Besök på manifestation i Skövde

Under den internationella kvinnodagen den åttonde mars utförde Jämställd.nu med flera politiska rörelser som t.ex. Ung Vänster och SSU som sympatisörer en manifestation på Hertig Johans torg i Skövde. Kampgrupp 204 var på plats.

Den kulturmarxistiska och feministiska Kicki Borhammar var talare, och förde fram ovetenskapliga och rent av dåraktiga resonemang och argument om flertalet ämnen, men fokuserade på mäns våld mot kvinnor och fred.

För att läsaren ska få två exempel på hur tongångarna lät menade Borhammar att de patriarkala strukturerna i världen ligger till grund för att kvinnor blir misshandlade, och att nationer och länder är ”påhitt” för att kontrollera människor.

I ett försök att locka människor till den annars ointressanta manifestationen utförde två kvinnor sång och musik, dock till föga framgång då manifestationen samlade på sin höjd ett 40-tal människor.

20160308_17004820160308_16571020160308_165653