Etikettarkiv: EU(SSR)

9/5 Flaggbränning på ”Europadagen” i Göteborg

Under Europadagen den 9/5 hissas den vidriga globalistiska EU-fanan i vårt territorium. Så under denna dag då etablissemanget och dess lakejer hyllar sitt sjuka EU-projekt begav sig några aktivister ut för att manifestera emot denna vedervärdiga sionistiska roffarunion och förstörare av det sunda och friska Europa. En överstatlighet som roffat åt sig större delen av Europas länders nationella suveränitet. Det som varje folk slitit och dött för.

En flagga från fienden togs i beslag och sedan hölls ett kort tal av Simon Engelin vid Poseidon mitt i centrala Göteborg:

Svenska medborgare!

Eller – jag kanske skall kalla er för EU-medborgare! Ja, just det! Det är precis vad ni är! Medborgare av den Europeiska unionen!

Denna fana min kamrat håller i symboliserar totaldemolering av nationalstaterna och dess folk. Globalisterna vill skapa EN STOR – EUROPEISK – MÅNGKULTURELL – STAT, precis som Förenta staterna!

Så sent som i höstas avslöjade EU-kommissionens vice ordförande – Frans Timmermans unionens agenda: ”Underkasta er mångfalden – eller GÅ UNDER!”

Vi skall inte underkasta oss NÅGOT! Eller gå globalisterna tillmötes!

Därför, på denna dag – Europadagen – så vill vi i Nordiska motståndsrörelsen visa vad vi tycker om detta spektakel!

MOT GLOBALISM, ÖVERSTATLIGHET OCH SIONISM! LÄNGE LEVE ETT FRITT NORDEN OCH DE FRIA NORDISKA FOLKEN!

EU slår till – vill avväpna laglydiga medborgare

AVVÄPNING. EU har nu använt terrordådet i Paris som svepskäl för att börja införa mer restriktiva vapenlagar i EU som kommer att drabba laglydiga vapenägare och innebära att vapen kommer konfiskeras.

pick-6_22-rifle1

I Sverige finns cirka 600 000 legala vapenägare, som har vapenlicenser för skytte eller jakt. En studie från 2012 visar att det under en tioårsperiod, 2000 — 2010, årligen endast användes cirka två vapen med civilt ursprung vid grov brottslighet i Sverige.

Men på grund av terrordådet i Paris föreslår nu Europeiska kommissionen att man på EU-nivå ska införa lagar som i praktiken kommer leda till att laglydiga medborgare avväpnas och får svårare att skaffa lagliga vapen.

— Den senaste tidens terrordåd mot Europas folk och värderingar koordinerades över gränser, vilket visar att vi måste arbeta tillsammans i kampen mot dessa hot.

Dagens förslag, som tagits fram av kommisionärerna Elżbieta Bieńkowskaoch Dimitris Avramopoulos, kommer hjälpa oss att hantera faran med att vapen faller i händerna på terrorister, säger Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens kristdemokratiske ordförande.

EU vill bland annat förbjuda privatpersoner från att äga vissa halvautomatiska vapen. Vidare vill EU göra det svårare att köpa vapen, ammunition och annan utrustning på internet samt göra så att lagliga vapen blir enklare att spåra.

Tanken är också att en person som inte får köpa vapen i ett EU-land inte heller ska få köpa vapen i något annat EU-land vilket ska säkerställas genom att medlemsstaterna slår ihop sina register över människor med vapenlicenser.

I praktiken innebär de nya lagarna som EU vill införa att en del vapen kommer konfiskeras direkt, att ytterligare vapen kommer konfiskeras när licenser går ut och inte får förnyas på grund av striktare krav samt att jägare och sportskyttar kommer ha svårare att få köpa nya vapen.

Ursprungligen skulle dessa förslag presenteras 2016 men de har nu stressats fram av Europeiska kommissionen efter terrordådet i Frankrike och efter att allt fler européer valt att köpa lagliga vapen i de svåra tider som Europa befinner sig i. Enligt Sveriges Radio togs förslagen från kommissionen fram på ”rekordtid”.

Innan de nya lagarna kan implementeras ska de godkännas av Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Förutom att avväpna laglydiga EU-medborgare lovar EU att man på ”kort sikt” ska ta fram en plan för att bekämpa de olagliga vapen som också är de vapen som oftast används i samband med brott.

Europeiska jägare har som reaktion på EU-vansinnet skapat en namninsamling där man kan skriva på, där står bland annat: ”Det är inte logiskt och dessutom extremt orättvist. Det är orättvist mot offren och orättvist mot laglydiga medborgare.”

Klicka här för att skriva under namninsamlingen.

Källa:
European Commission strengthens control of firearms across the EU