Etikettarkiv: Aktivism

15/4 Offentlig flygbladsutdelning i Borås

Lördagen den 15 april samlades kamrater ur Motståndsrörelsens andra näste för att genomföra en offentlig flygbladsutdelning i Borås. Kring middagstid möttes man för att tåga in i centrala Borås, närmare bestämt till Stortorget.

Väl framme vid torget vecklades Tyrrunan ut och man positionerade sig för att samtliga förbipasserande skulle beredas möjlighet att ta del av flygbladen. Dagen till ära delades enkom de kampanjflygblad som blottlägger planetens vidrigaste karaktärer samt uppmuntrar till att återta makten från dessa globalister.

Propagandaspridningen fortlöpte problemfritt under närmare två timmar. Frånsett att en del visar ett förhållandevis svalt intresse för vilka som faktiskt, helt oblygt, håller i trådarna så gick mycket flygblad åt. Nämnvärt var att flera araber och dylika tycktes uppskatta flygbladen, vilket tog sig uttryck i många hetsiga slagord mot sionismen. Dessvärre förblir dessa opublicerade av lagliga skäl.

Efter ungefär två timmar anlände en ensam, sinnesförvirrad polisassistent till platsen. Knappt hann han kliva ur bilen innan han började fotografera vilt omkring sig. Han konverserade sedan med sin illa förklädda civilkollega en stund, innan han till sist hade mage att fråga den motståndsman som var ansvarig på plats om man hade tillstånd att uppehålla sig på offentlig plats. I vanlig ordning upplystes konstapeln om grundlagen, vilken man kan tycka att varje påstådd upprätthållare av lag borde vara bekant med.

Efter att ha återgått till sin civilkollega skyndade polisassistenten sedan fram till en annan av motståndsmännen som han menade ägnade sig åt nedskräpning medelst klistermärken. Förstärkning tillkallades för såpass våldsbejakande extremism och snart anlände ytterligare en bil med två konstaplar som tog med sig den påstådda nedskräparen och släppte av honom några kilometer från platsen. Varken delgivning om brottsmisstankar eller böter framkom, vilket påvisar allvaret i det hela.

Samtidigt som detta skedde passerade en stirrig karaktär förbi. Precis som alla andra tilldelades han ett flygblad – något som han lade ner stor möda på att riva i småbitar. När han sedan passerade ytterligare en aktivist sa han uppspelt att han kunde ta ett till flygblad, vilket han bestämt nekades. Trots detta rev han åt sig ytterligare ett halvt flygblad i sin politiskt korrekta extas. Innan den stirriga typen hann ställas till svars hade den förvirrade polisassistenten kastat sig fram för att möjliggöra tölpens flykt.

Polisassistenten påbörjade nu ett slags försvarstal som närmast kan kallas löfvénskt med alla sina ”ö…” och ”ä…”. Delar man ut gratis flygblad får man räkna med att folk kanske vill ha mer än ett och bara för att man står och blänger i en riktning behöver man inte uppfatta vad som sker just där, enligt denne Borås-polis.

När senare folkströmmen tycktes avta valde man att förflytta sig till handelsområdet Knalleland. På väg från Stortorget förföljdes man av poliseskort, som man dock lyckades skaka av sig innan nästa stopp.

Vid Knalleland delade man upp sig kring de större affärerna och nu ökade omsättningen av flygblad markant. Precis som inne i själva staden mottog många araber flygbladen med hetsiga, antisionistiska kommentarer. Givetvis är inte detta någon förevändning för att det på något vis är av godo att vår del av världen översvämmas av främmande folk genom massinvandring.

Frånsett några bråklystna rasfrämlingar som på avstånd försökte spela Allan, så omsattes de flygblad man fyllt väskorna med ganska snart. Efter att den offentliga aktiviteten avslutats bjöd en aktivist på middag, under vilken man utvärderade dagens aktivitet.

Är du intresserad av att ta kampen ut i verkligheten? Att försvara ditt folk och dess framtid? Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen å det snaraste!

13/2 Ställningstagande mot sjuklig konst, Skövde

Ett degenererat och sjukligt ”konstverk” spärrades av kvällen den 13 februari av Kampgrupp 204. Anledningen bakom avspärrningen är att statyerna utstrålar perversiteter, ohälsa och lidande.

Som sunda och hälsosamma nationalsocialister är det vår gemensamma plikt att motverka dessa för folket och själen skadliga element i det offentliga rummet.

På vägen hem från aktionen sattes det upp ett mindre antal klistermärken.

11/2 Kamphelg i Göteborg

GÖTEBORG. Helgen den 11-12 februari hade Motståndsrörelsens andra näste bjudit in kamrater från Norge för en fullmatad kamphelg. På schemat stod en offentlig flygbladsutdelning i centrala Göteborg, intern utbildning, hård fysträning och social aktivitet. Eftersom både utbildningen såväl som träningen var av intern karaktär skildras här nedan främst odyssén genom centrala Göteborg.

Lördagen den elfte februari samlades aktivister från Näste 2 samt aktivister från Norge i Göteborg för en offentlig flygbladsutdelning som startskottet för en helhelg under Tyrrunans tecken. Under år 2016 genomförde man en gemensam flygbladsutdelning i Strömstad och i fallet Göteborg har varje tillfälle med offentlig flygbladsutdelning under det gångna året setts som lyckat. Så var även fallet denna kalla februaridag.

Dagens första hållplats var Järntorget – en plats som alltmer fått en nationalsocialistisk prägel. Fanbärare tog plats och flygbladsutdelare spred ut sig för att ingen skulle undgå att Motståndsrörelsen åter var i staden. Redan vid ett tidigt skede lokaliserades en androgyn karaktär som med stirrig blick ringde månget samtal. Efter en stund uppdagades fler och fler liknande gossebarn som flockades vid den kylslagna uteservering som låg närmast tillhands.

Trots att många med, milt uttryckt, förvirrade världsåskådningar rörde sig över Järntorget just denna dag fördes många diskussioner – både givande och mindre givande. Bland de mer givande stod givetvis invandringsfrågan överst på listan – precis som i Motståndsrörelsens partiprogram. Många är mer än lovligt trötta på den situation som vår del av världen befinner sig i, också milt uttryckt. Diverse kulturknuttar blev helt ställda när de möttes av välartikulerade och pålästa unga män istället för judisk oligarkmedias falska nidbild. Följden därav kan exempelvis bli att man som motståndsman får förklara hur det är fullt naturligt att bli nationalsocialist efter att ha granskat ett flertal veka punkter i den falska världsbild som lärs ut i skolor och media.

Efter en stund kom två uppenbart småborgerliga snuskgubbar spatserande över Motståndsrörelsens järntorg. Modiga med punsch under västen frågade de en av fanbärarna hur man kunde med att stå på ”arbetarnas torg” som nationalsocialist, vilket följdes av den naturliga motfrågan ”men ni är väl inga arbetare?”. Detta var uppenbarligen en öm tå, då de småborgerliga snuskgubbarna gav sig till att försöka ofreda fanbäraren som då inte tvekade att försvara sig själv och fanan.

Snuskgubbarnas tjut drog till sig andra av liknande sinnelag, bland annat de gossebarn som parkerat sig på en närliggande uteservering samt en drös av andra suspekta typer. Man försökte att reda ut varför de småborgerliga snuskgubbarna inte kunde bete sig som folk när de fick en enkel motfråga att besvara, dock till föga nytta. De fjuniga gossebarnen hade argumentationsförmåga som slutade någonstans kring ”för att dä ä så”, vilket också var en klar besvikelse.

Cykelkommunisten i aktion!

En av dem, med en sanslöst snabb cykel, tålde inte att vara med på foto varvid han försökte sig till att angripa Nordfronts fotograf med sin sanslöst snabba cykel. Att cykelkommunisten ifråga inte var lika snabb är av vital innebörd då han snabbt tillrättavisades. Ett samtal till mamsen och pappsen hemma i Örgryte-villan var inte långt borta.

Nu var de missanpassade kvasikommunisternas torggäng mycket ledsna och upprörda. Som tur var hade en uppenbart psykiskt instabil kvinna med cykelhjälm redan ringt polisen efter att ha stannat vid upprepade tillfällen för att ta reda på vad som spreds – för att sedan bli lika förvånad och ilsk varje gång! Till att börja med anlände en ensam polistjej till platsen, men efter en stund anlände ytterligare fyra bilar – efter att ha bortprioriterat inbrott, skjutningar och våldtäkter för att två förvirrade stackare inte lyckats i sina angrepp mot Motståndsrörelsen.

Den ”antifascistiska eliten” närvarade och såg till så att inga ”arbetarfränder” mördades av de hemska nazisterna!

När konstaplarna gjort sig hemmastadda började man anteckna överlevarberättelser från alla de som fått en klump i magen från någon av de nio punkterna. I samband med detta kände de som är allra djupast i någon form av missbruk att deras stund var inne – vilket manifesterade sig genom att ropa ramsor och se ut som stryk.

Efter att ha stått på Järntorget länge nog rörde man sig istället mot den korsning vid Domkyrkan som även den är signifikativ för nationalsocialistisk gatuaktivism i Göteborg. Vägen dit kan nästan klassas som en ”goodwill aktion” då man fick med sig de tjoandes skara på vad som för dem var årets första längre promenad. De tre mest ihärdiga karaktärerna var en kvinna i kylskåpsformat med rosa hår och röda ögonbryn; vad som tycks ha varit en mer eller mindre manlig bekant iförd strumpbyxor och kort kjol: samt en förvirrad kille med Philadelphia-mössa som senare visade sig ha många likheter med Henrik Arnstad själv.

Väl framme vid Domkyrkan spred man ut sig i de stora folkmassorna som rörde sig mellan butikerna och flygbladen gick åt ordentligt. Efter en stund hade de otränade normkritikerna återhämtat sig från promenaden och kunde då återigen börja tjoa och stoja. Fler förvirrade stackare anslöt sig till deras lilla gäng och man väntade spänt på om man skulle få en lika skojig samling att skåda som under föregående sommar. Två halvdvärgar, som tycks ha varit ett par, gick runt och försökte intervjua aktivisterna med blandat resultat. En motståndsman frågade om inte den minst manliga av dem ville ha ett flygblad istället, varpå denna spottade på motståndsmannen ifråga – som då, snabb som blixten, tillrättavisade den krullhåriga angriparen.

Inuti polisens hemmagjorda boxningsring.

Detta medförde att de sömniga poliserna vaknade till och försökte arrestera den motståndsman som försvarat sin och organisationens ära. De förvirrade konstaplarna tycktes dock lyssna på motståndsmännen när man sa till dem att lugna ner sig en aning. Motdraget från lagens långa arm blev istället att man satte upp spärrband runt själva korsningen! Fullkomlig förvirring måste råda bland de blåklädda. En sådan handling är såpass banal att förvirringen nästan smittar av sig! Skämtsamt frågade man sig huruvida man skulle anordna någon typ av boxningsmatch när man ändå höll på att skapa en boxningsring.

Det hela blev alltför tragikomiskt för att kunna hantera, så istället förflyttade man sig till Avenyn – även här med sin ”fanclub” i släptåg.

På Avenyn ställde man upp sig längs bägge sidor och här tycktes folk vara aningen mer politiskt intresserade än på de båda andra platserna. Att ha en hejarklack på plats tycks också leda till att desto fler tar flygblad – antingen av ren nyfikenhet eller efter att ha jämfört vilka intryck som gavs av de olika grupperna på plats.

Efter att ha spridit propaganda ytterligare en tid på Avenyn var tanken att avrunda och bege sig till en lokal där man ämnade ha middag och samkväm. På vägen från Avenyn var den polis som ansvarade för polisinsatsen noga med att påtala att ”det är tråkigt om ni uppfattar det som att de stör er. Det är deras grundlagsskyddade rättighet att protestera.”. Dylikt käbbel ledde till att man svängde vänster där man annars skulle svängt höger och vips – så var man tillbaka på Järntorget!

Farbror blå har inte tid med rån, våldtäkter och mord.

Nu började gaphalsarna och poliserna bli trötta och få hemlängtan, vilket tog sig uttryck i att gaphalsarna alltmer riktade sin i-landsvrede mot konstaplarna. En av aktivisterna på plats blev tillfrågad om han ansåg det vara ”lugnt” om polisen använde våld mot de missanpassade grundlagshatarna om de gjorde några närmanden. Han tillade att han inte kunde svara på så mycket frågor om dylika situationer eftersom han ”vanligtvis arbetar med riktiga brott, men jag är placerad här av cheferna däruppe”.

Efter att ha stått och skrikit om demokrati och att Motståndsrörelsens aktivister ”borde skickas till Gulag” fick man bita sig i tungan för att inte vända på steken och stå åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Hursomhelst fick den förtappade ungdomen snart annat att tänka på då några andra skrikiga småtjejer plötsligt skrek gällare än vanligt. Ytterligare en kälkborgare hade ofredat en motståndsman; genom att sprätta iväg en fimp mot honom. Han tillrättavisades och måste då tappat balansen och vält ner de unga feministerna. Om kälkborgaren ofredade dem sexuellt är idag ännu oklart. Desto klarare är att en polispiket sladdade in med blåljus på torget strax efter detta. Flera av de mentalt underutvecklade förföljarna sprang i riktning mot polisbussen av oklar anledning, men någon eller några syntes bli upptryckta mot samma buss.

En ”borgarbracka” (Göteborgs egna Henrik Arnstad).

I samband med att förföljarna till sist tappade fattningen lämnade man till sist Järntorget och begav sig i riktning mot bilarna. Medan man väntade på båten som skulle ta alla glada nationalsocialister till bilarna parkerade tre piketer utanför samt en handfull civilpoliser. Även mannen som kommit att kallas ”Göteborgs Henrik Arnstad” kom till platsen – i sin gôrflådiga bil! Hela dagen hade han likt en Gollum hängt med aktivisterna i deras politiska kamp och upplyst diverse folk om vilka vi var. Han kunde ibland även vara otrevlig och försökte måla upp barndomar som hade fått Ingmar Bergman att bli nedstämd. ”Göteborgs Henrik Arnstads” kusin arbetar för allas vetskap på Wall Street i New York där han tjänar stora summor pengar, vilket är ett skarpt argument för att vi alla hamnat fel i tillvaron. Trots viss efterforskning råder viss meningsskiljaktighet kring huruvida mannen ifråga är gravt utvecklingsstörd eller ej.

Efter avslutad offentlig aktivitet begav man sig till en lokal där mat väntade. Vad som stod på bordet var kålpudding med potatis och sås samt grönsaker i massor – mycket uppskattat! Därpå bjöds kaffe eller te samtidigt som man utvärderade dagens eskapader tillsammans med sina bordsgrannar.

Sedan omgrupperade man för att hålla ett gruppsamtal kring Motståndsrörelsens struktur, position och liknande av intern karaktär. Redogörelse och utvärdering av arbetsmetoder och propagandaarbete var några av de punkter som avhandlades. Utan att avslöja alltför mycket kan det hela sammanfattas som att utbildningen var mycket lärorik.

Därefter serverades en lättare kvällsmat innan dagen ansågs avslutad genom att man gick till sängs.

Gemensam middag ute i den fria vinterskogen.

Söndagen startades med en stabil frukost med havregrynsgröt som bas. Efter att ha städat lokalen begav man sig sedan ut i den friska luften för att hålla träning. Träningen var precis som utbildningen föregående kväll av intern karaktär, men kan beskrivas som hård och givande. Efter att samtliga deltagare var fullkomligt slutkörda bjöds det på gulaschsoppa med gräddfil och bröd i vinterskogen.

Sedan ansågs utbildningshelgen vara avslutad och man tog avsked för denna gång. Näste 2 önskar tacka kamraterna från norska Näste 1 och Näste 2 för starka insatser och god kamratskap! På återseende!

11/2 Polisen spärrade av offentlig flygbladsutdelning i Göteborg

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under dagen anordnade näste 2 en offentlig flygbladsutdelning i Göteborg. Den höga polisiära närvaron gjorde i vanlig ordning yttrandefrihetshatande vänsterextremister oroliga och närgångna. Istället för att lösa problemet valde polisen dock att med batonger och avspärrningsband stänga in Motståndsrörelsens aktivister.

Trots kortkort och strumpbyxor fylldes mannen i mitten med mod när hans blåklädda kamrater fanns nära till hands.

Motståndsrörelsens näste 2 fortsätter att hålla offentliga aktiviteter på regelbunden basis. Dagen till ära hade man tillsammans med organisationskamrater från Norge beslutat sig för att sprida det nationalsocialistiska budskapet till befolkningen i Göteborg.

Nordfront inväntar fortfarande en fullständig rapport över dagen som verkar ha varit ovanligt händelserik. Det vi vet är dock att en hög polisiär närvaro ingöt mod i en grupp bisarrt klädda vänsterextremister som beskyddade av sina kamrater i polismakten fick skandera sina vanliga ramsor om ”våra gator” och ”krossa rasismen”.

Man kanske kan tycka att polisen borde hjälpa politiska aktivister att genomföra sin grundläggande rättighet att driva opinionsbildning offentligt, men istället valde man tydligen att vid Domkyrkan i centrala Göteborg att bilda en ring runt aktivisterna och helt enkelt spärra av dem med spärrband.

Aktivisterna, som på något sätt lyckades bryta sig ur polisens inspärrningsförsök, delade tidigare idag med sig av en film från händelsen på Twitter:

Vi bjuder även på ett axplock av bilder och tweets från dagen som visar flitiga aktivister, bisarra rödingar och  Göteborgspolisen i sitt esse. Vi kommer att återkomma med en fullständig rapport över dagens aktiviteter i Göteborg.

Modiga representanter för den nordiska arbetarklassen?

”Jag är visst tjej!”

14/1 Politiska aktioner i Göteborgsområdet

GÖTEBORG/KUNGÄLV. I skrivande stund delar Motståndsrörelsens aktivister ut flygblad i Göteborgs-området. Tidigare under dagen har trygghetsvärdar värnat badgäster i Kungälv. Samtidigt demonstrerar vänstermänniskor för förbud på Järntorget i Göteborg.

trygghetsvard

Uppdateringar från dagen:

12:00: Trygghetsvärdar meddelar att de befinner sig på Oasen i Kungälv för att återigen värna badgäster och stävja sexuella övergrepp. Trygghetsvärdarna befann sig på samma badhus förra året efter att högstadieflickor antastats av två asylsökare. Efter trygghetsvärdarnas närvaro har det inte skett några flera övergrepp.

13:05: Polisen har enligt uppgift trakasserat trygghetsvärdarna och vad det verkar avvisat dem från platsen trots att de är betalande gäster. Badhusaktionen tycks avslutad och nu sker omgruppering med destination Göteborg. I Göteborg demonstrerar en vänsterpöbel just nu mot Nordiska motståndsrörelsens rätt till åsikts- och mötesfrihet, en förbudsiver de alltså tycks dela med polisen. Nordfront följer utvecklingen.

13:55: Aktivisterna meddelar Nordfront att de nu kör en offentlig aktion någonstans i Göteborgs-området. Nordfront har fått ett par kommentarer från händelserna vid Oasen som vi uppdaterar artikeln med inom kort.

14:10: I Intervju med Nordfront meddelar ansvarig person i Kungälv att dagen kommer att fortsättas med en offentlig flygbladsutdelning. Nedan följer en intervju med ansvarig aktivist på plats:

Vad var ert syfte med aktionen?
Vårt syfte med aktionen var att upprätta den bristande säkerheten som råder för allmänheten. Inga ordningsvakter och ingen som helst tillsyn finns på badhuset. När kommunen (Oasen styrs av Kungälvs kommun, Reds anm.) fuskar med att upprätthålla tryggheten så måste vi göra det. Nordiska Motståndsrörelsen kan aldrig acceptera de trakasserier som rasfrämlingar utsätter vårt folk för.

Hur var stämningen på plats?
Till en början väldigt positiv och vi fick goda blickar till oss. Allt gick lugnt och stilla tills en badgäst valde att säga till personalen att denne inte ville ha oss där som trygghetsvärdar. Detta resulterade i att personalen skickade ut hela sitt manskap och försökte avvisa oss med hot om polisen.

Vad åberopade de som skäl till avvisningen?
De tyckte att vi var olämpliga där med våra tröjor med trycket ”Trygghetsvärd”. De menade att det var deras roll att sköta säkerheten och att vi ej var legitima. Vi ifrågasatte då deras roll som säkerhetsansvariga och undrade hur det kan komma sig att flickor på detta badhus blivit antastade. Vi är de som får göra deras jobb! Detta svarade de med att det finns en alarmknapp i en glasmonter som kan kalla på personal. Huruvida detta skall kunna stävja framtida sexuella trakasserier återstår att se. Men vi valde att lämna platsen på ett respektabelt sätt och i hopp om att personalstyrkan får en tankeställare.

polis-oasen-fram

polis-oasenMen väl i dörren stötte vi på polisen. De började trakassera och fråga ut oss på parkeringen utanför vad vi hade gjort på badhuset. Vi svarade gladeligen att vi minsann hade badat som alla andra. Detta sade polisen att vi inte alls hade gjort. I sedvanlig ordning så identifierades vi av statens lakejer. Vi svarade då med att fota de båda poliserna.

Trots avvisningen och trakasserierna – fick ni ut något positivt från aktionen?
Absolut, vi fick visa för våra medmänniskor att vi finns och tar hand om våra egna. Inte som rödingarna på Järntorget som bara skriker om förbud och hetsar mot vanligt hederligt folk. Att de kallar sig arbetarklassens förkämpar är bara skrattretande.

Vad händer härnäst?
Våra aktivister har fortfarande humöret på topp och lynnet är gott. Därför kommer vi att omgruppera oss och fortsätta dagen med att ha en offentlig flygbladsutdelning.

polis-oasen2

14:50: Stort missnöje bland demonstranter på Järntorget. Folk klagar bland annat på att det bara är vita talare och att funktionärer har röda armbindlar. ”Jag kommer aldrig mer delta i något event för att ni skrämmer bort människor som har varigt på plats i flera år. Ni med röda bindlar har inte polisens befogenheter och sedan ändra ert uttalande och inte vill stanna kvar när jag tillkallar polis”, skriver en av dem.

armbindlar

rasifierade

När vita stjäl all uppmärksamhet som evenemangets talare har rasifierade istället fått göra grovjobbet. Nedan en rasifierad som tillverkar anti-Motståndsrörelsen-propaganda:

rasifierad

jarntorget

15:15: Motståndsrörelsens aktivister har nu avslutat dagen, meddelar näste 2 på sin Twitter. Nordfront återkommer i dagarna med kommentarer eller under kvällen om något ytterligare sker.

Bakgrund till dagens händelser
Den senaste tiden har rapporter – likt ifjol – kablats ut om sexuella ofredanden, sexuella trakasserier och rentav försök till våldtäkter på småbarn som vistats på badhusen. Förra veckan dömdes bland annat två ”flyktingbarn” för att de tillsammans med andra så kallade flyktingbarn omringade och förgrep sig på unga flickor på ett badhus i Karlskrona. De båda dömdes till ungdomsvård för förgripelserna.

I sedvanlig ordning väljer mainstream-media inte att förklara orsakerna till detta utan ser det enkom som ”ett nytt fenomen” och att det är männens fel. Gemene man kan dock se igenom lögnerna och förstå detta är konsekvenser av främlingsinvasionen. Det är inte svenska män som antastar dessa flickebarn. Därför har nu aktivister från Näste 2 valt att agera trygghetsvärdar likt förra året på Kungälvs badhus Oasen.

I tider då kvinnor och barn går osäkra nattetid som dagtid, väljer feministiska och kommunistiska organisationer att demonstrera för förbud. Istället för att freda kvinnor vill de ta tillbaka Järntorget där Motståndsrörelsens aktivister förra helgen befann sig eftersom det enligt dem tillhör arbetarklassen.

Måhända arbetarklassen en gång i tiden huserade i de krokarna, men idag är Järntorget enkom ett tillhåll för liberala vänstermänniskor, boendes i dyra våningar på Andra Långgatan. Arbetarklassen har för länge sedan lämnat innerstaden. I skrivande stund befinner sig männen ur arbetarklassen på badhuset i Kungälv för att värna sitt folk. Folkgemenskap i praktik. Om nu vänstern bryr sig om arbetarklassen, varför kan de då inte förstå att det är arbetarklassen som drabbas hårdast av främlingsinvasionen.

I veckan nämnde även den judiskägda tidningen Expressen att fridstörarna på badhusen borde portas.

”Först och främst måste buset nekas tillträde till platserna där de förstör. Någon form av tillträdesförbud bör kunna införas på såväl bibliotek som badhus. Den som bryter mot ordningsreglerna har förverkat sin rätt att vistas där och bör inte släppas in igen.”

För att stävja ”buset” har Nordiska Motståndsrörelsen valt att gå från ord till handling och skydda det som skyddas skall. Vad Expressen tycker om detta återstår att se. Vissa badhus har satt in civilklädda poliser på grund av dessa problem – detta tycks inte Expressen ha någon åsikt om.

”Badhuset svarade med att sätta in civilklädda poliser och ansöka om tillstånd för ökad kameraövervakning. På ett svenskt badhus behövdes alltså civilklädd polis för att sörja för gästernas säkerhet.”

Trygghetsvärdar i Kungälv.

I Karlskrona var det en redig far som satte stopp för vad som annars skulle kunna ha blivit en fullbordad våldtäkt och i Kungälv upphörde antastningarna av högstadieflickor efter att Motståndsrörelsens aktivister markerat genom att vara trygghetsvärdar. När polisens resurser inte räcker till krävs det att vanligt hederligt folk går in och fyller den platsen.

Att trygga barns säkerhet kan tyckas självklart. Men sneglar man in mot centrum där den stenkastande vänsterpöbeln har samlat sina tröttaste mannar som kravlat sig ur haschdimman på Andra Långgatan så skall man akta sig. Det är nämligen en hel skara bokstavskommunister och anarkister som samlats bland ölhallar och mysiga caféer – där en kaffe kostar en halv hundralapp. Bland dessa kan märkas:

Marxistiska Studenter, Vänsterpartiet, Revolution, Socialistiska Partiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Allt åt Alla, Feminister mot Soldiers of Odin, Göteborgs LS av SAC, Unga feminister Göteborg, Ung Vänster.

 

7/1 Offentlig flygbladsutdelning med störande element i Göteborg

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nu publicerar vi en fullständig rapport från förra helgens händelserika offentliga aktivitet i Göteborg där Motståndsrörelsens aktivister stötte på såväl yttrandefrihetshatande poliser som kränkta rasfrämlingar.

Lördagen den sjunde januari möttes kamrater ur Näste 2 och Näste 1 i Göteborg för att genomföra en offentlig flygbladsutdelning.

Med glada miner bordade man spårvagnen som förde motståndsmännen till Järntorget som dagens första anhalt. Järntorget har länge ansetts vara en ”röd plats” då bland annat Socialdemokraterna med alla sina tentakler haft sina säten runt om torget, men även då området garanterat har en högre andel haschrökande PK-hipsters än övriga Göteborg. Tiderna ändras dock och detta tydliggjordes genom Nordiska motståndsrörelsens närvaro i denna folkförrädarnas knutpunkt.

Flygbladsutdelningen flöt på väl och endast de mest degenererade individerna tackade nej till informationen som erbjöds. En kvinna som uppenbarligen vaknat på fel sida och märkt att lådvinet var slut kastade demonstrativt sitt flygblad på marken och gav sig till att putta en av aktivisterna. Detta tolererades inte, utan tokan knuffades undan och stillade sig på en av torgets bänkar. Med många undrande åskådare insåg både en och annan att det inte ens i teorin fungerar att handla som denna kvinna, trots hennes ”ädla motiv”. Som för att göra ont värre gick kvinnan sedan till en konstapel och beklagade sig. Hon ville anmäla en misshandel, men måste i all hast och i tankar på lådvin glömt vem som först gick till angrepp!

Polis närvarade på Järntorget med samma trötta frågor som vanligt: hur många som var på plats och i organisationen som sådan, om flygbladen gjorde illa någons känslor och huruvida man hade tillstånd att så fräckt uppehålla sig på allmän plats. Efter att ha spridit propaganda och fört diskussioner med både skarpa och slöa sinnen förflyttade man sig mot Avenyn för vidare propagandaspridning.

På vägen mot Avenyn, i korsningen mellan Parkgatan och Viktoriagatan, omringade polisväsendet nationalsocialisterna för ytterligare trakasserier. Denna gång var det filmkameran som glimmade för ögonen på de blåklädda folkförrädarna. Man hade även för avsikt att visitera samtliga närvarande samt genomföra ID-kontroll i hopp om att införa nya personuppgifter i sina herrars åsiktsregister.

Göteborgspolisens intresse för den nationalsocialistiska aktivismen var påtaglig under dagen.

Men rackarns otur: man hade förstås missat att mata in minneskortet i filmkameran just denna dag! Febrilt sökte konstaplarna i alla vinklar och vrår hos kameramannen, men inte låg det i skorna och inte under mössan! Man misströstade dock inte, utan tog ändå den obrukbara kameran i beslag. Korrektheten i sitt uppförande fanns även bevisat i att ingen kunde delge vem som bar ansvaret för deras operation; vad befälet hette eller hur man kom i kontakt med denne: eller var man kunde göra anspråk på stulet materiel.

Visitationen nådde pinsamma nivåer då konstaplarnas trevande händer sökte genom motståndsmännen mycket minutiöst, utan att finna varesig Kalasjnikov eller Luger i någon vinterkänga. Istället fick man nöja sig med att förskräckt beslagtaga en laglig självförsvarsspray, vilket förekommer allt oftare i ett samhälle där grundläggande säkerhet inte kan garanteras.

offentliggbg3

Utan att ha fått kontakt med någon ansvarig inom polisen kunde man till sist lämna platsen, vilket även alla hårt arbetande poliser gjorde.

Väl framme på Avenyn rörde sig mer folk än på Järntorget och propagandaspridningen fick god fart. Diskussioner fördes, även om många hade bråttom undan det bistra slaskvädret. Uppenbarligen har många tröttnat på massinvandringen och på ett samhälle på fallrepet, däremot så har man ännu inte insett vem som är både stark och målmedveten nog att kunna bygga ett starkt och sund samhälle för framtiden.

En grupp beståendes av rasfrämlingar och missbrukare betedde sig gapigt mot några av aktivisterna när de fick ta del av åsikter som inte systemet godkänt åt deras kräsna magar. De kunde inte heller förstå klara direktiv om att de var fria att avlägsna sig om de hade problem med antingen aktivisternas åsikter eller med Nordfronts kameraman. Med påver språkförståelse försökte man hålla undan mobilkameran samtidigt som man propagerade för ”blattarnas eviga plats i Sverige, mannen, fattar du va”. Att ge sig på en motståndsman fysiskt tolereras inte och motståndsmän är inte de som ”fattar du va”, så därför tillrättavisades rasfrämlingarna. Trots några piruetter som fått Bruce Lee att ta sig för pannan var man inte långsam med att lägga benen på ryggen så snart chans gavs, varpå man uppehöll sig något gathörn bort för att gapa om förortens svåra leverne innan man begav sig från platsen.

Se filmen när rasfrämlingar försöker konfrontera motståndsmännen i Göteborg nedan:

Detta gjorde även Motståndsrörelsen, men nu åter med de blåklädda folkförrädarna i hälarna. I sina Volvo XC70 följde man nationalsocialisterna över stock och sten, och så snart man nått en relativt folktom plats anlände desto fler bilar. Som mest fanns fyra radiobilar, två civilbilar och en minibuss på plats med tillhörande poliser.

Göteborgspolisens intresse för den nationalsocialistiska aktivismen var påtaglig under dagen.

Man meddelades att samtliga var misstänkta för brott, kort och gott. Vilket brott som begåtts ville man inte gärna svara på, utan stod istället tyst och förvirrad. Klart var att man hade för avsikt att visitera och kontrollera ID ytterligare en gång – som om man beväpnats av KGB medan man uppehållit sig utan polis på Avenyn!

ID-kontrollen påbörjades. En polis ryckte plånboken ur näven på en aktivist så att det for ur kort och lappar, varpå aktivisten ombad den vårdslöse polisen att ta det lite vackert innan man vräkte aktivisten i marken och handklovade honom. Aktivisten kördes sedan iväg medan man höll kvar resterande motståndsmän på platsen. Där stod man fullkomligt ovetande om varken det ena eller andra, utan någon möjlighet att besvara de mest grundläggande frågor. Efter en tid var motståndsmännen inte längre misstänkta för brott och kunde då promenera från platsen med poliseskort ”för ökad säkerhet”.

Efter att till slut undkommit polisens säkerhet hölls en återsamling med genomgång av den gångna dagen. En stund därpå hade den frihetsberövade aktivisten kunnat lämna polisens förvar och återförenats med kamraterna i Nordiska motståndsrörelsen.

Tack och bock till kamraterna i Näste 1 för deltagande!

Är du intresserad av att komma med i kampen? Ansök till Motståndsrörelsen snarast!

 

17/12 Offentlig flygbladsutdelning i Mölndal och Göteborg

Lördagen den 17 december samlades motståndsmän från Näste 2 för att sprida det nationalsocialistiska budskapet i Mölndal och Göteborg.

Första stoppet för dagen var Mölndals innerstad där flygblad delades ut till förbipasserande. Till en början tycktes det vara en ovanligt sömnig lördag, men strax rörde sig desto mer folk i området och propagandaomsättningen ökade. De som stannade till för att ställa frågor och diskutera fick förhoppningsvis svar på sina funderingar, även om kapaciteten att hantera och bearbeta svaren skiftade. Kortfattat kan man säga att den som inte klarar av att förstå att massinvandring leder till oerhörda konflikter, hellre talar om att Ris à la Malta minsann inte är svenskt – proportionsskillnaden är ofta omfattande, men starkt jobbat!

Efter att ha mättat Mölndal förflyttade man sig in till Korsvägen, Göteborg. Till skillnad från den offentliga flygbladsutdelningen som hölls i samband med Bokmässan så tycktes antalet flummare och kulturliberaler ha fallit drastiskt. Oklart huruvida detta berodde på det bistra vädret eller på att det inte hölls en stor mässa för likasinnade som vill idissla snurriga idéer. Spridningsarbetet fortsatte utan störningsmoment och efter drygt en timme valde man att förflytta sig till Avenyn.

På Avenyn positionerade man sig i höjd med H&M och Intersport och propagandaspridningen intensifierades ytterligare. Såväl stolpskotten som de positiva och insatta ökade. Människor som till det yttre synes vuxna, men till det inre är barn i trotsåldern, kan häva ur sig alltifrån de mest banala matfrågorna till huruvida deras kusins halvbrors svåger – en adopterad indier – får lov att stanna i det nya Norden. Mellan dessa uppdagas folk som gladlynt tar emot propaganda och bemöter detta med ett ”hell seger!” eller ”ve den evige!”.

Tack vare det europeiska damhandbollsmästerskapet besöktes Göteborg av många norrmän som i mångt och mycket var positiva. Dels till organisationens lösningar, dels till det faktum att Nordiska motståndsrörelsen finns i hela Norden. Likaså var ett sällskap dalmasar väldigt glada över att träffa på Motståndsrörelsen – även om deras yttranden torde förbli opublicerade tills vi har yttrandefrihet.

En av dagens sista diskussioner fördes med en kvinna med alla uppenbara signalement för rödvinsvänster. På sätt och vis var detta fullkomligt fruktlöst eftersom hon redan tidigt klargjorde att det var onödigt att ens bry sig om att läsa andra åsikter än sina egna, med tanke på att hon redan var säker som ”vänster”. Finns det törhända något mer än pengar som knyter ihop de som i princip styr hela världen genom finans och media?

I samband med att man håller på att avsluta flygbladsutdelningen tror en exalterad antikille att det är fritt fram att ta så många flygblad man vill, vilket inte är fallet. Eftersom han inte släpper vad han försöker att stjäla så tillrättavisas han och motas bort med fanstång. En poliskonstapel promenerar från sin bil till platsen och håller undran den tjuvaktige, som nu gråter likt Lille-Skutt. Samma lipsill var delaktig i mötesstörningen som uppmärksammades när Motståndsrörelsen genomförde offentlig flygbladsutdelning den elfte juni tidigare i år, då iklädd Adidas-skor, väst och blommiga badbyxor.

Efter avslutad aktivitet hölls en mindre utvärdering av dagen och samtliga närvarande var belåtna.

Är du intresserad av att ta upp stridsyxan mot det förljugna systemet? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen!

1

 

3/12 Offentlig flygbladsutdelning i Göteborg

Lördagen den 3 december tog sig aktivister och medlemmar ut på Göteborgs gator för att upplysa allmänheten om den nationalsocialistiska världsåskådningen.

Utdelningen bestod av mobila grupper som rörde sig i stadens julrusch. Platser som besöktes var t.ex. Haga Julmarknad, Kungsportsplatsen och 5:ans köpcentrum.

Efter flera timmars delande begav sig kämparna till en lokal för gemensam måltid och möte. Den goda maten blev serverad så gott som vid ankomst för att hinna med nästets månadsmöte.

20161204_123229_hdr

20161204_131244_hdr

 

3/12 Veckorapport från Kampgrupp 204

Kampgrupp 204 i Skaraborg har utfört ett flertal aktiviteter under veckorna 47 och 48. Här listas aktiviteterna upp:

  • Över 700 klistermärken har klistrats upp i centrala Skövde.
  • Kampsportsträning.
  • Offentlig flygbladsutdelning i Götene.
  • Naturvistelse på Kinnekulle naturreservat.
  • Patrullering av gator och torg i Skövde.

Samtliga aktiviteter har utförts med gott resultat och mod, och har varit lärorika.

20161130_192902

20161127_125202

mms_img-328663454