22/4 Omfattande flygbladsutdelning i Tanums kommun

Lördagen den 22 april gav sig medlemmar från Kampgrupp 203 ut i strålande solsken för att dela ut flygblad.

De flesta flygbladen delades ut från bil på kuststräckan mellan Fjällbacka och Havstenssund och ett villaområde täcktes till fots i Grebbestad.

När aktiviteten avslutats så hade 800 demonstrationsblad och 400 partiblad delats ut till hushåll och intresserade förbipasserande.