Etikettarkiv: Banderolltillverkning

17/4 Propagandatillverkning i Skaraborg

Kampgrupp 204 utförde under annandag påsk mall- och banderolltillverkning.

Som gemene man kan avgöra genom den inskickade bilden var de anslutna vid god vigör med ett engagemang på topp som resulterade i inte mindre än nio banderoller med texten ”STOPPA FOLKUTBYTET, NORDFRONT.SE” av hög kvalité.

Kampgruppens livskraft är ej förbrukad och mer tillverkning är att vänta!

7/4 Malltillverkning i Skaraborg

Kampgrupp 204 och 205 påbörjade kvällen den femte april med malltillverkning. Mallen i fråga kommer att användas vid banderolltillverkning i framtiden.

I slutet av aktiviteten diskuterades problem som uppstod vid tillverkningen och hur dessa kan lösas för att effektivisera arbetet. Exempelvis tog det långt tid att skära ut hårdplast med kniv. Går det kanske snabbare med lödpenna?

 

8/2 Omfattande banderolltillverkning i Skaraborg

Delar ur Kampgrupp 204 och en medlem ur 205 har sammanlagt under vecka 5 arbetat med att skapa banderoller i hela 16 timmar vid fem olika tillfällen under veckan.

Vid första anblick ansågs uppgiften att skapa ett större antal banderoller som svår, men efter att man betänkt Adolf Hitlers liknelse med bergsbestigning kunde man finna ro och lugn. Att bestiga ett enormt berg under en dag kommer otvivelaktigt att misslyckas, men delar man upp berget i delmål blir slutmålet mer överskådligt och hanterbart.

En specialbeställd banderoll som tillverkades användes vid den offentliga flygbladsutdelningen i Karlstad den fjärde februari.