Kategoriarkiv: Nordfront.se

Ockupationsmöte i Kungsbacka

MASSINVANDRINGEN. Tisdagen den första mars närvarade Nordfront vid ett ”Informationsmöte för integration” i Kungsbacka.

kungsbacka

Mötet började med att kommunalråd Ulrika Landergren (L), kommundirektörAnn-Charlotte Järnström och integrationschef Fredrik Geijer berättade lite om hur det ligger till med nyanlända och hur man tänkt behandla och bekosta dessa.

Redan under presentationen ropade kritiska röster frågor och mothugg, vilket man från scen bemötte genom att upprepa att polis och väktare var närvarande. Man visade även en karta över de olika boenden som dels redan finns i kommunen, dels är planerade. Nedan följer den information som gavs om de boenden som ännu inte öppnats:

Ölmanäsringväg, Åsa: 12 platser
Vallda 9:28: 12 platser
Bukärrsgården, Särö: 10 platser
Kullavik, ej specificerat: 50 platser
Kyviks äng, Kullavik: 10 platser
Klarinetten, Kungsbacka: 13 platser

Efter att man ansåg att man lämnat ut all den information som ansågs nödvändig för kommunens invånare att känna till övergick man till att låta några väl utvalda representanter från civilsamhället berätta lite om deras insats i folkutbytet. Representanterna bestod av en gymnasierektor, en grundskolerektor, en socialkvinna samt en volontär som kan ha hetat Kålle. Det hela gav intryck av en amatörteater och allt var bara bra, och var det inte bra så var det i alla fall roligt att ha något att arbeta på.

Därefter startade frågestunden, då alla som ville ställa frågor kunde ställa sig i kö längs väggarna för att beredas möjlighet att tala i en mikrofon som en kommunaltjänsteman höll hårt i. Frågestunden var förhållandevis ensidig. Trots att diverse folkfientliga utspel under presentationen nätt och jämnt blivit applåderade var det i princip enbart just folkfientliga element som kom till tals under frågestunden. Det var uppenbart att ”antirasister”, kulturvänster och liknande hade kraftsamlat dagen till ära. Den lokala byfåneförsamlingen ”Tillsammans för Kungsbacka” tycktes ha gått man ur huse för att omforma tillställningen till ett väckelsemöte. Även det kommunala bostadsbolaget Ekstas ordförande, moderaten och gyllenknorren Franklin Eck, kom till tals och var den enda som tilläts att själv hålla i mikrofonen för en längre utläggning om allt mellan himmel och jord.

En kritisk röst tilläts komma till tals och denne frågade om det överhuvudtaget finns något tak för vad mångkulturen tillåts kosta, med tanke på att våra barn, äldre och så vidare har strikta budgetar. Några småtjejer buade vildsint och Tillsammans-tanterna var nära att drabbas av slaganfall. Till saken hör att Ulrika Landergren i tidigare utspel sagt att det vore önskvärt med ett kostnadstak, även om hon hellre såg att andra EU-anslutna länder också borde smittas av mångkultur och folkförstörelse, för det är ju en kostnadsfråga. Inget ärligt svar kom, enbart att ett människoliv inte går att mäta i pengar.

Flera gutmenschen stövlade därefter upp för att ställa frågor riktade mot den kritiska mötesdeltagaren som hade mage att vara fräck och kättersk. Snart ansåg man att alla frågor borde vara besvarade och man knäppte av mikrofonerna för mingel. Någon av godhetsknarkarna kommenderade två polismän att visitera den kritiske frågeställaren som bar arbetsbyxor och därför måste vara beväpnad. Nordfronts utsända avvek slutligen från platsen med blotta förskräckelsen över att ha undgått diabetes typ 2 trots allt sockervaddsinlindat prat och folkförakt.

Närvarade du på mötet eller drabbas du av de nya boendena? Anser du också att det sedan länge gått för långt och att det är tid att ändra på saker och ting? Kontakta Motståndsrörelsen och organisera dig i kampen för folkets överlevnad!

Synpunkter till politiker och andra inblandade kan framföras brevledes:

Ulrika Carlefall Landergren (L)
Örsviksvägen 88
42750 Billdal
Sitter med i HallWan AB, ”bolaget ska såsom gemensam part för kommunerna inom Halland inlämna ansökan om regionalt frekvenstillstånd för fast radio i Halland”.

Ann-Charlotte Lilja Järnström (kommundirektör)
Onsala Vassväg 3
439 37 Onsala
Har tidigare varit ekonomichef och kommundirektör i Vallentuna. Driver Conduco HB tillsammans med sin man, som sysslar med ”konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning och management”.

Fredrik Geijer (integrationschef)
Gråbergsvägen 15
305 72 Steninge
Har tidigare varit kommundirektör i Skara och kommunchef i Halmstad. Driver Geijer Ductus Consulting filial, som ”bedriva konsultverksamhet inom företagande och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet”.

Franklin Eck (M)
Brandshultsvägen 101
429 44 Särö
Är engagerad i åtta olika bolag, där kommunala Eksta har störst omsättning.

 

Soppkök för utsatta svenskar = praktiserad nationalsocialism

Av ,
Chefredaktör

ANALYS. Har Internetvänstern rätt när de hävdar att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”? Vad är populism och vad är inte populism? Fredrik Vejdeland reder ut begreppen.

soppkök göteborg

Under helgen anordnade Nordiska motståndsrörelsen ett soppkök för utsatta svenskar i Göteborg. Såväl mainstream-media som vänsterns nätkrigare på sociala medier och forum har haft det svårt att veta hur de egentligen ska hantera situationen. Den sociala stödaktionen rimmar nämligen väldigt dåligt med ”nazism”.

Taktiken från medias sida har varit att hetsa om helt andra saker i syfte att inga läsare ska koppla Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Göteborg den dagen till social verksamhet och soppkök.

Taktiken från den utomparlamentariska internetvänstern har varit att på sociala medier och forum öppet proklamera det som GP, GT och andra tidningar bara antyder – att Nordiska motståndsrörelsens soppkök för utsatta svenskar är ”populism” och ett ”PR-trick”.

Att bedriva soppkök är ju enligt dessa en omöjlighet eftersom att Nordiska motståndsrörelsen är ”nazister” och för att ”nazism” inte handlar om att hjälpa människor utan om att ”sparka nedåt”. Därmed blir vi bekännare av den ”nazistiska ideologin” några slags ulvar i fårakläder när vi genomför aktioner för utsatta.

Nationalsocialism – en motsats till ”nazism”
Problemet är att ”nazism” är ett begrepp som konstruerats av i huvudsak Hollywood och mainstream-media. Inga verkliga nationalsocialister har någonsin beskrivit som sig som ”nazister”, och det som massmedia bakat in i begreppet är vi nationalsocialister emot lika mycket som andra. ”Nazism” är en halmgubbe, det är ett fiktigt begrepp som massmedia definierat och sedan klistrar fast på vad som påstås är dess bekännare. I själva verket finns inga nazister, vilket Henrik Pihlström tidigare redogjort för.

Förutom att skapa ett begrepp som människor instinktivt ska reagera negativt på är ett annat syfte med ”nazism” att dölja de komponenter som nationalsocialismen står för – alltså nationalism och socialism. Om våra politiska motståndare skulle benämna oss för vad vi verkligen heter, blir det betydligt svårare att avfärda oss. Det går heller inte att vare sig utmåla eller antyda att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”.

Folkgemenskap – en grundbult inom nationalsocialismen
Självklart visste vi att den sociala aktionen i lördags skulle bli väl mottagen. Det fanns också en avsikt från vår sida att belysa att Göteborgs stad lägger 90 miljoner kronor på särskilda insatser för ”fattiga EU-migranter” medan såväl politiker som mainstream-media förfasas över särskilda insatser för svenska hemlösa. Med andra ord ville vi tydliggöra att utsatta svenskar är utsatta eftersom de svikits av en stat som inte har förmåga eller vilja att hjälpa dem.

Rudolf Kjellén

Men soppkök för utsatta svenskar är så mycket mer än så, det är en praktiserad form nationalsocialism. Den socialistiska delen av nationalsocialismen handlar om att hjälpa socialt utsatta människor ur vårt eget folk och att ena klasserna mot gemensamma mål.

Detta kallas för folkgemenskap, vilket är en grundbult inom nationalsocialismen. Folkgemenskap är ett begrepp som myntades av Göteborgsprofessorn Rudolf Kjellén (som även myntade och definierade nationalsocialismen) på tidigt 1900-tal, för att sedan blir volksgemeinschaft i det nationalsocialistiska Tyskland.

I Tyskland anordnade NSDAP soppkök redan på 1920-talet. När nationalsocialisterna sedan tog makten upprättades ”Grytsöndagen”, som sedermera utvecklades till ”Vinterhjälpen” – en välgörenhetsorganisation som med statens fulla stöd samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande och vars mål var att ”stärka det tyska folkets sociala och nationella samhörighetskänsla”.

De tyska nationalsocialisternas socialpolitik fick världen att häpna och svenska socialdemokrater att företa studieresor till NS-Tyskland för att hämta inspiration till ”folkhemmet”. Den nationalsocialistiska staten gav jobb till fem miljoner arbetslösa tyskar, såg till att arbetarna fick bättre betalt än andra arbetare i Europa, införde uppsägningsskydd, tvingade företagen att förhålla sig till nya hälsoregler på arbetsplatserna och lagstiftade om en ny semesterlagstiftning som var den mest arbetarvänliga bland alla länder.

"Grytsöndagen" upprättades av det nationalsocialistiska Tyskland 1933 till förmån för socialt utsatta och hungriga medborgare under parollen: "Ingen ska behöva svälta eller frysa". Detta utvecklades senare till Winterhilfswerk de Deutschen Volkes (Vinterhjälpen) - en vägörenhetsorganisation som samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande.

Med andra ord är det ett absurt påstående att Nordiska motståndsrörelsen aktivister skulle ha ägnat sig åt ”populism” när de visade social delaktighet med utsatta svenskar. De följde bara en gammal nationalsocialistisk tradition och agerade utifrån sin egen ideologi.

Endast nationalsocialistiskt styre kommer kunna hjälpa utsatta svenskar
Nordiska motståndsrörelsen har vissa uppsatta kritierier för hur ”Good will”-aktioner, exempelvis soppkök för utsatta svenskar, skall genomföras. Det måste bland annat klart och tydligt framgå varför de genomförs, av vilka samt kunna motiveras utifrån nationalsocialistisk grundsyn. Vi utför alltså inga aktioner för att framstå som godhetsriddare.

Vidare måste aktionens budskap synliggöra systemets ovilja eller oförmåga att hjälpa utsatta svenskar i nöd och klargöra att detta beror på att det är ett folkfientligt system som prioriterar andra folkgrupper framför sitt egna. I Göteborg är detta övertydligt: 90 miljoner kronor går till zigenska tiggare medan svenska hemlösa får frysa och svälta.

Genom soppkök och annan hjälp till utsatta, och av staten bedragna, svenskar, visar vi skillnaden mellan oss och systemet och ger en bild av vad för sorts samhälle vi kommer att bygga. De som ser oss dela ut soppa till utsatta svenskar får emellertid inte förledas att tro att vi lever i ett i grunden ganska bra samhälle där vi bara kan rätta till missförhållanden. I så fall har vi utfört aktionen fel eller informerat för dåligt. Missförhållandena är nämligen konsekvenser av det ruttna system vi lever i och dessa samhällsproblem kommer inte grundligt kunna lösas så länge detta system är intakt.

I 1920-talets Tyskland blev det ingen bestående förändring för utsatta tyskar hur många soppkök som än genomfördes av nationalsocialisterna. Det var först 1933, när nationalsocialisterna tog makten, som långvariga förändringar kunde ske. Först när ett folkfientligt system besegrats kunde ett nytt samhälle, uppbyggt på folkgemenskap, resa sig ur spillrorna.

 

Lokal företagare sponsrade soppköket i Göteborg: ”Alla kan hjälpa till!”

SOLIDARITET. Soppköket för utsatta svenskar sponsrades av en lokal egenföretagare. Nordfront har varit i kontakt med honom.

soppkök-företagare

När Göteborgs stad nyligen beslutade att lägga 90 miljoner kronor på så kallade EU-migranter, men inte hemlösa svenskar, var det många som reagerade. Nordiska motståndsrörelsens aktivister valde därefter under lördagen att anordna soppkök för utsatta svenskar för att underlätta den situation som stadens hemlösa befinner sig i – en situation som blivit ännu svårare sedan de trängs undan av asylanter och zigenska tiggare.

Till platsen kom sympatiskt inställda personer som på eget bevåg inhandlade soppa och juice för att understödja stödaktionen och visa social delaktighet med utsatta svenskar. Mindre känt är att aktiviteten sponsrades av en lokal egenföretagare i Göteborgsområdet som bidrog ekonomiskt till mat, tillstånd och andra omkostnader för uppskattningsvis 5 000-10 000 kronor. Nordfront har varit i kontakt med mannen, som vill vara anonym, för en intervju.

Hur kommer det sig att du ville sponsra den sociala stödaktionen för utsatta svenskar?
Jag är ingen medlem hos er men kontaktade er för att svenska staten inte längre skyddar sina medborgare. Jag har varit nationellt sinnad i många år, men ju mer tiden går desto tydligare är det pågående folkutbytet som faktiskt tekniskt sett är ett folkmord enligt FN:s folkmordskonvention. Folkutbytet har bara eskalerat i en allt mer rasande fart.

Det är uppenbart att staten inte längre har något intresse att hjälpa svenskar och inte tar hand om sina egna medborgare, vilket gör dem utsatta på olika sätt – även ekonomiskt. Jag ser det som viktigt att vi i denna tid av kris tar hand om vårt egna folk först.

Har du tidigare stöttat andra nationella initiativ?
Ja, men inte som företag utan som privatperson.

Har dessa initiativ varit av samma karaktär?
Ja, oftast. Syftena har varit att bygga folkkgemenskap och social infrastruktur. Detta är något jag anser att vi fortfarande är dåliga på i Sverige om vi jämför med nationella rörelser i en del andra länder.

Hur kommer det sig att du vill vara anonym?
Tiden är inte riktigt mogen ännu för att kunna gå ut offentligt som företag och stötta rörelsen. Det kan vara så att tiden kommer snart, men med tanke på det ökade förtrycket från staten så riskerar du att bli av med dina kunder, arbeten, kontakter och annat. I den så kallade demokratin kan du inte gå ut med vad du tycker och tänker, särskilt inte som företagare.

Jag tror dock att den tiden snart är här så att man slipper vara anonym.

Är du bara anonym när ditt företag riskerar att hamna i skottlinjen?
Ja, jag är offentlig som nationell. Egentligen ska man inte blanda ihop politik och arbete, men ett företag kan göra så mycket mer för den nationella rörelsen än en privatperson.

Du har helt andra resurser till förfogande som företag än som privatperson och dessa resurser behövs för att få till en samhällsförändring och åtala personerna inom makteliten för folkmord i en tribunal.

Vad anser du annars om helt anonyma företagare? Bör de träda fram offentligt eller stödja kampen ekonomiskt och på så sätt ”komma undan”?
Det är ett val och en avvägning dessa får göra. Det beror på vilken typ av företag man driver och i vilken bransch man är verksam inom samt vilken fas man befinner sig i med kunder och leverantörer etc.

Som företagare träffar du naturligtvis en del andra företagare. Skulle du säga att det är vanligt att dessa är nationellt sinnade?
Missnöjet bland både företagare och privatpersoner är enormt. Vi ligger på gränsen till vad folk klarar av med skattetryck, massinvandring och de sociala problemen. 99 procent av de jag stöter på inom mitt jobb är negativa till invandringen. Störst missnöje finns bland egenföretagare.

Många av företagarna uttrycker rent av nationalsocialistiska åsikter – problemet är att de själva inte vet om det. Genom åratal av indoktrinering från samhällets sida har de en förutfattad, och felaktig, uppfattning om vad ”nazism” står för. Den tröskeln är vi nu på väg att passera. Propagandan börjar brytas sönder nu och alltfler inser vad allt handlar om och vad som står på spel – och det gäller alla samhällsklasser.

Hur kan andra företagare hjälpa till?
Det jag ville göra med denna donation var att visa vägen för andra företagare, att visa andra att det finns alla möjligheter att hjälpa folket.

Gör som jag gjorde. Jag kontaktade Nordiska motståndsrörelsen och sa till dem att jag är villig att donera pengar men endast pengar som ska gå till utsatta svenskar för ett soppkök eller liknande i syfte att hjälpa vårt folk. Ni kan göra samma sak, sedan är det upp till Nordiska motståndsrörelsen att bestämma om de vill ta emot pengarna för det specifika ändamålet. Ni bestämmer själva hur mycket information ni vill lämna ut om er själva. Tänk på alla kan hjälpa till, alla behövs!

Det är ingen annan som kommer att hjälpa de svagare individerna av vårt folk och betänk att man brukar mäta hur lång en civilisation har kommit i hur bra den kan ta hand om alla dess invånare!

 

”Oroliga vittnen” = journalister?

GÖTEBORG. Här kommer en fotografisk röding- och journalistsafari från Motståndsrörelsens soppköksaktion igår.

journalistsafari

Revolutionära Fronten och de andra militanta antifascisterna må ha kastat in handduken i Sverige, istället är det nu för tiden journalister som svärmar runt Nordiska motståndsrörelsens aktioner. Detta kunde ses igår i samband med soppköket som anordnades i Göteborg där det var fler journalister på plats än vad det var medier som initialt skrev om aktionen.

Aktivister från platsen rapporterar också att journalisterna mest stod och pratade sinsemellan samt med polis och lite med de kurdiska demonstranterna som dök upp under slutet av aktionen. Det går inte att bevisa men definitivt att misstänka att de ”oroliga vittnen” och ”förbipasserande” som ifrågasatte Motståndsrörelsens mötesfrihet var journalister, något som framkommit itidigare fall samt går i linje med det drev en journalist i Sundsvall nyligen startade mot organisationens rätt att hyra kommunala lokaler.

Nordfront har därför sammanställt lite bilder för att visa hur det svenskfientliga motståndet i Göteborg såg ut igår. Vi har delat upp artikeln i en del med bilder på journalister och en del med bilder på de personer som visade tecken på att vara hetsiga ”antirasister”. Detta handlar alltså inte om bilder på några personer som snabbt passerade förbi aktionen utan människor som stannade upp, tog mycket bilder, dröjde kvar på platsen och visade tecken på att vara fientligt sinnade. Alla bilder i artikeln är klickbara.

Journalister:

emelie_lindholm_gpjournalist

emelie_lindholm_gpjournalist3

expressen_journalist2

orolig_journalist

okänd_journalist

Om du figurerar som journalist i denna artikel, skaffa dig ett hederligt jobb och kontakta Nordfront så tar vi bort din bild.

Rödingar och svenskfientliga hobbyfotografer:

DSC_0072

DSC_0094

DSC_0141

DSC00729

DSC_0163

De som vill ha sina bilder borttagna här kan boka enkelbiljett till sitt hemland. Svenskarna kan sterilisera sig eller köpa riktiga kameror och sadla om till naturfotografer. Tack på förhand!

 

Soppkök i centrala Göteborg!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsens andra näste delar i detta nu ut mat till behövande svenskar i centrala Göteborg.

soppkök göteborg

I detta nu befinner sig aktivister från Näste 2, Nordiska motståndsrörelsens lokalavdelning på västkusten, i centrala Göteborg på Gustav Adolfs torg där man bjuder behövande svenskar på mat.

Information om soppköket som Näste 2 anordnar har delats ut varje kväll i Göteborg sedan i onsdags. Informationen ska även ha vidareförmedlats av kyrkor och härbärgen.

soppkök

Polisen har beviljat tillstånd för matutdelningen denna helg efter att en aktivist ansökt om det och Livsmedelsverket har utfärdat ett tillstånd för denna verksamhet som gäller året ut.

Bakgrunden till aktionen är att Göteborgs kommun har fått 90 miljoner kronor i bidrag av EU och svenska staten som öronmärkts för att hjälpa och ”integrera” så kallade ”EU-migranter” i Göteborg. Då stat och kommun på detta sätt aktivt diskriminerar svenskar och ger riktad hjälp till zigenare utgår Motståndsrörelsen från att ingen kommer ha negativa synpunkter på att organisationen ger riktad hjälp till svenskar.

soppkök göteborg 2

Uppdateringar:

12:10

polis göteborg

soppkök göteborg 3

13:17 – Göteborgs-Posten har nu skrivit om aktionen men utelämnar helt vad som händer och skriver bara att en ”Militant nazistorganisation håller manifestation” och att flera personer ”larmat polisen” om den helt tillståndsgivna matutdelningen.

13:19 – En av Nordfronts reportrar uppger nu att fler hjälpbehövande svenskar tagit sig till platsen och att även sympatisörer som läst om aktionen på internet tagit sig till torget för att prata med organisationens representanter.

13:36

mat

13:40 – GP har nu uppdaterat sin artikel med information om aktionen. En stor del av artikeln handlar dock fortfarande om anonyma människors negativa ”känslor” inför Motståndsrörelsen. Tidningen uppger också att många på platsen undrar varför ”nazister” får stå på Gustav Adolfs torg, som att den svenskekrigarkungen Gustav II Adolf skulle föredra svenskfientliga manifestationer på sitt torg?

13:46

GP-journalisten Emelie Lindholm.

13:47 – Dagens antifascistiska aktion inträffade för runt en timme sedan då två personer skrek ”nassesvin” innan de hoppade på en buss och åkte iväg från platsen.

13:52 – Ett kurdiskt demonstrationståg väntas anlända till torget klockan 14:00. Polisen har varit oroliga för att problem ska uppstå och har pratat med Motståndsrörelsens aktivister.

13:59

matudelning göteborg 1

14:02

Kurder på väg in på torget. De väntar på att få korsa tåget. Nyss ropade de "Ett fritt Kurdistan" men rödingar i deras led ropade också någon enstaka gång "Inga rasister på våra gator!"

14:05 – Två polisbussar på plats och även ett antal polishästar. Polisen verkar föra dialog med kurderna som ännu inte fått komma in på torget. Den kurdiska demonstrationen verkar ha samlat runt 100 man.

14:06 – Kurderna verkar hålla ett tal på andra sidan vägen och kanske inte kommer in på torget. Nordfronts utsända ska försöka ta reda på mer.

14:18

kurdisk demonstration göteborg 1

14:28 – Nordfront har talat med personen som är ansvarig för Motståndsrörelsens soppkök och frågat om de kände till att det skulle hållas en kurdisk demonstration på torget. Svaret fritt citerat var som följer: ”Vi hade ingen aning om det innan. Det var inget polisen informerat mig om och polisen verkade vara dåligt informerad då de inte hade förstått att det var Motståndsrörelsen som skulle hålla i soppköket. Vi har tillstånd fram till klockan 16 från polisen och är därför kvar på platsen. Polisen frågade om vi kunde samsas om torget med de kurdiska demonstranterna vilket vi sa att vi inte hade något problem med. Det var alltså polisen i samråd med de kurdiska demonstranterna som valde att flytta den kurdiska demonstrationen till annan plats.”

14:35

mat göteborg

14:42

En sverigedemokrat uppskattade aktionen.

15:10 – Aktionen är nu avrundad efter att ha pågått i över fyra timmar.

Hjälp till!

Den senaste månaden har Näste 2 utöver den vanliga aktivismen genomfört en nattvandring, vaktat på ett badhus som haft problem med sexuella trakasserier och idag genomförs alltså detta soppkök där mat kommer att delas ut till behövande svenskar. Näste 2 har för avsikt att fortsätta med liknande aktivism och har bland annat planer på att köpa in reflexvästar och kommunikationsutrustning för att mer effektivt kunna genomföra nattliga gatupatrulleringar.

Vill du uppmuntra denna form av aktivism och hjälpa till att finansiera den? Sätt då in pengar på Motståndsrörelsens plusgiro 38 59 01–4. Märk pengarna med ”Näste 2” så kommer dessa pengar att gå till just denna verksamhet.

De som mer handgripligt vill engagera sig och hjälpa till rent praktiskt böransöka om medlemskap i Nordiska motståndsrören.

 

RN#46: Gatupatruller, goda polismän och Baofeng UV-5R

NORDFRONT. Denna vecka sänder Radio Nordfront en nyhetssändning som bland annat diskuterar gatupatruller i Göteborg och Motståndsrörelsens inställning till goda polismän.

Klicka för förstoring.

Här kommer avsnitt 46 av Radio Nordfront. De fasta medarbetarna Robin Palmblad, Emil Hagberg och Pär Öberg som diskuterar en rad nyheter som berör Norden, Europa, världen och Motståndsrörelsen.

I detta avsnitt medverkar även gruppchefen Viktor Melin från Motståndsrörelsens Näste 2 som var med under helgen och gjorde Göteborgs gator tryggare för folkkamrater.

Filmen som Emil tipsade om:

Avsnittet gick bland annat in på:

stod_motstandsrorelsen_ak5

Stöd Radio Nordfront:

Gillar du Radio Nordfront? Ditt stöd behövs och från och med nu går det för er lyssnare att donera till Radio Nordfronts verksamhet.

Swish-nummer: 0727123369
Bitcoins-plånbok: 1AJiMVvWvSc7eShqEvHa7mufkNne4CnhQa
Paypal: Donera genom Paypal.

Bitcoin-Profits3f2acbaa-c36c-44e1-9542-28436d34a695serveimage

Lyssna på avsnittet (129 minuter):

 

 

 

Vår väg

VÅR VÄG. Här följer Nordiska motståndsrörelsens partiprogram som gratis PDF.

var-vag-pdf-bild

Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, Vår väg, är författat av de personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige: Simon Lindberg, Pär Öberg, Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland.

Nu kan du läsa hela partiprogrammet gratis som PDF. Sprid programmet till alla du känner och vill påverka!

För mer information om partiprogrammet, se: Vår politik

 

Information om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

VÅR VÄG. Här följer information om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram och hur det kommer att lanseras.

ny-politik

Lördagen den 12 december, under Aktivistdagarna, vintern 2015, lanserades Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. Partiprogrammet är en vidareutveckling av de nio punkterna och har namnet ”Vår väg” med underrubriken ”Ny politik för en ny tid”.

Detta program är tryckt i en skrift på 57 sidor som nu går att beställa från Nordfront förlag HÄR.

De närmsta dagarna kommer vi även att publicera partiprogrammet i sin helhet liksom flera recensioner på Nordfront.

Då detta program är så pass omfattande har vi valt att publicera dess nio olika delar varje dag under loppet av nio dagar. Från den 15 december till den 23 december kommer de nio delarna att publiceras som artiklar och på julafton lägger vi ut en julklapp i form av hela partiprogrammet som PDF.

Håll utkik klockan 19:00 varje kväll då partiprogrammet publiceras och ta även del av de recensioner och analyser som tillkommer. Den första delen av partiprogrammet publiceras redan ikväll. Trevlig läsning och väl mött!

 

SD fortsatt största parti i ny mätning

OPINION. Sverigedemokraterna fortsätter att vara landets största parti i en ny mätning gjord av Yougov. I samma mätning får Miljöpartiet sin lägsta siffra sedan riksdagsvalet.

I en färsk opinionsundersökning framtagen av Yougov framgår det att Sverigedemokraterna fortsätter att vara Sveriges största politiska parti och att Miljöpartiet får sin lägsta siffra sedan förra riksdagsvalet.

SD gör en liten ökning från 26,7 procent till 26,9 procent medan MP minskar med en hel procent från 5,5 procent till 4,5 procent. Värst är det för Kristdemokraterna som sjunker från 3,6 procent till 2,8 procent.

Den ”politiska experten” Stina Morian påstår att detta skulle bero på att man gav vika för regerings krav på skärpta regler i invandringspolitiken.

— Deras väljare blev oerhört besvikna på uppgörelsen eftersom MP hade lovat att inte ge efter. Även de interna striderna som uppstått inom partiet efter beslutet har försvagat partiet, påstår hon.

Enligt Morian beror Kristdemokraternas låga stöd bland annat på att man ”dödade” decemberöverenskommelsen.

— De har uppenbarligen inte alls tjänat på att döda decemberöverenskommelsen. De har alltid varit små och klarat sig på stödröster, så den här siffran visar nog deras egentliga stöd, hävdar Morian.

Samtidigt som Miljöpartiets och Kristdemokraternas stöd minskar kraftigt i Yougovs opinionsundersökning så rasar Socialdemokraterna i en ny mätning från Aftonbladet/Inizio.

Partiet minskar med 2,7 procent och får endast 23,1 procent. Det låga resultatet är ungefär lika lågt som under Håkan Juholts tid som partiledare. I samma undersökning får Sverigedemokraterna 22,2 procent och ligger tät intill Moderaterna som får 22,7 procent. KD är även här under riksdagsspärren.

Källor:
Yougov: MP:s lägsta siffra sedan riksdagsvalet
Socialdemokraterna rasar med 2,7 procentenheter

 

Vår väg, punkt 2

VÅR VÄG. Här följer andra delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.

Den globala sionistiska eliten
De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberalism och normupplösande kulturmarxism.

Den judiska rasismen är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönstrena. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer såsom Ariel Sharon, Ovadia Yosef och Barbara Spectre har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med en särskild rättighet att inneha världsherravälde. Även icke-judar ingår i den globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går emot sionistiska maktsträvan.

På lång sikt
Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Sprida information inom Norden så att hela befolkningen på djupet förstår hur sionisterna arbetar för att destabilisera och splittra.
  • Sprida information till världen som belyser sionisternas ljusskygga verksamhet för att få fler stater att ta ställning.
  • Bygga upp alternativ till all fientlig infrastruktur, företag, kulturinstanser m.m.
  • Förbjuda illasinnade och hemliga sällskap som sysslar med omstörtande verksamhet.

Att gå emot deras världsordning
I modern historia har alla stater som försökt stå utanför den rådande världsordningen blivit bekrigade. Det är även något som det nya Norden i värsta fall måste räkna med. Vi ska därför i denna kamp alliera oss med andra stater som vill bryta sig fria från det moderna globala slaveriet. Många har redan genomskådat dessa orättvisor. Vi är övertygade om att vi även har allierade som ännu inte gett sig tillkänna.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Alliera oss med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i att störta denna globala världsordning.
  • Se till att ett anfall mot det nya Norden omedelbart ska ge ödesdigra konsekvenser för fienden.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna.

De nio delarna publiceras varje dag klockan 19:00 från den 15 december till den 23 december.

Den 24 december publiceras partiprogrammet i sin helhet som PDF.

Partiprogrammet i skriftform går redan nu att beställa från Nordfront förlagvia denna länk.