Etikettarkiv: Näste 2

Månadsmöte och internutbildning, Näste 2

Lördagen den femte sammanstrålade Näste 2 i Skaraborg för en heldag av interna aktiviteter.

Första punkten på dagordningen var ett föredrag som framfördes av en aktivist. Föredraget behandlade Nordiska motståndsrörelsen som nationalsocialistisk kamporganisation med en parlamentarisk gren samt organisationens mål för folkets befrielse.

Nästan punkt på listan var månadsmöte. Det torde inte ha gått någon förbi att just Näste 2 under den gångna månaden genomfört flertalet rubrikskapande aktiviteter; rubrikskapande hos såväl Nordfront som hos folkfientlig massmedia. Dessa aktiviteter och andra synades och förfinades inför framtiden.

Efter avslutat månadsmöte var det tid för middag beståendes av pasta med skinksås. Fläsket på tallriken kom dessutom från en av aktivisternas gård.

Dagens sista punkt bestod av en utökad hjärt- och lungräddningskurs som hölls av en av medlemmarna med utbildning inom området. Kursen började med grundläggande hjärt- och lungräddning, följt av skadeprioritering samt hur man på effektivast möjliga vis stoppar olika typer av blödningar.

Man tackade sedan för sig och för en lärorik dag, vartefter man begav sig hem till sina respektive områden för fortsatt kamparbete.

DSC_0079DSC_0101DSC_0104

 

Ockupationsmöte i Kungsbacka

MASSINVANDRINGEN. Tisdagen den första mars närvarade Nordfront vid ett ”Informationsmöte för integration” i Kungsbacka.

kungsbacka

Mötet började med att kommunalråd Ulrika Landergren (L), kommundirektörAnn-Charlotte Järnström och integrationschef Fredrik Geijer berättade lite om hur det ligger till med nyanlända och hur man tänkt behandla och bekosta dessa.

Redan under presentationen ropade kritiska röster frågor och mothugg, vilket man från scen bemötte genom att upprepa att polis och väktare var närvarande. Man visade även en karta över de olika boenden som dels redan finns i kommunen, dels är planerade. Nedan följer den information som gavs om de boenden som ännu inte öppnats:

Ölmanäsringväg, Åsa: 12 platser
Vallda 9:28: 12 platser
Bukärrsgården, Särö: 10 platser
Kullavik, ej specificerat: 50 platser
Kyviks äng, Kullavik: 10 platser
Klarinetten, Kungsbacka: 13 platser

Efter att man ansåg att man lämnat ut all den information som ansågs nödvändig för kommunens invånare att känna till övergick man till att låta några väl utvalda representanter från civilsamhället berätta lite om deras insats i folkutbytet. Representanterna bestod av en gymnasierektor, en grundskolerektor, en socialkvinna samt en volontär som kan ha hetat Kålle. Det hela gav intryck av en amatörteater och allt var bara bra, och var det inte bra så var det i alla fall roligt att ha något att arbeta på.

Därefter startade frågestunden, då alla som ville ställa frågor kunde ställa sig i kö längs väggarna för att beredas möjlighet att tala i en mikrofon som en kommunaltjänsteman höll hårt i. Frågestunden var förhållandevis ensidig. Trots att diverse folkfientliga utspel under presentationen nätt och jämnt blivit applåderade var det i princip enbart just folkfientliga element som kom till tals under frågestunden. Det var uppenbart att ”antirasister”, kulturvänster och liknande hade kraftsamlat dagen till ära. Den lokala byfåneförsamlingen ”Tillsammans för Kungsbacka” tycktes ha gått man ur huse för att omforma tillställningen till ett väckelsemöte. Även det kommunala bostadsbolaget Ekstas ordförande, moderaten och gyllenknorren Franklin Eck, kom till tals och var den enda som tilläts att själv hålla i mikrofonen för en längre utläggning om allt mellan himmel och jord.

En kritisk röst tilläts komma till tals och denne frågade om det överhuvudtaget finns något tak för vad mångkulturen tillåts kosta, med tanke på att våra barn, äldre och så vidare har strikta budgetar. Några småtjejer buade vildsint och Tillsammans-tanterna var nära att drabbas av slaganfall. Till saken hör att Ulrika Landergren i tidigare utspel sagt att det vore önskvärt med ett kostnadstak, även om hon hellre såg att andra EU-anslutna länder också borde smittas av mångkultur och folkförstörelse, för det är ju en kostnadsfråga. Inget ärligt svar kom, enbart att ett människoliv inte går att mäta i pengar.

Flera gutmenschen stövlade därefter upp för att ställa frågor riktade mot den kritiska mötesdeltagaren som hade mage att vara fräck och kättersk. Snart ansåg man att alla frågor borde vara besvarade och man knäppte av mikrofonerna för mingel. Någon av godhetsknarkarna kommenderade två polismän att visitera den kritiske frågeställaren som bar arbetsbyxor och därför måste vara beväpnad. Nordfronts utsända avvek slutligen från platsen med blotta förskräckelsen över att ha undgått diabetes typ 2 trots allt sockervaddsinlindat prat och folkförakt.

Närvarade du på mötet eller drabbas du av de nya boendena? Anser du också att det sedan länge gått för långt och att det är tid att ändra på saker och ting? Kontakta Motståndsrörelsen och organisera dig i kampen för folkets överlevnad!

Synpunkter till politiker och andra inblandade kan framföras brevledes:

Ulrika Carlefall Landergren (L)
Örsviksvägen 88
42750 Billdal
Sitter med i HallWan AB, ”bolaget ska såsom gemensam part för kommunerna inom Halland inlämna ansökan om regionalt frekvenstillstånd för fast radio i Halland”.

Ann-Charlotte Lilja Järnström (kommundirektör)
Onsala Vassväg 3
439 37 Onsala
Har tidigare varit ekonomichef och kommundirektör i Vallentuna. Driver Conduco HB tillsammans med sin man, som sysslar med ”konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning och management”.

Fredrik Geijer (integrationschef)
Gråbergsvägen 15
305 72 Steninge
Har tidigare varit kommundirektör i Skara och kommunchef i Halmstad. Driver Geijer Ductus Consulting filial, som ”bedriva konsultverksamhet inom företagande och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet”.

Franklin Eck (M)
Brandshultsvägen 101
429 44 Särö
Är engagerad i åtta olika bolag, där kommunala Eksta har störst omsättning.

 

Offentlig flygbladsutdelning och träning i Trollhättan

 Söndagen den 28 februari samlades delar av Näste 2 i Trollhättan för en heldag beståendes av offentlig flygbladsutdelning följt av träning.

Från klockan 11:00 befann man sig i handelsområdet Överby där man placerade sig vid de mest välbesökta butikerna. De förbipasserande tog nyfiket emot information om ny politik, märkbart trötta på den gamla. Det dröjde dock inte särskilt länge innan ordningsstörning uppstod i form av att polis anlände till platsen efter att ha mottagit ”en okänd mängd oroliga samtal”. Men i själva verket var det en väktare som tillkallade polisen.

Motståndsmännen hänvisade då till grundlagen gällande friheten att bilda opinion, varpå förstärkning i form av ytterligare en patrullbil tillkallades. Efter att poliserna dividerat och raljerat en god stund valde motståndsmännen att ställa sig bredvid berörda butiks stenläggning istället för att stå kvar på den, vilket som genom ett trollslag fick såväl polis som butiksvakt att försvinna.

Flygbladsutdelningen fortsatte ytterligare en stund och bemötandet var förhållandevis neutralt.

Efter avslutad delning begav man sig till ett närliggande utomhusgym med hinderbana där man spenderade någon timme för att sedan utvärdera dagen.

trollhättan_1

 

Soppkök för utsatta svenskar = praktiserad nationalsocialism

Av ,
Chefredaktör

ANALYS. Har Internetvänstern rätt när de hävdar att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”? Vad är populism och vad är inte populism? Fredrik Vejdeland reder ut begreppen.

soppkök göteborg

Under helgen anordnade Nordiska motståndsrörelsen ett soppkök för utsatta svenskar i Göteborg. Såväl mainstream-media som vänsterns nätkrigare på sociala medier och forum har haft det svårt att veta hur de egentligen ska hantera situationen. Den sociala stödaktionen rimmar nämligen väldigt dåligt med ”nazism”.

Taktiken från medias sida har varit att hetsa om helt andra saker i syfte att inga läsare ska koppla Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Göteborg den dagen till social verksamhet och soppkök.

Taktiken från den utomparlamentariska internetvänstern har varit att på sociala medier och forum öppet proklamera det som GP, GT och andra tidningar bara antyder – att Nordiska motståndsrörelsens soppkök för utsatta svenskar är ”populism” och ett ”PR-trick”.

Att bedriva soppkök är ju enligt dessa en omöjlighet eftersom att Nordiska motståndsrörelsen är ”nazister” och för att ”nazism” inte handlar om att hjälpa människor utan om att ”sparka nedåt”. Därmed blir vi bekännare av den ”nazistiska ideologin” några slags ulvar i fårakläder när vi genomför aktioner för utsatta.

Nationalsocialism – en motsats till ”nazism”
Problemet är att ”nazism” är ett begrepp som konstruerats av i huvudsak Hollywood och mainstream-media. Inga verkliga nationalsocialister har någonsin beskrivit som sig som ”nazister”, och det som massmedia bakat in i begreppet är vi nationalsocialister emot lika mycket som andra. ”Nazism” är en halmgubbe, det är ett fiktigt begrepp som massmedia definierat och sedan klistrar fast på vad som påstås är dess bekännare. I själva verket finns inga nazister, vilket Henrik Pihlström tidigare redogjort för.

Förutom att skapa ett begrepp som människor instinktivt ska reagera negativt på är ett annat syfte med ”nazism” att dölja de komponenter som nationalsocialismen står för – alltså nationalism och socialism. Om våra politiska motståndare skulle benämna oss för vad vi verkligen heter, blir det betydligt svårare att avfärda oss. Det går heller inte att vare sig utmåla eller antyda att soppkök för utsatta svenskar är ett ”PR-trick”.

Folkgemenskap – en grundbult inom nationalsocialismen
Självklart visste vi att den sociala aktionen i lördags skulle bli väl mottagen. Det fanns också en avsikt från vår sida att belysa att Göteborgs stad lägger 90 miljoner kronor på särskilda insatser för ”fattiga EU-migranter” medan såväl politiker som mainstream-media förfasas över särskilda insatser för svenska hemlösa. Med andra ord ville vi tydliggöra att utsatta svenskar är utsatta eftersom de svikits av en stat som inte har förmåga eller vilja att hjälpa dem.

Rudolf Kjellén

Men soppkök för utsatta svenskar är så mycket mer än så, det är en praktiserad form nationalsocialism. Den socialistiska delen av nationalsocialismen handlar om att hjälpa socialt utsatta människor ur vårt eget folk och att ena klasserna mot gemensamma mål.

Detta kallas för folkgemenskap, vilket är en grundbult inom nationalsocialismen. Folkgemenskap är ett begrepp som myntades av Göteborgsprofessorn Rudolf Kjellén (som även myntade och definierade nationalsocialismen) på tidigt 1900-tal, för att sedan blir volksgemeinschaft i det nationalsocialistiska Tyskland.

I Tyskland anordnade NSDAP soppkök redan på 1920-talet. När nationalsocialisterna sedan tog makten upprättades ”Grytsöndagen”, som sedermera utvecklades till ”Vinterhjälpen” – en välgörenhetsorganisation som med statens fulla stöd samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande och vars mål var att ”stärka det tyska folkets sociala och nationella samhörighetskänsla”.

De tyska nationalsocialisternas socialpolitik fick världen att häpna och svenska socialdemokrater att företa studieresor till NS-Tyskland för att hämta inspiration till ”folkhemmet”. Den nationalsocialistiska staten gav jobb till fem miljoner arbetslösa tyskar, såg till att arbetarna fick bättre betalt än andra arbetare i Europa, införde uppsägningsskydd, tvingade företagen att förhålla sig till nya hälsoregler på arbetsplatserna och lagstiftade om en ny semesterlagstiftning som var den mest arbetarvänliga bland alla länder.

"Grytsöndagen" upprättades av det nationalsocialistiska Tyskland 1933 till förmån för socialt utsatta och hungriga medborgare under parollen: "Ingen ska behöva svälta eller frysa". Detta utvecklades senare till Winterhilfswerk de Deutschen Volkes (Vinterhjälpen) - en vägörenhetsorganisation som samlade ihop mat, pengar och kläder till behövande.

Med andra ord är det ett absurt påstående att Nordiska motståndsrörelsen aktivister skulle ha ägnat sig åt ”populism” när de visade social delaktighet med utsatta svenskar. De följde bara en gammal nationalsocialistisk tradition och agerade utifrån sin egen ideologi.

Endast nationalsocialistiskt styre kommer kunna hjälpa utsatta svenskar
Nordiska motståndsrörelsen har vissa uppsatta kritierier för hur ”Good will”-aktioner, exempelvis soppkök för utsatta svenskar, skall genomföras. Det måste bland annat klart och tydligt framgå varför de genomförs, av vilka samt kunna motiveras utifrån nationalsocialistisk grundsyn. Vi utför alltså inga aktioner för att framstå som godhetsriddare.

Vidare måste aktionens budskap synliggöra systemets ovilja eller oförmåga att hjälpa utsatta svenskar i nöd och klargöra att detta beror på att det är ett folkfientligt system som prioriterar andra folkgrupper framför sitt egna. I Göteborg är detta övertydligt: 90 miljoner kronor går till zigenska tiggare medan svenska hemlösa får frysa och svälta.

Genom soppkök och annan hjälp till utsatta, och av staten bedragna, svenskar, visar vi skillnaden mellan oss och systemet och ger en bild av vad för sorts samhälle vi kommer att bygga. De som ser oss dela ut soppa till utsatta svenskar får emellertid inte förledas att tro att vi lever i ett i grunden ganska bra samhälle där vi bara kan rätta till missförhållanden. I så fall har vi utfört aktionen fel eller informerat för dåligt. Missförhållandena är nämligen konsekvenser av det ruttna system vi lever i och dessa samhällsproblem kommer inte grundligt kunna lösas så länge detta system är intakt.

I 1920-talets Tyskland blev det ingen bestående förändring för utsatta tyskar hur många soppkök som än genomfördes av nationalsocialisterna. Det var först 1933, när nationalsocialisterna tog makten, som långvariga förändringar kunde ske. Först när ett folkfientligt system besegrats kunde ett nytt samhälle, uppbyggt på folkgemenskap, resa sig ur spillrorna.

 

Soppkök i centrala Göteborg!

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsens andra näste delar i detta nu ut mat till behövande svenskar i centrala Göteborg.

soppkök göteborg

I detta nu befinner sig aktivister från Näste 2, Nordiska motståndsrörelsens lokalavdelning på västkusten, i centrala Göteborg på Gustav Adolfs torg där man bjuder behövande svenskar på mat.

Information om soppköket som Näste 2 anordnar har delats ut varje kväll i Göteborg sedan i onsdags. Informationen ska även ha vidareförmedlats av kyrkor och härbärgen.

soppkök

Polisen har beviljat tillstånd för matutdelningen denna helg efter att en aktivist ansökt om det och Livsmedelsverket har utfärdat ett tillstånd för denna verksamhet som gäller året ut.

Bakgrunden till aktionen är att Göteborgs kommun har fått 90 miljoner kronor i bidrag av EU och svenska staten som öronmärkts för att hjälpa och ”integrera” så kallade ”EU-migranter” i Göteborg. Då stat och kommun på detta sätt aktivt diskriminerar svenskar och ger riktad hjälp till zigenare utgår Motståndsrörelsen från att ingen kommer ha negativa synpunkter på att organisationen ger riktad hjälp till svenskar.

soppkök göteborg 2

Uppdateringar:

12:10

polis göteborg

soppkök göteborg 3

13:17 – Göteborgs-Posten har nu skrivit om aktionen men utelämnar helt vad som händer och skriver bara att en ”Militant nazistorganisation håller manifestation” och att flera personer ”larmat polisen” om den helt tillståndsgivna matutdelningen.

13:19 – En av Nordfronts reportrar uppger nu att fler hjälpbehövande svenskar tagit sig till platsen och att även sympatisörer som läst om aktionen på internet tagit sig till torget för att prata med organisationens representanter.

13:36

mat

13:40 – GP har nu uppdaterat sin artikel med information om aktionen. En stor del av artikeln handlar dock fortfarande om anonyma människors negativa ”känslor” inför Motståndsrörelsen. Tidningen uppger också att många på platsen undrar varför ”nazister” får stå på Gustav Adolfs torg, som att den svenskekrigarkungen Gustav II Adolf skulle föredra svenskfientliga manifestationer på sitt torg?

13:46

GP-journalisten Emelie Lindholm.

13:47 – Dagens antifascistiska aktion inträffade för runt en timme sedan då två personer skrek ”nassesvin” innan de hoppade på en buss och åkte iväg från platsen.

13:52 – Ett kurdiskt demonstrationståg väntas anlända till torget klockan 14:00. Polisen har varit oroliga för att problem ska uppstå och har pratat med Motståndsrörelsens aktivister.

13:59

matudelning göteborg 1

14:02

Kurder på väg in på torget. De väntar på att få korsa tåget. Nyss ropade de "Ett fritt Kurdistan" men rödingar i deras led ropade också någon enstaka gång "Inga rasister på våra gator!"

14:05 – Två polisbussar på plats och även ett antal polishästar. Polisen verkar föra dialog med kurderna som ännu inte fått komma in på torget. Den kurdiska demonstrationen verkar ha samlat runt 100 man.

14:06 – Kurderna verkar hålla ett tal på andra sidan vägen och kanske inte kommer in på torget. Nordfronts utsända ska försöka ta reda på mer.

14:18

kurdisk demonstration göteborg 1

14:28 – Nordfront har talat med personen som är ansvarig för Motståndsrörelsens soppkök och frågat om de kände till att det skulle hållas en kurdisk demonstration på torget. Svaret fritt citerat var som följer: ”Vi hade ingen aning om det innan. Det var inget polisen informerat mig om och polisen verkade vara dåligt informerad då de inte hade förstått att det var Motståndsrörelsen som skulle hålla i soppköket. Vi har tillstånd fram till klockan 16 från polisen och är därför kvar på platsen. Polisen frågade om vi kunde samsas om torget med de kurdiska demonstranterna vilket vi sa att vi inte hade något problem med. Det var alltså polisen i samråd med de kurdiska demonstranterna som valde att flytta den kurdiska demonstrationen till annan plats.”

14:35

mat göteborg

14:42

En sverigedemokrat uppskattade aktionen.

15:10 – Aktionen är nu avrundad efter att ha pågått i över fyra timmar.

Hjälp till!

Den senaste månaden har Näste 2 utöver den vanliga aktivismen genomfört en nattvandring, vaktat på ett badhus som haft problem med sexuella trakasserier och idag genomförs alltså detta soppkök där mat kommer att delas ut till behövande svenskar. Näste 2 har för avsikt att fortsätta med liknande aktivism och har bland annat planer på att köpa in reflexvästar och kommunikationsutrustning för att mer effektivt kunna genomföra nattliga gatupatrulleringar.

Vill du uppmuntra denna form av aktivism och hjälpa till att finansiera den? Sätt då in pengar på Motståndsrörelsens plusgiro 38 59 01–4. Märk pengarna med ”Näste 2” så kommer dessa pengar att gå till just denna verksamhet.

De som mer handgripligt vill engagera sig och hjälpa till rent praktiskt böransöka om medlemskap i Nordiska motståndsrören.

 

Kampsportsträning i Göteborg

Måndagen den 15 februari tränande medlemmar och aktivister kampsport i Göteborg. Det startades med löpträning 2.5 km.

Efter detta lades fokus på olika former av sparring, varav ett av momenten var att man fick sparras ensam emot tre angripare. Det lyckade passet avslutades med fys-övningar och upprepande slag emot magen.

received_188966898125717received_188966884792385received_188966908125716

 

Näste 2 agerade trygghetsvärd på Kungälvs badhus

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsen agerade under gårdagen trygghetsvärdar på Kungälvs badhus. Initiativet uppskattades av personal och gäster och allt gick lugnt till.

DSC00698

Aktivisterna låter hälsa följande:

Lördagen den 13/2 agerade några av Motståndsrörelsens aktivister i Göteborg trygghetsvärdar på Kungälvs badhus där det för inte så länge sedan var enkvinna som blev antastad. Flera småbarnsföräldrar kom fram och undrade varför man var där och visade sig vara positivt inställda till aktivisternas initiativ. Även personal på badhuset välkomnade initiativet då de inte själva hade någon personal som var ute och bevakade badgästerna. Läget var lugnt och under kontroll.

badhus

Efter de enorma vågor av inkräktare som kommit in i vårt land den senaste tiden har vi bevittnat hur de antastat, våldtagit, misshandlat och mördat flera av våra nordiska kvinnor. På senare tid har också alltfler övergrepp och trakasserier skett på just badhus. Inga av dessa ohyggliga brott kommer vi att glömma och de skyldiga fruktar vedergällningens tid – som snart är här.

När den förrädiska regimen nu visar sitt rätta jag genom att rikta sina resurser mot oss svenskar (exempel på detta kan t.ex. ses här och här) och låter inkräktarna härja fritt, så återstår inget annat alternativ än att vi nordbor gör vår plikt och går till offensiven för att försvara vårt folk till varje pris!

Plikten innebär att vi måste göra revolt mot detta system som uppenbarligen vill vårt folk ont. Samtidigt som vi handfast går till angrepp och försvarar oss mot symptomen skall vi också krossa systemets lögner med sanning och vinna över våra folkkamrater som blivit hjärntvättade sedan barnsben.

Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen och gör din plikt!

/Aktivisterna i Näste 2

 

Nästesdagarna: IT-säkerhet och nätaktivism i Näste 2

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 30 januari samlades medlemmar, aktivister och sympatisörer för första upplagan av Nästesdagarna i Näste 2.

Lördagen den 30 januari var det dags för Näste 2:s första upplaga av Nästesdagarna, en dag tänkt att samla aktivister, medlemmar och sympatisörer från olika delar av nästet. Vad man utannonserat var två föredrag, mat och fika, genomförande av det nya aktivistprovet samt månadsmöte för de anslutna.

Runt halv elva började gästerna att anlända till dagens lokal där man möttes av kaffe och liknande för att sedan ha möjlighet att hälsa och socialisera med såväl nya som gamla kamrater.

När man ansåg sig socialiserat lagom, samlade dagens konferencier samtliga närvarande för att informera om dagens upplägg, vilket startade med ett föredrag om IT-säkerhet av Martin Engelin från Initiativ Idun. Engelin har tidigare varit engagerad i numera nedlagda Svenskarnas parti, men har nu startat upp Initiativ Idun, vars syfte är att nationalister ska kunna fortbilda andra nationalister med sina specifika kunskaper, i detta fall IT-säkerhet.

fdrag0

Under föredragets första halva förklarade Engelin de grundläggande termer man bör känna till för att överhuvudtaget kunna skydda sig mot de många hot och säkerhetshål som finns i våra datorer och mobiltelefoner. Vidare talade han om själva problematiken med att inte vara mån om sin säkerhet på nätet eller i telefonen. Efter att ha besvarat frågor från publiken bröt man för fika innan föredragets andra del skulle avhandlas.

Engelin berättade här om vilka åtgärder man kan behöva vidta för att få en säkrare IT-upplevelse och tog upp en mängd intressanta saker. Här var publiken aktiva med frågor och en del frågetecken rätades ut, även om saker som inte direkt togs upp av föredraget. Föredragets tredje del bestod av en sammanfattning där vissa slutsatser kunde dras och här gavs också en praktisk guide till hur man förbättrar sin säkerhet på internet. Engelins föredrag var lika välbehövliga som uppskattade och efter att publiken tackat av honom följde en fikapaus innan näste föredragshållare tog vid.

Turen hade kommit till Skuli Jakobson från Island. Jakobson har varit en engagerad nationell länge och har under senare år lagt ett stort fokus på internet-aktivism, som dagens föredrag skulle komma att handla om.

fdrag1

Föredraget betonade bland annat vikten av att kämpa på internet och gick igenom med vilka metoder detta kunde göras med. White Rabbit Radio rekommenderades av Jakobsson och saker relaterade till White Rabbit-nätverket, som bland annat jobbar med mantran. Jakobson gav också ett intressant tips till alla, främst datorspelare. Istället för att samlas och ”lana” datorspel kan man istället ta med sig varsin dator och samlas och bedriva internetkrig mot utvalda mål tillsammans. ”Det ska vara kul att kämpa!” var det bestämda budskapet från Jakobson. Jakobson tackades med stora applåder och efter detta dröjde det ett litet tag innan middagen serverades.

Middagen bestod av en soppa med ekologiskt lammkött, som var mycket god. Kaffe, bröd och diverse bakverk serverades och stämningen var lika god som maten.

fdrag2

Efter detta fick sympatisörer och icke-medlemmar tacka för sig och dagen fortsatte med fystesterna i det nya aktivistprovet. Aktivisterna som gjorde provet fick bland annat jogga under tidspress, göra armhävningar under tidspress och ett antal ytterligare moment. Tanken med aktivistprovet är att alla ska sträva efter att klara det samt att förbättra sig själva över tid.

Dagen avslutades med ett längre månadsmöte. En hel del nya medlemmar presenterades här och fick även möjligheten att berätta lite om sig själva för de övriga. Efter att ha pågått i över 12 timmar avslutades Nästesdagarna och Nästeschef Jimmy Andersson tackade alla som medverkat.

Är du också intresserad av att delta på intressanta föredrag likt dessa i framtiden? Ansök då om medlemskap i Motståndsrörelsen, eller kontakta någon i organisationen!