Etikettarkiv: Pär Sjögren

Aktivistdagarna, vintern 2015

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Helgen som var anordnades årets andra upplaga av Aktivistdagarna. Medlemmar och aktivister från Sverige och utländska delegationer samlades under parollen ”Ny politik för en ny tid”.

front

Den 12 och 13 december anordnade Nordiska motståndsrörelsen i Sverige 2015 års andra upplaga av Aktivistdagarna. Denna gång samlades svenska medlemmar och aktivister samt utländska delegationer från Norge och Finland i Dalarna för att ta del av föredrag, tal och annan intern information under parollen ”Ny politik för en ny tid”.

sebastian elofsson

Efter att det bjudits på frukost på lördagsmorgonen hälsade konferenciernSebastian Elofsson alla välkomna innan han kallade upp Fredrik Vejdelandpå scenen. Vejdeland, som är chefredaktör för Nordfront och sitter i Motståndsrörelsens riksledning i egenskap av politisk strateg, inledde tillställningen genom att tala om det som var Aktivistdagarnas huvudfokus: Lanseringen av Motståndsrörelsens partiprogram.

Fredrik Vejdeland.

Vejdeland förklarade varför Motståndsrörelsen har ett parti och hur det är ett nytt sätt att föra ut vår politik och organisera folket utan att helt binda upp oss vid den parlamentariska vägen. Vejdeland betonade vidare att partiprogrammet, även om det skrivits av riksledningen, har skapats av hela Motståndsrörelsen då det bygger på organisationens samlade kunskap och alla politiska diskussioner som förts inom rörelsen genom åren. Avslutningsvis sa Vejdeland att partiprogrammet både innehåller Motståndsrörelsens realpolitik men också åskådliggör vår världsåskådning samt att partiprogrammet är revolutionärt och progressivt men inte lovar för mycket utan presenterar fullt fungerande politiska lösningar på de stora politiska frågorna.

Partiprogram, medlemskort och medlemsnålar delades ut av ledningen till till deltagarna.

När Vejdeland talat klart var det dags för Nordiska motståndsrörelsens ledare,Simon Lindberg, att presentera en del interna förändringar. Lindberg gick igenom hur Nordenrådet arbetar och kommer att arbeta, förklarade medlemsreformen och gick igenom organisationens nya fystest som aktivister ska sträva efter att klara samt vilka fördelar aktivister i organisationen kommer att ha jämfört med partimedlemmar. Efter en kort paus fortsatte Lindberg med att berätta om ett internt projekt som ska höja organisationens professionalitet. Lindberg stannade vid varje punkt i sin presentation upp och lät de närvarande komma med frågor ifall något var oklart eller de ville veta mer om det han talade om.

Christian Hamilton.

Nästa punkt på dagordningen var ett tal av Christian Hamilton som talade om folkvett, social kompetens, självsäkerhet och relaterade saker som bör utmärka Motståndsrörelsens aktivister då det är egenskaper som är naturliga för vårt folk men undermineras av våra fiender.

Simon Lindberg och Pär Öberg med nästescheferna i mitten.

Efter Hamiltons föredrag avrapporterade de svenska nästescheferna. Först ut var Markus Nordh från Näste 1. Nordh talade bland annat om Saltsjöbaden,Nästesdagarna, en pågående rekryteringsboom och hur Näste 1 satt i system att arrangera kamrataftnar för frigivna aktivister. Från Näste 2 rapporteradeJimmy Andersson att nästet växer bra och strävar efter att utbilda alla nya medlemmar och aktivister. Andersson sa vidare att målsättningen är att trappa upp aktivitetsnivån med fler större offentliga aktioner och mindre demonstrationer. Näste 3:s nästeschef, Mathias Hagman, rapporterade att basaktivismen flyter på bra och att nästet med hög regelbundenhet arrangerar föredrag. Även Näste 3 har mycket ansökningar, speciellt efter den pannordiska aktionen mot asylinvasionen, och Hagman hoppas att organisationen ska kunna genomföra aktiviteter i skånska städer där vi tidigare inte bedrivit offentlig aktivism. Ingemar Westerbring rapporterade att hans näste, Näste 4, växer bra och regelbundet arrangerar självförsvarsträning och offentliga flygbladsutdelningar samt att avsikten är att arrangera fler vildmarksaktiviteter.Pär Sjögren berättade att Näste 5 börjat expandera i Värmland som tidigare varit ett lite svagare område för rörelsen samt att det intensiva kamparbetet i Dalarna leder till ett allt starkare stöd från lokalbefolkningen, framför allt i Ludvika där organisationen har ett fast kommunalt mandat. Jeff Hede, gruppchef i Luleå, rapporterade å Robert Eklunds vägnar att kampen i Näste 6 går framåt. Näste 6 tar ett stort ansvar i Nordfronts redaktionella arbete men bedriver också kontinuerlig aktivism och träningar på ett antal orter i övre Norrland.

juhanni

Med avrapporteringen från Sverige klar var det dags för de utländska delegationerna från Norge och Finland att rapportera om Motståndsrörelsens utveckling i deras länder. Juhani Keränen, aktivist från Finland, talade om hur rörelsen växer i Finland då även Finland drabbats svårt av massinvandringen, bland annat genom att främlingar begår alltfler våldtäkter mot finska kvinnor. Keränen talade även om de gatupatruller som rörelsen arrangerat i Finland samt uttryckte glädje över att Motståndsrörelsen i Norge växt kraftigt de senaste åren. Norge företräddes av Tommy Olsen, operativ chef för Motståndsrörelsen i Norge och medlem i Nordenrådet, som berättade om hur organisationen i Norge blir allt bättre organiserad och hur lanseringen av den nya hemsidanFrihetskamp blev en succé.

Tommy Olsen.

Nästa föredrag hölls av Pär Öberg som talade om praktiskt partiarbete och hur mandatet i Ludvika samt partiregistreringen har öppnat dörrar för organisationen. Öberg pratade om hur arbetet lokalt i Ludvika går och uppmanade sedan intresserade personer att bilda arbetsgrupper ifall de vill ställa upp i nästa kommunval. Öberg betonade vikten av att skapa lokal förankring och menade att vi måste rekrytera personer med god kännedom om den lokalpolitiska situationen och de andra partiernas kandidater på orten, vilket organisationen har gjort i Ludvika. Avslutningsvis fick publiken ställa frågor till Öberg om den parlamentariska grenen och det lokalpolitiska arbetet.

Pär Öberg.

Härnäst talade Oscar Bergström å mediagruppens vägnar och berättade hur gruppen nu var strukturerad och ska arbeta efter Aktivistdagarna. Bergström visade också en välgjord och effektfull film som en stödmedlem arbetat fram och mediagruppen ska färdigställa.

Oscar Bergström, filmansvarig i mediagruppen.

Lördagen avslutades av Simon Lindberg som levererade ett kraftfullt tal som manade till kamp och möttes av rungande applåder och stående ovationer. I talet berättade Lindberg bland annat om hur det är bra att Motståndsrörelsen numera rekryterar fler kvinnor och äldre medlemmar och att detta breddar organisationen på ett nödvändigt sätt utan att organisationen upphör att vara en radikal spjutspets. Lindberg gick i talet också ut med information om en kommande demonstration.

Simon Lindberg.

Efter frukost på söndagen hölls en diskussionsstund där riksledningen svarade på frågor från de närvarande om partiprogrammet som lästs flitigt av deltagarna i pauserna mellan de olika talen och föredragen. Frågor om vissa begrepp och formuleringar besvarades såväl som frågor om annat kopplat till partiprogrammet.

Riksledningen förbereder sig inför frågestunden.

Motståndsrörelsens ledare utsåg sedan aktivister och efter det fick alla aktivister, som sista punkt på Aktivistdagarna, gemensamt sitta ner med riksledningen och fritt ställa frågor och diskutera vad helst man önskade ta upp. Detta är ett av aktivisternas nya privilegium och syftet är att öka transparensen inom organisationen och förebygga interna konflikter.

aktivister

 

Motståndsrörelsen intog Karlstad

AKTIVISM. Lördagen den 4 juli genomförde Motståndsrörelsen ett torgmöte i centrala Karlstad med tal och flygbladsutdelning. Samtidigt hölls i den närbelägna Mariebergsskogen den kulturmarxistiska och svenskfientliga festivalen ”Putte i parken”. Motståndsrörelsens närvaro togs emot med minst sagt blandade reaktioner.

karlstad8

Ett 30-tal medlemmar och aktivister från Motståndsrörelsens Näste 2 och Näste 5 sammanstrålade på lördagen i Karlstad för att hålla en gemensam offentlig aktivitet som innefattade en större flygbladsutdelning med tillhörande diskussioner samt ett tal av Pär Sjögren om massinvandringen och dess konsekvenser och orsaker.

Denna lördag bjöd på ett riktigt varmt väder med strålande solsken och inte ett moln så långt ögat kunde se. Många Karlstadsbor hade sökt sig ut en vacker dag som denna för att njuta av solen, uträtta något ärende eller lördagsshoppa. Vissa valde tyvärr också att besöka ett svenskfientligt arrangemang som hölls mellan 2-4 juli.

På vägen mot platsen där själva torgmötet skulle hållas fick medlemmarna många nyfikna blickar och en man från FN-organet UNHCR frågade nyfiket Motståndsrörelsens presstalesman Pär Öberg vilka Motståndrörelsen var. Efter ha fått sin nyfikenhet stillad tackade mannen artigt och önskade en fortsatt trevlig dag. Atmosfären i Karlstad var vid Motståndsrörelsens intåg försiktigt positiv, folk tittade intresserat på de medlemmar och aktivister som tillsammans gick mot platsen där tal skulle hållas. Ingen sa något ovänligt eller uppträdde på något sätt otrevligt i detta skede.

Pär Öberg hamnade under dagen i flera diskussioner.

En ensam polisbil stod uppställd på en tvärgata och en polispiket rullade upp och mötte medlemmar och aktivister vid ankomsten till Soltorget i centrala Karlstad där torgmötet skulle hållas. Tre polismän klev ur piketen och gick långsamt motståndsmännen till mötes. Medan polismännen talade med Pär Öberg intog aktivister och medlemmar sina positioner. En lång banderoll med texten ”Stoppa massinvandringen” och adressen ”nordfront.se” vecklades ut och den var så pass lång att fyra man fick stå och hålla upp den. Två man med fanor hade placerat sig på var sin sida om banderollen. Flygbladsutdelare stod så de täckte varje in- och utgång till torget.

karlstad2

Poliserna tog själva flygblad och efter att ha stämt av mot gällande åsikts- och tankebrottslagstiftning kunde dessa konstatera att det inte fanns något att gå vidare med på utifrån ett juridiskt perspektiv. Poliserna var på det stora hela väldigt defensiva och alldeles för få för att kunna göra ett ingripande mot ett trettiotal motståndsmän.

Pär Sjögren och lagens långa arm.

Reaktionerna från den förbipasserande allmänheten var mist sagt varierad. Många hade ju tagit sig ut för att delta på den kulturmarxistiska och mångkulturvurmande festivalen ”Putte i parken” som var belägen en bit bort från torget där aktiviteten hölls. Stämmningen var bitvis mycket hätsk med personer som såg ut att tillhöra den svenskfientliga sidan. Kvinnliga flygbladsutdelare blev av dessa ”godhetsknarkare”  och feminister kallade för bland annat ”hora” och andra nedsättande ord. Det skedde återkommande mindre konfrontationer med dessa människor.

En incident stack ut då en främling gick fram och började bråka med en kvinnlig aktivist som delade flygblad tillsammans med två andra manliga aktivister. Främlingen var oförskämd och så frustrerad och arg att han försökte äta upp ett flygblad och då fick avvisas från platsen av aktivisterna. Denne var då så uppjagad att han försökte ta en hel bunt flygblad från en aktivist när han passerade nästa grupp av utdelare. Troligtvis blev främlingen extra kaxig då han var omgärdad av poliser. En aktivist tillrättavisade dock mannen kraftfullt och denne upphörde därefter med sina obalanserade utfall och lämnade platsen. Polis och aktivister förde en dialog och främlingen lämnade platsen högljutt klagandes över att personer som inte tycker som honom ska få ha rätt att utöva sin grundlagsskyddade rätt att bilda opinion ibland allmänheten.

Alla var dock inte negativa utan en hel del personer, främst äldre, visade öppet sitt gillande och samtalade med flygbladsutdelarna och tog med sig flygblad. Många höll med om det budskap som presenterades, Motståndsrörelsens kampanj mot massinvandring: ”Massinvandringen, en tickande bomb”. En äldre kvinnlig SD-politiker hade ett längre samtal med en aktivist och hon kunde hålla med om mycket av det som Motståndsrörelsen gav uttryck för. Ett äldre par stack då de var oerhört positiva, intresserade och uppmuntrande.

karlstad6

karlstad5

Flera andra mindre incidenter uppstod. En man med Che Guevara t-shirt försökte få till bråk med aktivisterna och när han blev tillrättavisad sprang också han och grät ut hos poliserna och försökte få aktivister gripna. Även ett gäng rasfrämligar började bråka med aktivisterna men blev snabbt varse om sitt underläge och begav sig från platsen. Flera incidenter dokumenterades och finns på en videofilm som kommer att läggas upp på Nordfront.

Efter en timme och en kvart av väldig dynamik i möten med Karlstads lördagsflanörer blev det så dags för Pär Sjögren att hålla tal. Talet behandlade kort och koncist massinvandringen och dess bakomliggande faktorer, en del av de maktförhållanden som på global nivå ligger bakom detta och som skapar dessa invandringsvågor som slår hårt mot Europa. Sjögren talade även om USA:s och Natos roll och om krigen i Libyen, Irak, Syrien m.fl.

 

karlstad7

Sjögren är en mycket van och god talare som talar till publiken med intensitet, styrka och passion. Han ägde rummet varenda sekund trots pinsamma, idoga försök av en mångkulturvurmande kvinna som satt på en bänk och kedjerökte cigaretter och gapade okvädningsord till talaren. Även en man med en hund försökte störa talet genom att uppmuntra hunden att skälla på kommando och fick godis efter den givit skall. Personen verkade dock vara psykiskt funktionshindrad och det såg ut som att det fanns en del sociala problem i det bagaget så man kan bara hoppas att han får den hjälp han behöver.

Orden rann av Sjögren utan att göra något som helst intryck och hans kraftfulla stämma överröstade allt annat i ljudväg under den tid som talet pågick. Ett utmärkt tal som gick in i hjärtat hos flera i publiken som gav en rejäl applåd när talet var avslutat. Sjögren avslutade med att fråga kvinnan som betedde sig som en trotsigt och omoget, fast hon tveklöst var över 40 år, om hon inte vågade ta debatten istället. Det ville hon precis som alla av hennes sort förstås inte.

karlstad9

Flera anhängare av den autonoma vänstern och ett litet högljutt gäng hade då börjat formera sig i ena delen av torget. Aktivisterna fortsatte att dela flygblad och diskutera med de förbipasserade. Det blev mer och mer oroligt när fler meningsmotståndare anslöt till torget och slöt upp kring den skrikande kvinnan. Konfrontationer uppstod och Nordfronts kameraman tvingades freda sig, vilket resulterade i att polisen varnade för att kameramannen skulle bli anmäld för ofredande om han fortsatte att filma kvinnan mot hennes vilja. En diskussion uppstod om det faktum att det är allmän plats och att polisen måste förhålla sig till de grundlagar som finns.

Efter ytterligare flygbladsutdelning avslutades till sist torgmötet. Aktivisterna begav sig från platsen och kunde konstatera att trots den mängd av folk som var i omlopp så var den svenskfientliga sidan totalt maktlös medan Motståndsrörelsen ägde centrala Karlstad under flera timmars tid och nådde ut till tusentals svenskar. På behörigt avstånd haglade glåporden och man pekade finger åt deltagarna…

/Peter