17/4 Propagandatillverkning i Skaraborg

Kampgrupp 204 utförde under annandag påsk mall- och banderolltillverkning.

Som gemene man kan avgöra genom den inskickade bilden var de anslutna vid god vigör med ett engagemang på topp som resulterade i inte mindre än nio banderoller med texten ”STOPPA FOLKUTBYTET, NORDFRONT.SE” av hög kvalité.

Kampgruppens livskraft är ej förbrukad och mer tillverkning är att vänta!