7/4 Malltillverkning i Skaraborg

Kampgrupp 204 och 205 påbörjade kvällen den femte april med malltillverkning. Mallen i fråga kommer att användas vid banderolltillverkning i framtiden.

I slutet av aktiviteten diskuterades problem som uppstod vid tillverkningen och hur dessa kan lösas för att effektivisera arbetet. Exempelvis tog det långt tid att skära ut hårdplast med kniv. Går det kanske snabbare med lödpenna?