27/4 Gruppmöte i Göteborg

Onsdagen den 27 april höll Kampgrupp 201 sitt veckoliga gruppmöte hos en lokal aktivist i Göteborg. Den punkt på dagordningen som fick mest fokus var den stundande 1 maj-demonstrationen i Borlänge; de sista förberedelserna spikades samtidigt som lynnet var på topp hos aktivisterna.

Sedvanligt planerades helgen och den kommande månadens aktioner, även en extra tanke skänktes till våra fängslade kamrater. Mången aktivist bestämde sig därefter att författa ett brev till dem innan man avrundade vårkvällen.