8/2 Omfattande banderolltillverkning i Skaraborg

Delar ur Kampgrupp 204 och en medlem ur 205 har sammanlagt under vecka 5 arbetat med att skapa banderoller i hela 16 timmar vid fem olika tillfällen under veckan.

Vid första anblick ansågs uppgiften att skapa ett större antal banderoller som svår, men efter att man betänkt Adolf Hitlers liknelse med bergsbestigning kunde man finna ro och lugn. Att bestiga ett enormt berg under en dag kommer otvivelaktigt att misslyckas, men delar man upp berget i delmål blir slutmålet mer överskådligt och hanterbart.

En specialbeställd banderoll som tillverkades användes vid den offentliga flygbladsutdelningen i Karlstad den fjärde februari.