28/3 Kampsportsträning med europeiskt deltagande, Göteborg

Under vecka 12 har Kampgrupp 201 haft kampsportsträning. Stor vikt lades vid fysisk träning och hård sparring, där de deltagande efter avslutad träning kunde uppvisa både fläskläppar och blåklockor.

Intresset för Motståndsrörelsen och Näste 2 ökar hela tiden. Den senaste tiden har sympatiserande vitryssar, engelsmän och tyskar bosatta i Göteborgsområdet närvarat på nästets föredrag och kampsportsträningar.

26/3 Flygbladsutdelning och studiecirkel, Varbergs kommun

Söndagen den 26 mars delade Kampgrupp 202 ut flygblad till hushåll i Åskloster, Tångaberg och Bläshammar. Drygt 600 flygblad delades ut.

Därefter höll man studiecirkel i det närliggande naturreservatet Gamla Varberg. Vid ett bronsåldersröse lästes Klas Lunds skrivelse Genom vildmarken, vars innehåll man sedan diskuterade.