12/3 Offentlig flygbladsutdelning i Kungsbacka och Göteborg

Lördagen den tolfte mars samlades delar ur Näste 2 i Hallands nordliga ände för att sprida propaganda medelst flygblad vid det välbesökta köpcentret Kungsmässan.

Kring tolvtiden påbörjade man utdelningen och bemötandet var gott, om än lite ointresserat, vilket förvisso är att vänta sig i en borgerlig kommun där plånboken styr politiken. Efter drygt en halvtimme uppenbarade sig två ordningsvakter och drygt en halvtimme efter dessa anlände två poliser.

Konstaplarna förde sig professionellt och bad om att få granska flygbladen i jakt på olagligheter, lett av att man snart tackade för sig och begav sig tillbaka till stationen. Motståndsrörelsen fortsatte sedan att informera Kungsbacka fram till tvåtiden då man förflyttade sig norrut.

Norrut betyder i detta fall Redbergsplatsen i Göteborg: en plats för riktigt hippa typer – och Motståndsrörelsen. Överlag var bemötandet gott och många kände redan till Nordiska motståndsrörelsen och vår kamp. Efter att ha stått i en strid ström av spårvagnsresenärer under ungefär två timmar hade man inte många flygblad över och begav sig av för dagen.

Är du intresserad av att göra skillnad för ditt folk? Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen redan idag!

kba_gbg_1