Etikettarkiv: Diskussion

7/5 Social aktivitet i Göteborg

Lördagen den 7 maj sammanstrålade flertalet aktivister och sympatisörer i Kampgrupp 201 för grillning hemma hos en lokal aktivist. Det härliga vädret tillät aktivisterna att förtära maten utomhus under gassande solsken.

Efter måltiden fördes diskussioner kring framtida strategier, aktioner och planer. Efter trivsamma förhållanden avrundades kvällen då solen gått ner och var aktivist åkte hem till sig.

27/4 Gruppmöte i Göteborg

Onsdagen den 27 april höll Kampgrupp 201 sitt veckoliga gruppmöte hos en lokal aktivist i Göteborg. Den punkt på dagordningen som fick mest fokus var den stundande 1 maj-demonstrationen i Borlänge; de sista förberedelserna spikades samtidigt som lynnet var på topp hos aktivisterna.

Sedvanligt planerades helgen och den kommande månadens aktioner, även en extra tanke skänktes till våra fängslade kamrater. Mången aktivist bestämde sig därefter att författa ett brev till dem innan man avrundade vårkvällen.

17/4 Informationsmöte i Göteborg

Söndagen den 17/4 hade Näste 2 informationsmöte i Göteborg. Detta efter att flertalet sympatisörer hört av sig den senaste tiden och velat veta mer om organisationen.

Representanter för Näste 2 berättade om Motståndsrörelsens uppbyggnad, dess långsiktiga och kortsiktiga mål, dess olika medlemsgrader samt hur livet för en aktiv person i Motståndsrörelsen brukar se ut.

Flertalet av gästerna hade många frågor och diskussionerna flöt på bra. Åhörarna verkade mycket nöjda, då det efter sammankomsten hölls fem rekryteringsmöten samt att flera av åhörarna gärna ville komma på rekryteringsmöten längre fram.

En lyckad dag som det brukar bli när Näste 2 är i farten!

10/4 Kampsport och studiecirkel i Varberg

Söndagen den tionde april samlades Kampgrupp 202 i Varberg för att träna kampsport samt hålla studiecirkel. Träningen kretsade kring slagtekniker med och utan tillhygge.

Studiecirkeln hölls runt Fritz Hipplers dokumentärfilm Der ewige Jude från 1940. Efter filmen diskuterade man filmens innehåll samt mer generellt antisemitism, propaganda och biologi.

Efter gemensam middag avslutades dagen, som anses lyckad.

image

image

 

Studiecirkel i Göteborg