10/4 Kampsport och studiecirkel i Varberg

Söndagen den tionde april samlades Kampgrupp 202 i Varberg för att träna kampsport samt hålla studiecirkel. Träningen kretsade kring slagtekniker med och utan tillhygge.

Studiecirkeln hölls runt Fritz Hipplers dokumentärfilm Der ewige Jude från 1940. Efter filmen diskuterade man filmens innehåll samt mer generellt antisemitism, propaganda och biologi.

Efter gemensam middag avslutades dagen, som anses lyckad.

image

image