26/3 Flygbladsutdelning och studiecirkel, Varbergs kommun

Söndagen den 26 mars delade Kampgrupp 202 ut flygblad till hushåll i Åskloster, Tångaberg och Bläshammar. Drygt 600 flygblad delades ut.

Därefter höll man studiecirkel i det närliggande naturreservatet Gamla Varberg. Vid ett bronsåldersröse lästes Klas Lunds skrivelse Genom vildmarken, vars innehåll man sedan diskuterade.