Etikettarkiv: Motståndsrörelsen

25/2 Vandring i Kinnekulle med Näste 2

VILDMARK. Helgen den 25-26 februari genomförde Näste 2 en vandring genom det vackra Kinnekulleområdet. Här följer ett reportage samt en kortare film om vandringen.

Lördagsmorgonen den 25 februari samlades kamrater ur Näste 2 för att gemensamt ta sig ut i naturen. Vandring med övernattning stod på schemat och det skulle ske i det natursköna Kinnekulleområdet. Morgonen startade på ett härligt men oväntat sätt då kamraterna möttes av strålande sol och minusgrader. Vandringen började uppe på Kinnekulle – vilket innebar att terrängen till en början bestod av snö.

Detta var extra glädjande, då snö varit ett ovanligt fenomen i Näste 2:s landskap denna vinter. Med knarrande steg i den skinande solen började kamraterna sin vandring i Carl von Linnés fotspår som för 250 år sedan trampade samma stigar i det nutida naturreservatet.

Terrängen var varierande, stundom barr- och lövskog, stundom åkermark. I den fagra kulturbygden fick kamraterna skåda forna boningar, jordkällor, vattenfall och kulturminnen. Kinnekulle är känt för sin skiffersten. Så flera övergivna boningar var uppförda i skiffersten – likaså de många gärdsgårdar kamraterna tog sig över. Vandringen fortgick i ett raskt tempo och varvades med kortare gruppövningar och interna utbildningar som kamraterna kunde ha nytta av på vägen. Ett kortare stopp vid ett vattenfall gjordes även, där de kunde svalka strupen och fylla vattenbehållaren.

Efter drygt en mil gjorde kamraterna halt och slog läger. Gemensamt gjordes en eldstad i ordning, ved samlades in inför natten och tältet restes. Strax därefter tillagade de hungriga kamraterna mat gemensamt. Från sin lägerplats kunde de betrakta vyer över Nordens största sjö – Vänern.

Kvällen spenderades i samkväm runt lägerelden med gruppövningar och ideologiska diskussioner samtidigt som snön stilla föll över kamraterna. En övning gick ut på att lära känna varandra bättre och utbyta erfarenheter – detta var särskilt lämpligt då gruppen bestod av kamrater från flera olika kampgrupper inom nästet. Strax före läggdags utsågs eldvakt och schema därefter.

Morgonen därpå väcktes kamraterna av revelj. Utanför tältet möttes de av en snöbäddad äng. Så fort tält tagits ner, frukost tillagats och den provisoriska eldstaden undanröjts fortsatte vandringen. Denna söndag skulle bjuda på en längre rutt. Vädret för dagen var något mer grå men ändock mildare i luften. Längs med små landsvägar, över järnvägsspår och genom hagar trampade kamraterna på. Kortare avbrott togs vid små bäckar som slingrade sig längs med kamraternas vandringsled. Avbrott gjordes även vid den ökände ”Lasse i bergets grotta”. Lasse var en egendomlig man som under 1800-talet tillsammans med sin hustru murade sig en liten boning i berget. Under spartanska förhållanden och i deras strävan efter frihet levde de här tillsammans i 30 år.

Bitvis under vandringen stämde man upp i sång för att hålla moralen på topp, men vissa sträckor skedde under disciplinerad tystnad. Detta för att respektera djurliv och i hopp om att kanske få syn på något vilt. Detta gav framgång, rätt som det var dök en flock dovhjortar upp i lövskogen – tillsammans med en ståtlig stor tjur med en vacker krona. Den var väldigt beskyddande över sin hindflock och stirrade bevakande tillbaka mot kamraterna när de betraktade djuren. Tyvärr bjöds det inte på några fler vilda djur under färden förutom spår i snön av vildsvin.

Färden pågick hela eftermiddagen och kantades av stenbrott, hästfarmar, fornlämningar och kalkgruvor. Flera vårtecken kunde skönjas men tyvärr ingen skymt av blåsippor. Efter drygt 3 mil nådde man bilarna som stod parkerade uppe på Kinnekulle, trots den sista seglivade branten så avrundade kamraterna med en uppsättning armhävningar för att sedan tacka varandra för helgen.

Denna ort är ljufligare än någon annan – Carl von Linné om Kinnekulle

Vill du också komma ut i den fria nordiska luften – bortom mångkultur och betong? Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!

11/2 Kamphelg i Göteborg

GÖTEBORG. Helgen den 11-12 februari hade Motståndsrörelsens andra näste bjudit in kamrater från Norge för en fullmatad kamphelg. På schemat stod en offentlig flygbladsutdelning i centrala Göteborg, intern utbildning, hård fysträning och social aktivitet. Eftersom både utbildningen såväl som träningen var av intern karaktär skildras här nedan främst odyssén genom centrala Göteborg.

Lördagen den elfte februari samlades aktivister från Näste 2 samt aktivister från Norge i Göteborg för en offentlig flygbladsutdelning som startskottet för en helhelg under Tyrrunans tecken. Under år 2016 genomförde man en gemensam flygbladsutdelning i Strömstad och i fallet Göteborg har varje tillfälle med offentlig flygbladsutdelning under det gångna året setts som lyckat. Så var även fallet denna kalla februaridag.

Dagens första hållplats var Järntorget – en plats som alltmer fått en nationalsocialistisk prägel. Fanbärare tog plats och flygbladsutdelare spred ut sig för att ingen skulle undgå att Motståndsrörelsen åter var i staden. Redan vid ett tidigt skede lokaliserades en androgyn karaktär som med stirrig blick ringde månget samtal. Efter en stund uppdagades fler och fler liknande gossebarn som flockades vid den kylslagna uteservering som låg närmast tillhands.

Trots att många med, milt uttryckt, förvirrade världsåskådningar rörde sig över Järntorget just denna dag fördes många diskussioner – både givande och mindre givande. Bland de mer givande stod givetvis invandringsfrågan överst på listan – precis som i Motståndsrörelsens partiprogram. Många är mer än lovligt trötta på den situation som vår del av världen befinner sig i, också milt uttryckt. Diverse kulturknuttar blev helt ställda när de möttes av välartikulerade och pålästa unga män istället för judisk oligarkmedias falska nidbild. Följden därav kan exempelvis bli att man som motståndsman får förklara hur det är fullt naturligt att bli nationalsocialist efter att ha granskat ett flertal veka punkter i den falska världsbild som lärs ut i skolor och media.

Efter en stund kom två uppenbart småborgerliga snuskgubbar spatserande över Motståndsrörelsens järntorg. Modiga med punsch under västen frågade de en av fanbärarna hur man kunde med att stå på ”arbetarnas torg” som nationalsocialist, vilket följdes av den naturliga motfrågan ”men ni är väl inga arbetare?”. Detta var uppenbarligen en öm tå, då de småborgerliga snuskgubbarna gav sig till att försöka ofreda fanbäraren som då inte tvekade att försvara sig själv och fanan.

Snuskgubbarnas tjut drog till sig andra av liknande sinnelag, bland annat de gossebarn som parkerat sig på en närliggande uteservering samt en drös av andra suspekta typer. Man försökte att reda ut varför de småborgerliga snuskgubbarna inte kunde bete sig som folk när de fick en enkel motfråga att besvara, dock till föga nytta. De fjuniga gossebarnen hade argumentationsförmåga som slutade någonstans kring ”för att dä ä så”, vilket också var en klar besvikelse.

Cykelkommunisten i aktion!

En av dem, med en sanslöst snabb cykel, tålde inte att vara med på foto varvid han försökte sig till att angripa Nordfronts fotograf med sin sanslöst snabba cykel. Att cykelkommunisten ifråga inte var lika snabb är av vital innebörd då han snabbt tillrättavisades. Ett samtal till mamsen och pappsen hemma i Örgryte-villan var inte långt borta.

Nu var de missanpassade kvasikommunisternas torggäng mycket ledsna och upprörda. Som tur var hade en uppenbart psykiskt instabil kvinna med cykelhjälm redan ringt polisen efter att ha stannat vid upprepade tillfällen för att ta reda på vad som spreds – för att sedan bli lika förvånad och ilsk varje gång! Till att börja med anlände en ensam polistjej till platsen, men efter en stund anlände ytterligare fyra bilar – efter att ha bortprioriterat inbrott, skjutningar och våldtäkter för att två förvirrade stackare inte lyckats i sina angrepp mot Motståndsrörelsen.

Den ”antifascistiska eliten” närvarade och såg till så att inga ”arbetarfränder” mördades av de hemska nazisterna!

När konstaplarna gjort sig hemmastadda började man anteckna överlevarberättelser från alla de som fått en klump i magen från någon av de nio punkterna. I samband med detta kände de som är allra djupast i någon form av missbruk att deras stund var inne – vilket manifesterade sig genom att ropa ramsor och se ut som stryk.

Efter att ha stått på Järntorget länge nog rörde man sig istället mot den korsning vid Domkyrkan som även den är signifikativ för nationalsocialistisk gatuaktivism i Göteborg. Vägen dit kan nästan klassas som en ”goodwill aktion” då man fick med sig de tjoandes skara på vad som för dem var årets första längre promenad. De tre mest ihärdiga karaktärerna var en kvinna i kylskåpsformat med rosa hår och röda ögonbryn; vad som tycks ha varit en mer eller mindre manlig bekant iförd strumpbyxor och kort kjol: samt en förvirrad kille med Philadelphia-mössa som senare visade sig ha många likheter med Henrik Arnstad själv.

Väl framme vid Domkyrkan spred man ut sig i de stora folkmassorna som rörde sig mellan butikerna och flygbladen gick åt ordentligt. Efter en stund hade de otränade normkritikerna återhämtat sig från promenaden och kunde då återigen börja tjoa och stoja. Fler förvirrade stackare anslöt sig till deras lilla gäng och man väntade spänt på om man skulle få en lika skojig samling att skåda som under föregående sommar. Två halvdvärgar, som tycks ha varit ett par, gick runt och försökte intervjua aktivisterna med blandat resultat. En motståndsman frågade om inte den minst manliga av dem ville ha ett flygblad istället, varpå denna spottade på motståndsmannen ifråga – som då, snabb som blixten, tillrättavisade den krullhåriga angriparen.

Inuti polisens hemmagjorda boxningsring.

Detta medförde att de sömniga poliserna vaknade till och försökte arrestera den motståndsman som försvarat sin och organisationens ära. De förvirrade konstaplarna tycktes dock lyssna på motståndsmännen när man sa till dem att lugna ner sig en aning. Motdraget från lagens långa arm blev istället att man satte upp spärrband runt själva korsningen! Fullkomlig förvirring måste råda bland de blåklädda. En sådan handling är såpass banal att förvirringen nästan smittar av sig! Skämtsamt frågade man sig huruvida man skulle anordna någon typ av boxningsmatch när man ändå höll på att skapa en boxningsring.

Det hela blev alltför tragikomiskt för att kunna hantera, så istället förflyttade man sig till Avenyn – även här med sin ”fanclub” i släptåg.

På Avenyn ställde man upp sig längs bägge sidor och här tycktes folk vara aningen mer politiskt intresserade än på de båda andra platserna. Att ha en hejarklack på plats tycks också leda till att desto fler tar flygblad – antingen av ren nyfikenhet eller efter att ha jämfört vilka intryck som gavs av de olika grupperna på plats.

Efter att ha spridit propaganda ytterligare en tid på Avenyn var tanken att avrunda och bege sig till en lokal där man ämnade ha middag och samkväm. På vägen från Avenyn var den polis som ansvarade för polisinsatsen noga med att påtala att ”det är tråkigt om ni uppfattar det som att de stör er. Det är deras grundlagsskyddade rättighet att protestera.”. Dylikt käbbel ledde till att man svängde vänster där man annars skulle svängt höger och vips – så var man tillbaka på Järntorget!

Farbror blå har inte tid med rån, våldtäkter och mord.

Nu började gaphalsarna och poliserna bli trötta och få hemlängtan, vilket tog sig uttryck i att gaphalsarna alltmer riktade sin i-landsvrede mot konstaplarna. En av aktivisterna på plats blev tillfrågad om han ansåg det vara ”lugnt” om polisen använde våld mot de missanpassade grundlagshatarna om de gjorde några närmanden. Han tillade att han inte kunde svara på så mycket frågor om dylika situationer eftersom han ”vanligtvis arbetar med riktiga brott, men jag är placerad här av cheferna däruppe”.

Efter att ha stått och skrikit om demokrati och att Motståndsrörelsens aktivister ”borde skickas till Gulag” fick man bita sig i tungan för att inte vända på steken och stå åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Hursomhelst fick den förtappade ungdomen snart annat att tänka på då några andra skrikiga småtjejer plötsligt skrek gällare än vanligt. Ytterligare en kälkborgare hade ofredat en motståndsman; genom att sprätta iväg en fimp mot honom. Han tillrättavisades och måste då tappat balansen och vält ner de unga feministerna. Om kälkborgaren ofredade dem sexuellt är idag ännu oklart. Desto klarare är att en polispiket sladdade in med blåljus på torget strax efter detta. Flera av de mentalt underutvecklade förföljarna sprang i riktning mot polisbussen av oklar anledning, men någon eller några syntes bli upptryckta mot samma buss.

En ”borgarbracka” (Göteborgs egna Henrik Arnstad).

I samband med att förföljarna till sist tappade fattningen lämnade man till sist Järntorget och begav sig i riktning mot bilarna. Medan man väntade på båten som skulle ta alla glada nationalsocialister till bilarna parkerade tre piketer utanför samt en handfull civilpoliser. Även mannen som kommit att kallas ”Göteborgs Henrik Arnstad” kom till platsen – i sin gôrflådiga bil! Hela dagen hade han likt en Gollum hängt med aktivisterna i deras politiska kamp och upplyst diverse folk om vilka vi var. Han kunde ibland även vara otrevlig och försökte måla upp barndomar som hade fått Ingmar Bergman att bli nedstämd. ”Göteborgs Henrik Arnstads” kusin arbetar för allas vetskap på Wall Street i New York där han tjänar stora summor pengar, vilket är ett skarpt argument för att vi alla hamnat fel i tillvaron. Trots viss efterforskning råder viss meningsskiljaktighet kring huruvida mannen ifråga är gravt utvecklingsstörd eller ej.

Efter avslutad offentlig aktivitet begav man sig till en lokal där mat väntade. Vad som stod på bordet var kålpudding med potatis och sås samt grönsaker i massor – mycket uppskattat! Därpå bjöds kaffe eller te samtidigt som man utvärderade dagens eskapader tillsammans med sina bordsgrannar.

Sedan omgrupperade man för att hålla ett gruppsamtal kring Motståndsrörelsens struktur, position och liknande av intern karaktär. Redogörelse och utvärdering av arbetsmetoder och propagandaarbete var några av de punkter som avhandlades. Utan att avslöja alltför mycket kan det hela sammanfattas som att utbildningen var mycket lärorik.

Därefter serverades en lättare kvällsmat innan dagen ansågs avslutad genom att man gick till sängs.

Gemensam middag ute i den fria vinterskogen.

Söndagen startades med en stabil frukost med havregrynsgröt som bas. Efter att ha städat lokalen begav man sig sedan ut i den friska luften för att hålla träning. Träningen var precis som utbildningen föregående kväll av intern karaktär, men kan beskrivas som hård och givande. Efter att samtliga deltagare var fullkomligt slutkörda bjöds det på gulaschsoppa med gräddfil och bröd i vinterskogen.

Sedan ansågs utbildningshelgen vara avslutad och man tog avsked för denna gång. Näste 2 önskar tacka kamraterna från norska Näste 1 och Näste 2 för starka insatser och god kamratskap! På återseende!

11/2 Polisen spärrade av offentlig flygbladsutdelning i Göteborg

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under dagen anordnade näste 2 en offentlig flygbladsutdelning i Göteborg. Den höga polisiära närvaron gjorde i vanlig ordning yttrandefrihetshatande vänsterextremister oroliga och närgångna. Istället för att lösa problemet valde polisen dock att med batonger och avspärrningsband stänga in Motståndsrörelsens aktivister.

Trots kortkort och strumpbyxor fylldes mannen i mitten med mod när hans blåklädda kamrater fanns nära till hands.

Motståndsrörelsens näste 2 fortsätter att hålla offentliga aktiviteter på regelbunden basis. Dagen till ära hade man tillsammans med organisationskamrater från Norge beslutat sig för att sprida det nationalsocialistiska budskapet till befolkningen i Göteborg.

Nordfront inväntar fortfarande en fullständig rapport över dagen som verkar ha varit ovanligt händelserik. Det vi vet är dock att en hög polisiär närvaro ingöt mod i en grupp bisarrt klädda vänsterextremister som beskyddade av sina kamrater i polismakten fick skandera sina vanliga ramsor om ”våra gator” och ”krossa rasismen”.

Man kanske kan tycka att polisen borde hjälpa politiska aktivister att genomföra sin grundläggande rättighet att driva opinionsbildning offentligt, men istället valde man tydligen att vid Domkyrkan i centrala Göteborg att bilda en ring runt aktivisterna och helt enkelt spärra av dem med spärrband.

Aktivisterna, som på något sätt lyckades bryta sig ur polisens inspärrningsförsök, delade tidigare idag med sig av en film från händelsen på Twitter:

Vi bjuder även på ett axplock av bilder och tweets från dagen som visar flitiga aktivister, bisarra rödingar och  Göteborgspolisen i sitt esse. Vi kommer att återkomma med en fullständig rapport över dagens aktiviteter i Göteborg.

Modiga representanter för den nordiska arbetarklassen?

”Jag är visst tjej!”

19/7 Media hyllar mulatt som blottade sig

MEDIA. I sin svenskfientliga iver har svenska medier nu sjunkit såpass lågt att de hyllar mulatten som blottade sig i Strömstad för att försöka stjäla uppmärksamheten från de som förde ut ett verkligt politiskt budskap.

blottare

Mulatten Johan Gongora, 32, har nu hyllats av flera svenska medier efter att han försökte störa en grundlagsskyddad politisk sammankomst anordnad av Nordiska motståndsrörelsen i Strömstad. Gongora slet av sig kläderna och blottade sitt könsorgan på allmän plats i ett misslyckat försök att hindra Motståndsrörelsen från att hålla tal och dela ut flygblad i staden.

När Nordfront tidigare rapporterade om incidenten skrev vi ironiskt att blottaren kanske skapat en ny ”ikonisk” bild för ”antirasismen” i Sverige, då svenskfientliga medier tidigare fick totalt frispel över den 42-årige negressen Tess Asplund som gjorde samma black power-hälsning på första maj i Borlänge som polismördaren Micah Xavier Johnson och andra svarta rasister använder sig av. Tragikomiskt nog kunde media inte heller låta bli att hylla blottaren Gongora, även om man av praktiska och taktiska skäl väljer att inte publicera nakenbilden utan endast hyllar själva gärningen.

”Nakendans stoppade nazistisk demonstration”, ljuger Strömstads Tidning i rubriken på den första artikeln om Gongora. Tidningen har även intervjuat den colombianske mulatten.

— Ingen gjorde något. Jag kände av omgivningen och tog av mig kläderna. Det var det enda jag kunde göra för att bryta händelsen, förklarar Gongora till ST.

När Expressen pratar med Gongora så jämför han Moståndsrörelsen med paramilitära grupper i Columbia som brukade ta över småstäder på landsbygden.

— Det var inte möjligt att föra en dialog med dem. Det enda som kunde stoppa dem från att tala var att ta av mig kläderna och visa att jag är en vanlig människa, att det här är en vanlig människokropp. Att visa min kropp var ett fredligt sätt att visa att jag inte var enig med den gruppen, påstår Gongora i Expressen.

Värst av alla ljuger och hetsar Göteborgs Posten som skriver följande:

En olaglig demonstration hölls av en nazistisk organisation. Demonstrationen stoppades dock inte av polisen – utan av en man som klädde av sig naken om [sic!] dansade.

Först och främst stoppades inte aktionen av Gongora, utan talet avslutades som tänkt och flygbladsutdelningen fortsatte långt efter hans upptåg. För det andra så är begreppet ”olaglig demonstration” missvisande. Polisen utreder om Motståndsrörelsens demonstration kan vara ”brott mot ordningslagen”, men Sveriges grundlag ger självklart svenska medborgare mötes- och yttrandefrihet – friheter som i andra sammanhang försvaras av den svenskfientliga pressen, men alltså systematiskt ifrågasätts när Motståndsrörelsen är inblandad. Vidare ska inte svensk polis stoppa demonstrationer som genomförs utan formellt tillstånd, då grundlagen står över ordningslagen och polisen enligt ordningslagen endast får avbryta politiska sammankomster om de stör ordningen. Polisen kan alltså inte stoppa sammankomster som den i Strömstad, men GP väljer här att antyda att polisen borde ha gjort det och att en heroisk och antidemokratisk sydamerikan fick ta på sig jobbet istället.

Samtidigt som alla tidigare nämnda medier myser över att personen som ansvarade för Motståndsrörelsens sammankomst är misstänkt för brott på grund av att han organiserat opinionsbildande verksamhet i Sverige, så har medierna inga problem med att hylla en utlänning som uppenbart bryter mot svensk lag genom att blotta sig på allmän plats och följaktligen är misstänkt för ofredande.

 

16/7 Offentlig flygbladsutdelning i Strömstad

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 16 juli sammanstrålade svenskar och norrmän ur Nordiska motståndsrörelsens svenska Näste 2 och norska Rede 1 och 2 för att tillsammans sprida det nationalsocialistiska budskapet i gränsstaden Strömstad som är Sveriges västligaste stad.

DSCF1739

En aktivist från Näste 2 rapporterar här nedan om aktiviteten:

Klockan tolv stod aktivisterna samlade vid Norra hamnen och efter att ha hälsat på varandra spred man ut sig i området kring hamnens torg för att dela flygblad. Med anledning av den så kallade ”Mandeladagen”, som infaller den 18 juli och vars syfte är att högtidlighålla terroristen Nelson Mandela, delade man inte bara ut Nordiska motståndsrörelsens politiska programpunkter utan även ett flygblad som förklarar konsekvenserna av Mandelas dåd och verk. Att kritiskt uppmärksamma den så kallade ”Mandeladagen” ingick i en pannordisk aktion som verkar för att påvisa de vita i Sydafrikas situation; en situation som likaså kan komma att bli verklighet även i Norden om inte politisk ändring sker.

För att läsa mer om Nelson Mandela rekommenderas Nordfronts Dagens datum-artikel: Nelson Mandela: Politisk fånge eller terrorist? samt en artikel som fastställer att han utbildades av israelisk underrättelsetjänst. Även Bjørn Pedersens artikel Det vita folkmordet i Sydafrika bör läsas. Vidare kan man söka egen information om hur brottsstatistiken förändrats radikalt från dess att Mandela grep makten, hur vita utsätts för otroliga grymheter eller att bland annat Sverige och Sovjetunionen stod som storsponsorer till Mandelas parti, ANC.

DSCF1821

Åter till Strömstad: Flygbladsutdelningen fortlöpte väl och bemötandet var överlag gott. De många norrmän som rörde sig i staden tycktes överlag vara en aning mer öppensinnade än den genomsnittlige svensken, vilket bådar gott för utvecklingen i Norge. Tal om Sydafrika av idag och Nordens framtid hölls och framfördes av Viktor Melin och Tommy Olsen. Flygbladsutdelningen fortsatte i god takt med intressanta diskussioner och frågeställningar kring både partiprogrammets punkter och folkmordet i Sydafrika.

DSCF1764

Efter nära nog två timmar ställdes man dock inför nya utmaningar. Som de flesta läsare torde känna till blåste systemmedia upp en rasfrämlings harmlösa poserande ”egoboost” och ställningstagande för terroristen Nelson Mandela under Motståndsrörelsens första majtåg: ”en ensam modig, rasifierad kvinna” hette det i media. Denna gång hade Motståndsrörelsens belackare inte lyckats ringa in en proffsdemonstrant från huvudstaden, utan tvingades nöja sig med en lokal förmåga: En gaphals och rasfrämling till blottare som skuttade runt på torget och hävdade att ”det är en fri värld”. Ivrigt påhejad av bottenskrapet bland det politiskt korrekta paradigmets allra mest rättrogna fortlöpte cirkusuppvisningen i någon minut innan blottaren återgick till sina människokläder, troligen på grund av brist på tropisk hetta eller andra dansande nakna män.

DSCF1823

blottare

DSCF1814

DSCF1834

Polisstationen ligger rakt över gatan, men en parkeringsvakt var vad som tycktes stå till buds för att bringa någon form av ordning i den politiskt korrekta pöbeln – men ordningen uteblev då p-lisan visade sig stå på den svenskfientliga sidan. En av omegahannarna i regnbågsskocken gick istället fram och började strö ut räkstjärtar på det ankare som Motståndsrörelsen använder som podium för talarna, vilket ledde till att han konfronterades. Varför han kastade ut räkor är det nog bara han själv som vet. Från Motståndsrörelsens sida upplyste man att organisationen hade fullkomlig rätt att befinna sig på platsen, att bilda opinion, att bära vår symbol och så vidare. Medan man diskuterade med meningsmotståndaren och grundlagshatarna tog p-lisan parti genom att hävda att Motståndsrörelsens aktivitet var olaglig, att det var olagligt att filma och fotografera på offentlig plats samt att hon genom att ta av sig sin parkeringsvaktsväst plötsligt fått en ordningsvakts befogenheter.

DSCF1846

DSCF1872

Föga givande försök till diskussioner fortsatte mellan Motståndsrörelsen och yxskaften tills polis ankom till platsen. Polisen talade med de olika parterna men valde felaktigt att höra parkeringsvakten som en ”tredjepart”. Under tiden som aktivitetsansvarig hördes av polisen fortsatte flygbladsutdelningen som planerat. Aktivitetsansvarig valde att polisanmäla den blottande rasfrämlingen för förargelseväckande beteende samt sexuellt ofredande, varpå han själv anmäldes av polisen för ”olaga sammankomst” eftersom tal hållits med megafon. Polisen uppehöll sig länge en aning vilsna på platsen, till synes ovetande om vad som försiggick eller vad de skulle och fick lov att göra. Efter en tid gav sig blottaren av och alla barnfamiljer i centrala Strömstad kunde pusta ut.

Flygbladsutdelningen fortsatte i god mak ytterligare en tid innan man kände sig nöjd för dagen och valde att avrunda. Medan man samlade sig för att ta avsked innan man skulle skiljas åt för denna gång, skickade grundlagshatarna fram sina barnsoldater att stå vid ankaret med hemmagjorda regnbågsflaggor.

De dubbla måttstockarna torde vara tydliga för alla: Barn som tvingas stå och vifta med regnbågsflaggor som sina föräldrars ideologiska barnsoldater är vackert och fint nog att pryda vilken löpsedel som helst, men föräldrar som uppfostrar sina barn att anpassa sina tankebanor efter verkligheten och dess förutsättningar ”indoktrinerar” sina barn. ”Chutzpah!”

Det är även nämnvärt att påpeka att när en grupp nordiska män och kvinnor samlas för att med stort allvar bilda opinion för vita människors överlevnad, så bemöts det med en naken neger som hoppar och skuttar.

Är du intresserad av att se hur du kan bidra till att sätta stopp för det folkmord som bedrivs mot oss? Hur kan du sätta käppar i hjulet som drivs av den sionistiska makteliten? Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen redan idag, så slipper du leva i skam!

DSCF1875

DSCF1883

 

Näste 2 kämpar mot snusk och svenskfientlighet i Göteborg

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Här kommer en 19 minuter lång aktivismfilm från Näste 2. Filmen bjuder på motbjudande Pride-scener, sinnessjuka mötesstörare samt patetiska antifascister som kittlar tittarnas skrattnerver.

Filmen visar tydligt vad det svenska folket har att välja mellan: På ena sidan har vi de rakryggade nationalsocialisterna som kämpar för ett sunt samhälle, på den andra sidan står de svaga och degenererade typerna som inte kan göra något annat än att hata och förstöra. Det är dags att välja sida!

Se även:
11/6 Offentlig flygbladsutdelning i Göteborg

11/6 Offentlig flygbladsutdelning i Göteborg

NÄSTE 2. Lördagen den 11 juni samlades aktivister ur Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg för att genomföra en offentlig flygbladsutdelning.

DSCF1285 första stycket

Dagens första anhalt var Avenyn. Vad som omöjligt kan ha gått någon i Göteborg förbi är att hela staden fullkomligt fyllts med regnbågsfärgade flaggor i samband med att evenemangsdagarna kallade ”West Pride” anordnas, en festival för sexuellt avvikande individer. Hursomhelst var koncentrationen av regnbågsflaggor förhållandevis hög i stadens centrala delar och man konstaterade att Göteborgs stad garanterat investerat mer i flaggor för sexuellt avvikande individer än i exempelvis landets egen fana.

DSCF1346 andra stycket

DSCF1333 andra stycket

Flygbladsutdelningen gick iallafall bra: Många ville ställa frågor och de flesta göteborgare tog gladlynt emot de nationalsocialistiska flygbladen. Polisen stannade till i oklart syfte, men åkte snart igen. Efter en tid uppstod dock tumult då en kvinna uppenbarligen inte förstått att samtliga flygblad bär samma text och alltså girigt försökte slita alla flygbladen hur händerna på en av Motståndsrörelsens aktivister. Detta ledde till att den rabiata kvinnan hölls kvar på platsen, varpå en lika rabiat herre försökte sig på att angripa motståndsmännen, vilket slutade med att angriparna fick lov att inse sina begränsningar genom att tillrättavisas.

DSCF1372 tredje stycket

I samband med denna första störning skedde en annan störning längre upp längs gatan där två afrikaner helt sonika gick rakt in i en av motståndsmännen för att sedan göra ett halvhjärtat försök att tillsammans brotta ner motståndsmannen. Afrikanerna och andra anslutande galningar upphörde dock snart att bråka då motståndsmännen visade att man inte tolererar några angrepp.

kollage

Det dröjde nu inte länge innan polis åter befann sig på platsen, dock enbart för att, en aning förvånande, tillkännage för de mötesfrihetshatare som inte självmant lämnat platsen med svansen mellan benen, att man inte kan ge sig på folk som bildar opinion på allmän plats. Vissa hade dock svårt att smälta den informationen och hjälptes tålmodigt iväg vidare av konstaplarna. Därefter svalnade situationen av och återgick till det normala. Folk fortsatte att ställa alla tänkbara frågor till aktivisterna, som besvarade dem och rätade ut de frågetecken som fanns. Endast ett fåtal utmärkte sig som ovanligt tragikomiska, exempelvis en kvinna som steg för steg blev så arg över sin egen oförmåga att argumentera, att hon till slut enbart kunde stamma fram ”usch!”; eller en man som vänt på steken och menade att nationalsocialister var de som fått vårt land att bli den sörja vi ser idag.

Aktivisterna begav sig sedan av mot Domkyrkan, krysset mellan Kungsgatan och Korsgatan för att vara mer specifik. Här fortlöpte flygbladsutdelningen med hög intensitet och många var nyfikna på nationalsocialismen och hur Norden ska enas. På vägen från Avenyn till den nya positioneringen förföljdes man av de hjärtliga konstaplarna, som dock föredrog bilåkande. Redan tidigt på den nya platsen telefonerade några trasiga töser både frekvent och upprört i närheten av Motståndsrörelsen. Efter drygt trekvart noterade Nordfronts journalister några svartklädda typer en bit bort, i full färd att maskera sig efter bästa förmåga. När man förhörde sig om hur maskeringen gick delgavs man att det gick bra. Göteborgs antinazister skulle slå näven i bordet. Sakta men säkert anslöt sig fler och fler småtjejer och 45 kg tunga gossar till våldsvänsterns svar på Glada Hudik-teatern, som tagit skydd i den svalkande skuggan av den närvarande polisbilen. Till sist hade man lyckats samla tillräckligt många för att sjunga ramsor och skrika halsen av sig.

DSCF1464 sjätte

DSCF1487 sjätte

DSCF1489 sjätte

Den lilla skaran självutnämnda antifascister började gå mot fanbärarna i själva korsningen, något som poliserna milt och närmast moderligt satte stopp för. Istället placerade polisen dem på tio meters avstånd till Motståndsrörelsens fanbärare. Att denna pöbel främst agerar utifrån ett behov av uppmärksamhet blir tydligt då ingen av dem noterade att motståndsmännen med deras skrikande närvaro fick än lättare att dela ut sina flygblad. Många av de förbipasserande passade på att förfasas över galenskapen: Vissa klargjorde att det var självklart vem som var den seriösa parten; andra tog flygblad bara för att läsa vad som kunde vara så otroligt hemskt.

DSCF1506 sjunde

DSCF1600 sjunde

Flygbladsutdelningen fortskred sedan med samma goda hastighet och flygbladen började ta slut. Efter ett tag tyckte polisen att det var en god idé att helt och hållet flytta sig från sin linje mot pöbeln, som då provade sig på några stapplande steg framåt. En person ur den könlösa massan gick då rakt in i en av Motståndsrörelsens aktivister och knuffades då till marken. Då vaknade plötsligt varenda polis som inte sett några problem med att maskerade gaphalsar försökt att störa en grundlagsskyddad verksamhet. Man försökte gripa aktivisten som fredat sig medan poliserna hade kafferast, något som inte accepterades av aktivistens kamrater. Tumult uppstod och polisen slog med batong mot knän och andra leder. Efter att situationen lugnat sig en aning flyttade sig motståndsmännen från korsningen till platsen där aktivisten som fredat sig förhördes och ID-kontrollerades. Fler poliser anlände för att stå och glo på mötesstörarna, däribland insatsstyrkan som bland annat uppmanade Nordfronts journalister att inte fotografera. Efter att ha dividerat med aktivisten som fredat sig lät polisen motståndsmännen lämna platsen för idag, även om man förföljde med flertalet bilar en lång sträcka.

DSCF1645 åttonde

Efter avslutad aktivitet åt man gemensam middag och utvärderade då samtidigt dagen. Man var överens om att aktiviteten var mycket lyckad: Många tog del av flygbladen och man visade att ingen ska sätta sig upp mot Motståndsrörelsen. Ökad offentlig aktivitet i området är att vänta!

Bryr du dig om ditt folks framtid? Är du intresserad av att organisera dig i kampen? Ansök om medlemskap redan idag!

 

Besök på manifestation i Skövde

Under den internationella kvinnodagen den åttonde mars utförde Jämställd.nu med flera politiska rörelser som t.ex. Ung Vänster och SSU som sympatisörer en manifestation på Hertig Johans torg i Skövde. Kampgrupp 204 var på plats.

Den kulturmarxistiska och feministiska Kicki Borhammar var talare, och förde fram ovetenskapliga och rent av dåraktiga resonemang och argument om flertalet ämnen, men fokuserade på mäns våld mot kvinnor och fred.

För att läsaren ska få två exempel på hur tongångarna lät menade Borhammar att de patriarkala strukturerna i världen ligger till grund för att kvinnor blir misshandlade, och att nationer och länder är ”påhitt” för att kontrollera människor.

I ett försök att locka människor till den annars ointressanta manifestationen utförde två kvinnor sång och musik, dock till föga framgång då manifestationen samlade på sin höjd ett 40-tal människor.

20160308_17004820160308_16571020160308_165653

 

Soppkök i centrala Göteborg!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsens andra näste delar i detta nu ut mat till behövande svenskar i centrala Göteborg.

soppkök göteborg

I detta nu befinner sig aktivister från Näste 2, Nordiska motståndsrörelsens lokalavdelning på västkusten, i centrala Göteborg på Gustav Adolfs torg där man bjuder behövande svenskar på mat.

Information om soppköket som Näste 2 anordnar har delats ut varje kväll i Göteborg sedan i onsdags. Informationen ska även ha vidareförmedlats av kyrkor och härbärgen.

soppkök

Polisen har beviljat tillstånd för matutdelningen denna helg efter att en aktivist ansökt om det och Livsmedelsverket har utfärdat ett tillstånd för denna verksamhet som gäller året ut.

Bakgrunden till aktionen är att Göteborgs kommun har fått 90 miljoner kronor i bidrag av EU och svenska staten som öronmärkts för att hjälpa och ”integrera” så kallade ”EU-migranter” i Göteborg. Då stat och kommun på detta sätt aktivt diskriminerar svenskar och ger riktad hjälp till zigenare utgår Motståndsrörelsen från att ingen kommer ha negativa synpunkter på att organisationen ger riktad hjälp till svenskar.

soppkök göteborg 2

Uppdateringar:

12:10

polis göteborg

soppkök göteborg 3

13:17 – Göteborgs-Posten har nu skrivit om aktionen men utelämnar helt vad som händer och skriver bara att en ”Militant nazistorganisation håller manifestation” och att flera personer ”larmat polisen” om den helt tillståndsgivna matutdelningen.

13:19 – En av Nordfronts reportrar uppger nu att fler hjälpbehövande svenskar tagit sig till platsen och att även sympatisörer som läst om aktionen på internet tagit sig till torget för att prata med organisationens representanter.

13:36

mat

13:40 – GP har nu uppdaterat sin artikel med information om aktionen. En stor del av artikeln handlar dock fortfarande om anonyma människors negativa ”känslor” inför Motståndsrörelsen. Tidningen uppger också att många på platsen undrar varför ”nazister” får stå på Gustav Adolfs torg, som att den svenskekrigarkungen Gustav II Adolf skulle föredra svenskfientliga manifestationer på sitt torg?

13:46

GP-journalisten Emelie Lindholm.

13:47 – Dagens antifascistiska aktion inträffade för runt en timme sedan då två personer skrek ”nassesvin” innan de hoppade på en buss och åkte iväg från platsen.

13:52 – Ett kurdiskt demonstrationståg väntas anlända till torget klockan 14:00. Polisen har varit oroliga för att problem ska uppstå och har pratat med Motståndsrörelsens aktivister.

13:59

matudelning göteborg 1

14:02

Kurder på väg in på torget. De väntar på att få korsa tåget. Nyss ropade de "Ett fritt Kurdistan" men rödingar i deras led ropade också någon enstaka gång "Inga rasister på våra gator!"

14:05 – Två polisbussar på plats och även ett antal polishästar. Polisen verkar föra dialog med kurderna som ännu inte fått komma in på torget. Den kurdiska demonstrationen verkar ha samlat runt 100 man.

14:06 – Kurderna verkar hålla ett tal på andra sidan vägen och kanske inte kommer in på torget. Nordfronts utsända ska försöka ta reda på mer.

14:18

kurdisk demonstration göteborg 1

14:28 – Nordfront har talat med personen som är ansvarig för Motståndsrörelsens soppkök och frågat om de kände till att det skulle hållas en kurdisk demonstration på torget. Svaret fritt citerat var som följer: ”Vi hade ingen aning om det innan. Det var inget polisen informerat mig om och polisen verkade vara dåligt informerad då de inte hade förstått att det var Motståndsrörelsen som skulle hålla i soppköket. Vi har tillstånd fram till klockan 16 från polisen och är därför kvar på platsen. Polisen frågade om vi kunde samsas om torget med de kurdiska demonstranterna vilket vi sa att vi inte hade något problem med. Det var alltså polisen i samråd med de kurdiska demonstranterna som valde att flytta den kurdiska demonstrationen till annan plats.”

14:35

mat göteborg

14:42

En sverigedemokrat uppskattade aktionen.

15:10 – Aktionen är nu avrundad efter att ha pågått i över fyra timmar.

Hjälp till!

Den senaste månaden har Näste 2 utöver den vanliga aktivismen genomfört en nattvandring, vaktat på ett badhus som haft problem med sexuella trakasserier och idag genomförs alltså detta soppkök där mat kommer att delas ut till behövande svenskar. Näste 2 har för avsikt att fortsätta med liknande aktivism och har bland annat planer på att köpa in reflexvästar och kommunikationsutrustning för att mer effektivt kunna genomföra nattliga gatupatrulleringar.

Vill du uppmuntra denna form av aktivism och hjälpa till att finansiera den? Sätt då in pengar på Motståndsrörelsens plusgiro 38 59 01–4. Märk pengarna med ”Näste 2” så kommer dessa pengar att gå till just denna verksamhet.

De som mer handgripligt vill engagera sig och hjälpa till rent praktiskt böransöka om medlemskap i Nordiska motståndsrören.

 

Informationsmöte i Skövde, aktivism i Moholm

Lördagen den 23:e januari anordnades ett möte mellan medlemmar ur organisationen, intresserade och sympatisörer i centrala Skövde. Efter intressanta givande samtal och diskussioner begav man sig upp på Billingen för promenad och avslutade mötet vid en sportbar.

När intresserade och sympatisörer senare bröt upp vid mörkrets inbrott bestämde aktiva medlemmar att en aktion i Moholm skulle hållas. Omkring 300 flygblad delades ut och en större mängd klistermärken sattes upp. Inga irritationsmoment förekom.

Den numera invandrartäta orten fick, efter efterforskning, antagligen sitt första besök av Motståndsrörelsen, och säkerligen är många lokalbor positivt inställda till aktionen.

20160123_19592520160123_200642