som anordnades i Göteborg där det var fler journalister på plats än vad det var medier som initialt skrev om aktionen.

Aktivister från platsen rapporterar också att journalisterna mest stod och pratade sinsemellan samt med polis och lite med de kurdiska demonstranterna som dök upp under slutet av aktionen. Det går inte att bevisa men definitivt att misstänka att de ”oroliga vittnen” och ”förbipasserande” som ifrågasatte Motståndsrörelsens mötesfrihet var journalister, något som framkommit itidigare fall samt går i linje med det drev en journalist i Sundsvall nyligen startade mot organisationens rätt att hyra kommunala lokaler.

Nordfront har därför sammanställt lite bilder för att visa hur det svenskfientliga motståndet i Göteborg såg ut igår. Vi har delat upp artikeln i en del med bilder på journalister och en del med bilder på de personer som visade tecken på att vara hetsiga ”antirasister”. Detta handlar alltså inte om bilder på några personer som snabbt passerade förbi aktionen utan människor som stannade upp, tog mycket bilder, dröjde kvar på platsen och visade tecken på att vara fientligt sinnade. Alla bilder i artikeln är klickbara.

Journalister:

emelie_lindholm_gpjournalist

emelie_lindholm_gpjournalist3

expressen_journalist2

orolig_journalist

okänd_journalist

Om du figurerar som journalist i denna artikel, skaffa dig ett hederligt jobb och kontakta Nordfront så tar vi bort din bild.

Rödingar och svenskfientliga hobbyfotografer:

DSC_0072

DSC_0094

DSC_0141

DSC00729

DSC_0163

De som vill ha sina bilder borttagna här kan boka enkelbiljett till sitt hemland. Svenskarna kan sterilisera sig eller köpa riktiga kameror och sadla om till naturfotografer. Tack på förhand!

 

Soppkök i centrala Göteborg!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsens andra näste delar i detta nu ut mat till behövande svenskar i centrala Göteborg.

soppkök göteborg

I detta nu befinner sig aktivister från Näste 2, Nordiska motståndsrörelsens lokalavdelning på västkusten, i centrala Göteborg på Gustav Adolfs torg där man bjuder behövande svenskar på mat.

Information om soppköket som Näste 2 anordnar har delats ut varje kväll i Göteborg sedan i onsdags. Informationen ska även ha vidareförmedlats av kyrkor och härbärgen.

soppkök

Polisen har beviljat tillstånd för matutdelningen denna helg efter att en aktivist ansökt om det och Livsmedelsverket har utfärdat ett tillstånd för denna verksamhet som gäller året ut.

Bakgrunden till aktionen är att Göteborgs kommun har fått 90 miljoner kronor i bidrag av EU och svenska staten som öronmärkts för att hjälpa och ”integrera” så kallade ”EU-migranter” i Göteborg. Då stat och kommun på detta sätt aktivt diskriminerar svenskar och ger riktad hjälp till zigenare utgår Motståndsrörelsen från att ingen kommer ha negativa synpunkter på att organisationen ger riktad hjälp till svenskar.

soppkök göteborg 2

Uppdateringar:

12:10

polis göteborg

soppkök göteborg 3

13:17 – Göteborgs-Posten har nu skrivit om aktionen men utelämnar helt vad som händer och skriver bara att en ”Militant nazistorganisation håller manifestation” och att flera personer ”larmat polisen” om den helt tillståndsgivna matutdelningen.

13:19 – En av Nordfronts reportrar uppger nu att fler hjälpbehövande svenskar tagit sig till platsen och att även sympatisörer som läst om aktionen på internet tagit sig till torget för att prata med organisationens representanter.

13:36

mat

13:40 – GP har nu uppdaterat sin artikel med information om aktionen. En stor del av artikeln handlar dock fortfarande om anonyma människors negativa ”känslor” inför Motståndsrörelsen. Tidningen uppger också att många på platsen undrar varför ”nazister” får stå på Gustav Adolfs torg, som att den svenskekrigarkungen Gustav II Adolf skulle föredra svenskfientliga manifestationer på sitt torg?

13:46

GP-journalisten Emelie Lindholm.

13:47 – Dagens antifascistiska aktion inträffade för runt en timme sedan då två personer skrek ”nassesvin” innan de hoppade på en buss och åkte iväg från platsen.

13:52 – Ett kurdiskt demonstrationståg väntas anlända till torget klockan 14:00. Polisen har varit oroliga för att problem ska uppstå och har pratat med Motståndsrörelsens aktivister.

13:59

matudelning göteborg 1

14:02

Kurder på väg in på torget. De väntar på att få korsa tåget. Nyss ropade de "Ett fritt Kurdistan" men rödingar i deras led ropade också någon enstaka gång "Inga rasister på våra gator!"

14:05 – Två polisbussar på plats och även ett antal polishästar. Polisen verkar föra dialog med kurderna som ännu inte fått komma in på torget. Den kurdiska demonstrationen verkar ha samlat runt 100 man.

14:06 – Kurderna verkar hålla ett tal på andra sidan vägen och kanske inte kommer in på torget. Nordfronts utsända ska försöka ta reda på mer.

14:18

kurdisk demonstration göteborg 1

14:28 – Nordfront har talat med personen som är ansvarig för Motståndsrörelsens soppkök och frågat om de kände till att det skulle hållas en kurdisk demonstration på torget. Svaret fritt citerat var som följer: ”Vi hade ingen aning om det innan. Det var inget polisen informerat mig om och polisen verkade vara dåligt informerad då de inte hade förstått att det var Motståndsrörelsen som skulle hålla i soppköket. Vi har tillstånd fram till klockan 16 från polisen och är därför kvar på platsen. Polisen frågade om vi kunde samsas om torget med de kurdiska demonstranterna vilket vi sa att vi inte hade något problem med. Det var alltså polisen i samråd med de kurdiska demonstranterna som valde att flytta den kurdiska demonstrationen till annan plats.”

14:35

mat göteborg

14:42

En sverigedemokrat uppskattade aktionen.

15:10 – Aktionen är nu avrundad efter att ha pågått i över fyra timmar.

Hjälp till!

Den senaste månaden har Näste 2 utöver den vanliga aktivismen genomfört en nattvandring, vaktat på ett badhus som haft problem med sexuella trakasserier och idag genomförs alltså detta soppkök där mat kommer att delas ut till behövande svenskar. Näste 2 har för avsikt att fortsätta med liknande aktivism och har bland annat planer på att köpa in reflexvästar och kommunikationsutrustning för att mer effektivt kunna genomföra nattliga gatupatrulleringar.

Vill du uppmuntra denna form av aktivism och hjälpa till att finansiera den? Sätt då in pengar på Motståndsrörelsens plusgiro 38 59 01–4. Märk pengarna med ”Näste 2” så kommer dessa pengar att gå till just denna verksamhet.

De som mer handgripligt vill engagera sig och hjälpa till rent praktiskt böransöka om medlemskap i Nordiska motståndsrören.