Etikettarkiv: Kampgrupp 201

8/5 Aktivism praktiserad i Näste 2

Måndagen den 8 maj sammanstrålade aktivister och medlemmar ur Kampgrupp 201 för att upplysa Gerrebackas befolkning, i Göteborgs kommun, om globalisternas välde.

Vill du gå med i kampen för vår ras och nation?
Vill du gå tillsammans i Motståndsrörelsens led?
Kontakta Simon Engelin och anslut dig idag!

Telefon: 072-231 59 83
E-post: simon.engelin@nordfront.se

23/4 Sjukvårdsutbildning i Näste 2

Söndagen den 23 april samlades aktivister och partimedlemmar i Näste 2 för en extern utbildning av Initiativ Idun. På schemat stod praktisk sjukvård och hölls av en brandman med stor kunskap och erfarenhet inom svensk akutsjukvård.

Dagen började med teoretisk genomgång i sjukvård, men även i mental förberedelse – som många gånger går hand i hand med sjukvård då mental förberedelse rentav kan förhindra en situation där sjukvård är nödvändigt. Efter teorin fick kamraterna tillsammans öva på varandra att lägga förband, spjälka en bruten arm samt positionera den andre i stabilt sidoläge.

När övningarna var klara delades kamraterna in i lag för att nu med sina nyvunna kunskaper tävla. Under tävlingens gång fick de bland annat prova på HLR och ta hand om en skadad kamrat vid ett kritiskt läge, där de även fick praktisera arbetsrutinen L-ABCDE.

Ett annat tävlings-/övningsmoment var att bli pepparsprejad. För poäng krävdes att alla i laget sprejades – vilket resulterade i att samtliga närvarande blev pepparsprejade solidariskt!

Som avslut på dagen korades det vinnande laget och vinnarna mottog varsitt presentkort från Midgård.

Näste 2 vill tacka Initiativ Idun för en mycket lärorik dag i kunskapens tecken!

15/4 Offentlig flygbladsutdelning i Borås

Lördagen den 15 april samlades kamrater ur Motståndsrörelsens andra näste för att genomföra en offentlig flygbladsutdelning i Borås. Kring middagstid möttes man för att tåga in i centrala Borås, närmare bestämt till Stortorget.

Väl framme vid torget vecklades Tyrrunan ut och man positionerade sig för att samtliga förbipasserande skulle beredas möjlighet att ta del av flygbladen. Dagen till ära delades enkom de kampanjflygblad som blottlägger planetens vidrigaste karaktärer samt uppmuntrar till att återta makten från dessa globalister.

Propagandaspridningen fortlöpte problemfritt under närmare två timmar. Frånsett att en del visar ett förhållandevis svalt intresse för vilka som faktiskt, helt oblygt, håller i trådarna så gick mycket flygblad åt. Nämnvärt var att flera araber och dylika tycktes uppskatta flygbladen, vilket tog sig uttryck i många hetsiga slagord mot sionismen. Dessvärre förblir dessa opublicerade av lagliga skäl.

Efter ungefär två timmar anlände en ensam, sinnesförvirrad polisassistent till platsen. Knappt hann han kliva ur bilen innan han började fotografera vilt omkring sig. Han konverserade sedan med sin illa förklädda civilkollega en stund, innan han till sist hade mage att fråga den motståndsman som var ansvarig på plats om man hade tillstånd att uppehålla sig på offentlig plats. I vanlig ordning upplystes konstapeln om grundlagen, vilken man kan tycka att varje påstådd upprätthållare av lag borde vara bekant med.

Efter att ha återgått till sin civilkollega skyndade polisassistenten sedan fram till en annan av motståndsmännen som han menade ägnade sig åt nedskräpning medelst klistermärken. Förstärkning tillkallades för såpass våldsbejakande extremism och snart anlände ytterligare en bil med två konstaplar som tog med sig den påstådda nedskräparen och släppte av honom några kilometer från platsen. Varken delgivning om brottsmisstankar eller böter framkom, vilket påvisar allvaret i det hela.

Samtidigt som detta skedde passerade en stirrig karaktär förbi. Precis som alla andra tilldelades han ett flygblad – något som han lade ner stor möda på att riva i småbitar. När han sedan passerade ytterligare en aktivist sa han uppspelt att han kunde ta ett till flygblad, vilket han bestämt nekades. Trots detta rev han åt sig ytterligare ett halvt flygblad i sin politiskt korrekta extas. Innan den stirriga typen hann ställas till svars hade den förvirrade polisassistenten kastat sig fram för att möjliggöra tölpens flykt.

Polisassistenten påbörjade nu ett slags försvarstal som närmast kan kallas löfvénskt med alla sina ”ö…” och ”ä…”. Delar man ut gratis flygblad får man räkna med att folk kanske vill ha mer än ett och bara för att man står och blänger i en riktning behöver man inte uppfatta vad som sker just där, enligt denne Borås-polis.

När senare folkströmmen tycktes avta valde man att förflytta sig till handelsområdet Knalleland. På väg från Stortorget förföljdes man av poliseskort, som man dock lyckades skaka av sig innan nästa stopp.

Vid Knalleland delade man upp sig kring de större affärerna och nu ökade omsättningen av flygblad markant. Precis som inne i själva staden mottog många araber flygbladen med hetsiga, antisionistiska kommentarer. Givetvis är inte detta någon förevändning för att det på något vis är av godo att vår del av världen översvämmas av främmande folk genom massinvandring.

Frånsett några bråklystna rasfrämlingar som på avstånd försökte spela Allan, så omsattes de flygblad man fyllt väskorna med ganska snart. Efter att den offentliga aktiviteten avslutats bjöd en aktivist på middag, under vilken man utvärderade dagens aktivitet.

Är du intresserad av att ta kampen ut i verkligheten? Att försvara ditt folk och dess framtid? Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen å det snaraste!

13/4 Omfattande propagandaspridning i Munkedal

Kvällen på skärtorsdagen begav sig större delen av Kampgrupp 203 samt en gäst från Kampgrupp 201 till Munkedals kommun.

Den ena gruppen fokuserade på att upplysa folket om den kommande 1 maj-demonstrationen i Falun medans den andra gruppen affischerade runt om i staden.

Trots regn och rusk så var humöret på topp hos kamraterna och när man var nöjd med dagen så konstaterades det att 1 000 flygblad hade delats ut och 50 affischer hade spridits.