Etikettarkiv: Kalergiplanen

11/3 Föredrag i Göteborg

GÖTEBORG. Lördagen den elfte mars höll ledaren för Motståndsrörelsens parlamentariska gren, Pär Öberg, ett föredrag strax utanför Göteborg. Syftet med föredraget var att klargöra vad som ligger till grund för de stora problemen i samhället och vart det barkar hän om vi inte gör totalt motstånd.

Trots snö under den gångna veckan bjöd lördagen på äkta ”Füh­rer­wet­ter” och till en början kunde man ifrågasätta huruvida en inomhusaktivitet ens var möjlig. Dagens föredrag skulle dock visa sig vara både välbesökt och väl utformat.

Innan åhörarna kom till lokalen var en grupp kamrater på plats för att möblera, förbereda ljudanläggning och så vidare. Man fick dock sällskap av en bil full med farbröder från Civilförsvarets resursgrupp som fotograferade några av de parkerade bilarna. När de blev ombedda att klargöra vad de höll på med berättade man att man ”rekar inför en eventuell framtida brandövning i området”, varpå man snart åkte från platsen.

Mer eller mindre vana vid dylika konstigheter så färdigställde man lokalen och åhörarna anlände i en strid ström. Efter att ha kunnat ta te, kaffe eller saft satte sig deltagarna för att lyssna till dagens föredragshållare; ledaren för Motståndsrörelsens parlamentariska gren Pär Öberg. Föredragets tema löd ”Grunden till våra problem”.

Föredragets syfte är att klargöra vilka de underliggande problemen är, snarare än deras direkta följder. Öberg tar avstamp i bankerna, då rättare sagt med juden Mayer Amschel Rothschild, vars söner sedermera grundade banker i Frankfurt, Wien, London, Paris och Neapel. Rothschildsläktens första bankir ska även ha sagt ”låt mig utfärda och kontrollera ett lands valuta och jag bryr mig inte om vilka som stiftar lagarna”. Öberg redogör sedan för Rothschilds agerande kring slaget vid Waterloo och går sedan in på dagens svenska banker, där mindre än 3 procent av det påstådda värdet finns i kontanta medel eftersom banker kan ”skapa pengar” utan att väga upp för dessa. Likaså måste man fråga sig varför Sveriges regering väljer att låna 16 miljarder kronor mitt i en högkonjunktur?

LÄS OCKSÅ: The American Dream

Om man då har till synes obegränsat med pengar, vad ska man då köpa för att trygga och öka sin makt? Jo, media! I Sveriges fall är media i mångt och mycket koncentrerad till fyra aktörer: Bonnier/Hirschel, Schibstedt, Stampen och MittMedia. Som exempel kan sägas att familjen Bonnier/Hirschel med sin koncern står för 40 procent av det skrivna ordet i Sverige. Man bör dock inte misströsta med tanke på att deras media går stadigt neråt i läsarantal medan vår egen går lika stadigt uppåt!

Nästa punkt binder ihop de båda föregående; Kalergiplanen. Den mycket otrevliga japansk-österrikiska karaktären Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergis fullkomligt sinnessjuka tankegods fångades upp av bankirer och mediamoguler som insåg att Kalergis idéer låg i linje med deras egna strävanden. Kalergis vision går i korthet att beskriva som en fullkomligt rasblandad, individualistisk europeisk federation ”där judar styrde som en andlig adel”.

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi.

Även juden Jean Monnet och massmördaren Winston Churchill räknas som ”andliga fäder” till dagens EU medan Robert Schuman lade grunden genom sin deklaration om den europeiska kol- och stålgemenskapen.

Arvet från den sinnessjuka Kalergi fördes vidare av bland annat Otto von Habsburg och sedan av moderatpolitikern Walburga Habsburg-Douglas. Habsburg-Douglas är även verksam i Paneuropaföreningen, vilket är en lobbyorganisation för EU och Kalergis tankegods.

Öberg förklarade att EU styrs av sju sektioner som alla bär snarlika namn och att EU, precis som finansvärlden, är utformad för att avskräcka folk från att ens försöka förstå hur det fungerar. Som exempel på de senaste otrevligheterna som bestämts i Bryssel nämns CETA-avtalen samt de nya drakoniska terrorlagstiftningar som i princip kan fälla den som läser ”fel” böcker.

Den självklara frågan är då: vart finner vi roten till den kris vårt folk idag står inför? Trots vad många hävdar är det inte islam som hotar att förinta vår ras. Islamism må vara något som är helt och hållet artfrämmande för oss nordbor, men det är inte jihadister som styr pengaflöden och media – utan globalister och sionister! Oavsett vad sverigedemokrater eller andra hävdar så kvarstår detta faktumet. Subversiva krafter tillåts där att peka på vad som kan ses som blott en del av problematiken, medan grunden till problematiken ignoreras.

Hur bemöter vi då dessa förintelsekrafter? Endast genom att organisera sig i en uppriktig och målmedveten organisation går det att göra skillnad! Som icke-organiserad, med svävande målsättningar eller med ”metapolitik” som verktyg och gömsle kommer ingenting att uppnås och ingenting kommer att förändras. Organiserar man sig däremot och arbetar medvetet mot ett och samma slutmål tillsammans med andra som ser världen med lika klara ögon – då ska sionisterna kunna störtas och frihet uppnås!

Efter avslutat föredrag bjöds det på fika och åhörarna fick möjligheten att socialisera sig med varandra. Även Initiativ Idun fanns på plats för att informera om sin verksamhet. Nordfronts korrespondent passade då på att ställa några frågor till Öberg.

Skulle du kunna berätta lite kortfattat vad ditt föredrag handlade om?

I föredraget reder jag ut hur en viss intressegrupp stegvis flyttat fram sina positioner, vilket mer eller mindre är bakgrunden till den urspårning vi ser i samhället idag. Det är viktigt att förstå att vad vi ser idag inte skett i en handvändning, även om många som vaknar upp idag gör det på grund av den senaste tidens storskaliga massinvasion. Den politik som förs av makthavarna idag skrevs ju ner redan på 1920-talet.

I föredraget talar du om Jean Monnet och att han menade att man måste gå med små steg mot sitt mål för att inte européerna ska inse vad som sker. Den senaste tidens massiva inflöde av främlingar är ju inte precis ett litet smygande steg. Menar du att detta är ett misstag från globalisternas sida eller har de drabbats av högmod?

Snarare högmod. Att makthavare sagt ”stopp” nu är väldigt missvisande eftersom man lutar sig på terminologin kring vem som är ”flyktning”, ”anhörig”, ”asylsökande” och liknande. Inflödet är öppet men betecknas annorlunda.

Etablissemanget oroar sig som bekant för EU:s framtid i och med Brexit, men även för de kommande valen i Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Hur tror du att EU:s framtid ser ut?

EU går åt pipan! Men globalisterna kommer att hålla hårt i det projektet, utan tvekan. Troligtvis kommer vi att se framgångar för olika sorters mer eller mindre nationella alternativ – såväl i Europa som i världen i stort. Man bör även ha i åtanke att EU uppenbarligen är såpass viktigt för de som styr det här landet att de fått det inskrivet i grundlagen! Även om EU-projektet går i kras, och det kommer det att göra, så kommer globalisterna att försöka behålla någon form av överstatlig struktur i Europa.

Vi lämnar kontinenten, vad har du som inrest att säga om Motståndsrörelsens andra näste?

Det är roligt att se så många nya ansikten – och även nya, äldre ansikten! Våra led växer oavsett var man åker! Dessutom var fikat här förträffligt LCHF-fika!

Hur skulle du föreslå att man börjar agera för att motverka de globalister och sionister som vill förinta oss?

Genom öppet motstånd. Organisera er och gör slag i saken. Nyligen sade Conrad, i podcasten ”Ingrid och Conrad”, att det som står på ens Facebook-sida inte är verkligheten, utan att verkligheten är faktiska handlingar och ställningstaganden. Detta är kloka ord. Ett exempel på ett utmärkt tillfälle att göra öppet motstånd är att deltaga i Motståndsrörelsens förstamajfirande i Falun. Då kommer vi att demonstrera i folkgemenskapens tecken – vilket är precis vad sionisterna vill krossa, men som de aldrig kommer att lyckas med!

Stort tack till Pär Öberg å Näste 2:s vägnar!

 

Landet förfaller, det utbryter kaos men svenska folket reagerar inte

KRÖNIKA. Christian Hamilton reflekterar i den här krönikan över situationen i Sverige, vår historia och vår framtid.

om_gamla_staberg

Häromdagen gjorde jag en bilresa från nordliga Sverige ner mot Mälardalen via Dalarna. Mitt älskade land presenterade den ena vyn vackrare än den andra allt medan reflektionerna satte igång i mitt huvud. Eftersom jag aldrig lyssnar på radion varken i bil eller annars, får jag tid över till funderingar om allt mellan himmel och jord. Att lyssna på svenskfientlig radio gör ju bara att man blir på dåligt humör och i trafiken är det ingen höjdare.

Naturen i vårt land skiftar i all oändlighet och jag blir aldrig trött på att se mer från varje plats. Under resan kom jag som alltid under senare år in på frågan om hur det är möjligt att vår en gång stolta nation av svenskar nu ger bort landet till främlingar utan strid. Var har all självaktning och självbevarelsedrift tagit vägen? Den fina nationalkänslan och sammanhållning som jag upplevt under min ungdom har sakta men säkert förbytts till egoism där jaget gäller i allt och där det gäller att sköta sig själv och skita i andra. Ensam är stark heter det nu, vilket är en omskrivning till ”nyspråk” och inte alls i överensstämmelse med vår nordliga ras utveckling. Hade vi inte haft sammanhållning i grupper hade vi aldrig kunnat utvecklas och överleva i vårt förhållandevis karga klimat. Den nordiska rasen, som sedan spred sig till hela Västeuropa, utvecklades under årtusenden till en av de mest högtstående raser på denna jord. I synnerhet inom vetenskap och teknik har vi varit världsledande i modern tid, vi skall heller inte glömma nordisk kultur med alla författare, tonsättare och andra konstnärer från vår del av världen.

Tankarna vimlade förbi i en strid ström under resan. Omväxlande större och mindre åkerlappar dök upp i skogslandskapet och bröt enformigheten från skogen. Tanken på alla de idoga flitiga människor som bröt åkermark i sitt anletes svett för att kunna föda upp sina familjer gör mig bedrövad när jag vet att det kanske har varit förgäves allt detta arbete. Att främlingar skall ta över något de aldrig har åstadkommit och ännu mindre kan sköta är en fasansfull tanke. De invällande horderna kommer aldrig att inse det mästerverk våra förfäder skapade med sina händer i våra landskap, de hör helt enkelt inte hemma här. Men den finansiella världseliten bryr sig lite om detta.

De flesta av jordens befolkningar har starka gruppgemenskaper, men få har så starka gruppegenskaper som det judiska folket. Gentemot alla andra predikar man att mångkultur är ett måste, det gäller dock inte den egna gruppen och så har det alltid varit. Israel är en judisk stat proklamerar ledarna där nere och då gäller inte det som man prackar på andra länder, i synnerhet länder med västeuropeisk befolkning. Den nordiska rasen, den vita befolkningen är den största fienden och konkurrenten till sionistisk världshegemoni. Den icke särskilt dolda agendan innebär att utplåna denna konkurrent och fiende. Det sker genom ständig propaganda som hållit på i dess nuvarande form sedan början av förra århundradet.

Denna propaganda innehåller idogt upprepade lögner som ständigt upprepas år ut och år in i mansålder efter mansålder. Dessa lögner blir till sanning när media i nästan hela världen, som ägs av sionistiska rörelser, basunerar ut sin lömska agenda till folken. Lögner som att människoraser inte finns, det finns ingen svensk kultur, allt framåtskridande i vårt land kom utifrån, vi berikas genom massinvandring osv osv. Inte bara media är i mångt ägt av sionister, de äger även de flesta av världens styrande politiker. Varför tror ni Löfven blev inbjuden på ett Bilderbergmöte, liksom Bildt, Reinfeldt, Sahlin med flera före dem?

Ett återkommande tema är den hemska antisemitismen. Vi blir ständigt itutande om hur hemskt det judiska folket lidit, men vad med andra folk som lidit ännu värre? Är ett folk mer värt än andra? Tydligen eftersom inga andra nämns. Osökt kommer tanken på folkutbytet, eller folkmordet som det faktiskt är, i Västeuropa och andra delar som bebos av denna befolkning, den vita rasen. Det senaste exemplet på något liknande hände under den sovjetiska tiden under trettiotalet i Ukraina. Holodomor, som få hört talas om, där tiotals miljoner människor mördades, avsiktligt svältes ihjäl eller deporterades till fångläger i Sibirien. Till Ukraina tvångsförflyttades människor från övriga delar av Sovjetväldet och med denna metod att utrota nationaliteten i Ukraina skulle man kunna hålla alla eventuella upproriska i schack så att den styrande klicken i Sovjet kunde verka för en ”världsrevolution” utan att nationer vågade protestera. Tyvärr är det så i Ukraina idag att det florerar ett rysshat utan dess like. Ett rysshat utan egentlig grund. Det var ju inte ryssar som genomförde folkmordet i Ukraina utan den lilla styrande klicken som övervägande bestod av judar.

Samma sak pågår nu i den vita världen. Vi skall berövas all nationalitetskänsla, vi skall förtränga vårt ursprung och påföras någon slags verklighetsfrämmande skuldkänsla för allt ont i hela världen. Denna mentala kastrering har pågått sedan trettiotalet då den så kallade Frankfurtskolan började sprida ut kulturmarxismen. Gamle Sigmund Freud tillhörde samma folkgrupp som de flesta företrädarna för Frankfurtskolan och man blandade in psykologi i politiken på ett förrädiskt sätt. Frankfurtskolan lärde på ett subtilt sätt ut att allt motstånd mot judar i synnerhet men också motståndet mot den alltmer styrande finansiella eliten i världen skulle anses som sinnessjukdom. Till dagens situation skulle det innebära att alla som inte är politiskt korrekta lider av en sinnessjukdom. Precis detta hände i Sovjetunionen, dissidenter blev diagnostiserade som sinnessjuka och spärrades in på mentalsjukhus där de torterades med olika sorters kemikalier.

På vägen ner till Mälardalen passade jag på att utföra ett ärende i Falutrakten och hamnade vid lunchtid på en gammal bruksgård, Staberg, med anor från 1500-talet. Jag kom lite tidigt innan lunchen serverades så jag läste på diverse anslagstavlor historien om den gamla bevarade gården. Då en av fastighetsskötarna såg att jag var intresserad av de gamla byggnaderna och den fina barrockträdgården kom han fram och delade med sig av sina kunskaper om gården på klingande dalmål. Tillhör denne man en av de sista i hans ätt, kommer jag att få uppleva inte bara denna härliga dialekt utan alla andra dialekter i vårt land i ett framtida Sverige? Har allt varit förgäves? Nej det har det inte varit! Viljan att strida, som Min vän Henrik Pihlström skriver om, sprider sig alltmer bland vårt folk och det ger mig en glädje och kampvilja att fortsätta långt in på ålderns höst.