15/3 Gruppmöte och studiecirkel i Göteborg

Onsdagen den 15:e mars höll Kampgrupp 205 gruppmöte i Göteborg. Månaden som gått utvärderades, medlemsavgifter samlades in och kommande händelser togs upp. Efter mötet serverades kaffe med tilltugg och studiecirkeln tog vid.

På agendan för aftonen stod punkt 2 i partiprogrammet som behandlar den globala sionistiska eliten. Punkten diskuterades flitigt och ansvarig över studiecirkeln ställde frågor kring punkten. Även debattekniker för att informera och nå fram till andra människor gällande den globala sionistiska eliten prövades, varvid andra kamrater intog rollen som ”djävulens advokat”. Under tiden som studiecirkeln förflöt hade några medlemmar utvecklingssamtal med närvarande chefer.