Etikettarkiv: Medlemsformer

Nordiska motståndsrörelsen välkomnar åter medlemmar och personer som vill stödja organisationen

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. För en månad sedan gick organisationen ut och meddelade om ett tillfälligt driftstopp för våra medlemsansökningar. Nu är de strukturella förändringarna klara och därmed hävs stoppet och nya medlemmar är åter välkomna med sina ansökningar.

partilogo-fjell

Från och med nu kommer det finnas tre olika grader av medlemskap för Nordiska motståndsrörelsens anhängare: Ekonomisk stödmedlem,Partimedlem och Aktivist. Nedan förklaras de olika engagemangsformerna.

Ekonomisk stödmedlem
Denna medlemsform är till för dig som inte vill eller kan vara aktiv av olika skäl, men som ändå önskar göra någonting för vårt folks framtid. Som ekonomisk stödmedlem betalar du en valfri summa på mellan 500 kr upp till 10 000 kr. Efter det att din betalning gått igenom får du hem ett medlemsbevis där summan du skänkt till organisationen är utskriven.

Som ekonomisk stödmedlem utgör du en viktig del av kampmaskineriet eftersom brist på pengar ofta är en orsak som gör att vi hålls tillbaka i vårt arbete. Med denna engagemangsform står du, förutom det ekonomiska stödet och beviset för detta, utanför organisationens verksamhet. Detta är alltså en passiv medlemsform och du kommer som ekonomiskt stödmedlem inte att bli inbjuden till organisationens aktiviteter, vare sig interna eller offentliga.

En ekonomisk stödmedlem kan vara anonym om denne så önskar, men av förklarliga skäl kan inget medlemsbevis då skickas ut. Vi välkomnar alla människor, världen över och oavsett bakgrund, som ekonomiska stödmedlemmar.

Ansök om ekonomiskt stödmedlemskap här.

Partimedlem
Detta medlemskap innebär ett medlemskap i Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren. Som partimedlem väljer du själv i samråd med en rekryteringsansvarig för partiet din engagemangsnivå. En partimedlem kan alltså vara allt från nästan helt passiv upp till väldigt aktiv. Efter att din ansökan blivit inskickad sätts du i kontakt med en rekryteringsansvarig på din ort för ett informations- och rekryteringsmöte. Först efter detta möte och att du betalt medlemsavgiften som ligger på 500 kr blir du godkänd som partimedlem. Då får du också en partipin och ett medlemskort.

Som partimedlem utgör du den breda basen i vår organisation och uppmuntras att delta på såväl offentlig som intern aktivism och möten.

Vi accepterar inte personer utanför den europeiska rassfären som partimedlemmar annat än i undantagsfall, med s.k. hedersmedlemmar. Ej heller de som är dömda för sexualbrott eller på annat vis gjort val i livet som vi anser som oförlåtliga är välkomna som partimedlemmar.

Ansök om partimedlemskap här.

Aktivist
Detta är vår högsta ansökningsbara grad av medlemskap inom Nordiska motståndsrörelsen. Som aktivist förväntas du delta på flertalet av de möten som sker inom nästet och på rikssammankomster. Du ska också vara mycket aktiv i organisationen och verkligen göra nytta för vårt folk. Antingen är du aktiv genom att delta på majoriteten av gatuaktivismen eller så är du mycket driftig och verksam inom specialområden såsom Nordfront, IT, media osv. Som aktivist måste man, anpassat efter individuella omständigheter, också hålla sig i god fysisk form och alla aktivister som inte har speciella medicinska och fysiska problem bör sträva efter att klara organisationens fysiska test. Vi kräver att du är minst 16 år gammal för att få vara aktivist och att du betalar en avgift till organisationen på månatlig basis – 100-300 kr beroende på om du har arbete eller inte.

Efter att ha varit aktivist i sex månader får du en speciell aktivistpin som tas ifrån en igen om du slutar hålla den standard som krävs. Aktivister får delta på speciella möten med organisationens ledning minst en gång om året och får rabatt på inträdet till rikssammankomster. Gruppchefer och nästeschefer rekryteras alltid från aktivistkadern.

Som aktivist utgör du Nordiska motståndsrörelsens spjutspets och är verkligen en av de som kommer att vara med och skriva historia genom att avgöra ödet för Norden och vår ras.

Även för de som ansöker som aktivister leder ansökan till kontakt med en rekryteringsansvarig på din ort för ett informations- och rekryteringsmöte. Som aktivist måste du vara etniskt vit och av övervägande nordisk ursprung. Du måste ha goda moraliska värderingar och precis som för partimedlemmarna måste du ha ett förflutet som vi kan acceptera.

Ansök för att bli Aktivist här.

Osäker på vad som passar dig bäst?
Är du osäker på ifall du platsar som aktivist eller bör nöja dig med ett partimedlemskap rekommenderar vi dig att ansöka som aktivist. Tillsammans med den rekryteringsansvarige kan du sedan avgöra vart just du passar bäst. Viktigt att nämna är också att din ansökan inte är huggen i sten eller oåterkallelig. Om du efter informations- och rekryteringsmötet ändrar uppfattning så är detta helt okej.

Befintlig stödmedlem
De som tidigare tecknat ett stödmedlemskap i organisationen kommer att få ett brev hemskickat inom två veckor. De kommer då att kunna fortsätta som stödmedlemmar tills det att betalningsperioden löper ut eller byta ut sitt stödmedlemskap mot ett partimedlemskap.

Fler frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Nordiska motståndsrörelsen med frågor, det gör du enklast här. Du kan också direkt komma i kontakt med din lokala avdelning av organisationen här.