Etikettarkiv: Informationsmöte

17/4 Informationsmöte i Göteborg

Söndagen den 17/4 hade Näste 2 informationsmöte i Göteborg. Detta efter att flertalet sympatisörer hört av sig den senaste tiden och velat veta mer om organisationen.

Representanter för Näste 2 berättade om Motståndsrörelsens uppbyggnad, dess långsiktiga och kortsiktiga mål, dess olika medlemsgrader samt hur livet för en aktiv person i Motståndsrörelsen brukar se ut.

Flertalet av gästerna hade många frågor och diskussionerna flöt på bra. Åhörarna verkade mycket nöjda, då det efter sammankomsten hölls fem rekryteringsmöten samt att flera av åhörarna gärna ville komma på rekryteringsmöten längre fram.

En lyckad dag som det brukar bli när Näste 2 är i farten!

Omfattande basaktivism i Skövde

 En timme och trettio minuters informationsmöte, 1 300 flygblad utdelade samt affischering av klistermärken. Outtröttliga och övertygade Kampgrupp 204 spred det nationalsocialistiska budskapet i centrala Skövde den 19:e mars.

Ett mindre antal konfrontationer med meningsmotståndare skedde i samband med utdelningen, utöver detta irritationsmoment flöt aktionen på i gott tempo.

Efter avslutad aktivitet åt kampgruppen gemensamt middag, för att senare hälsa varandra god fortsättning.

Å kampgrupp 204:s vägnar hälsar vi sympatisören som deltog vid basaktiviteten ett stort tack.

20160319_130243

 

Informationsmöte i Skövde, aktivism i Moholm

Lördagen den 23:e januari anordnades ett möte mellan medlemmar ur organisationen, intresserade och sympatisörer i centrala Skövde. Efter intressanta givande samtal och diskussioner begav man sig upp på Billingen för promenad och avslutade mötet vid en sportbar.

När intresserade och sympatisörer senare bröt upp vid mörkrets inbrott bestämde aktiva medlemmar att en aktion i Moholm skulle hållas. Omkring 300 flygblad delades ut och en större mängd klistermärken sattes upp. Inga irritationsmoment förekom.

Den numera invandrartäta orten fick, efter efterforskning, antagligen sitt första besök av Motståndsrörelsen, och säkerligen är många lokalbor positivt inställda till aktionen.

20160123_19592520160123_200642

 

Informationsmöte i Göteborg

Torsdagen den 1/10 hölls det ett informationsmöte för en grupp personer som visat intresse för Motståndsrörelsen.

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och därefter höll Alexander Nystrand, områdeschef Näste 2 och gruppchef Kampgrupp 1, ett kärnfullt och inspirerande anförande om Motståndsrörelsen.

Föredraget inleddes med en allmän och övergripande presentation av Motståndsrörelsens ledningsstruktur. Därefter så presenterades Motståndsrörelsens ideologiska grund i nationalsocialismen samt en lite mer ingående beskrivning av vad nationalsocialism innebär och hur nationalsocialister ställer sig i vissa frågor.

Sedan förklarade Nystrand att om man kanske inte i nuläget titulerar sig som nationalsocialist men ställer sig bakom de nio punkter som presenterades i samband med lanseringen av den parlamentariska grenen, så hör man hemma i Motståndsrörelsen.

Därefter så bjöds det på fika och mingel, sedan avslutades mötet med en presentationsfilm om Motståndsrörelsen. Därefter fick de som ville möjlighet att delta på ett rekryteringsmöte. Samtliga var intresserade och ville stanna kvar på ett individuellt rekryteringsmöte. Informationsmötet kan därmed betraktas som mycket lyckat!

 

20151001_192444

20151001_192431[1]

20151001_192456