Etikettarkiv: Politik

17/4 Informationsmöte i Göteborg

Söndagen den 17/4 hade Näste 2 informationsmöte i Göteborg. Detta efter att flertalet sympatisörer hört av sig den senaste tiden och velat veta mer om organisationen.

Representanter för Näste 2 berättade om Motståndsrörelsens uppbyggnad, dess långsiktiga och kortsiktiga mål, dess olika medlemsgrader samt hur livet för en aktiv person i Motståndsrörelsen brukar se ut.

Flertalet av gästerna hade många frågor och diskussionerna flöt på bra. Åhörarna verkade mycket nöjda, då det efter sammankomsten hölls fem rekryteringsmöten samt att flera av åhörarna gärna ville komma på rekryteringsmöten längre fram.

En lyckad dag som det brukar bli när Näste 2 är i farten!

Vår väg

VÅR VÄG. Här följer Nordiska motståndsrörelsens partiprogram som gratis PDF.

var-vag-pdf-bild

Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, Vår väg, är författat av de personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige: Simon Lindberg, Pär Öberg, Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland.

Nu kan du läsa hela partiprogrammet gratis som PDF. Sprid programmet till alla du känner och vill påverka!

För mer information om partiprogrammet, se: Vår politik

 

Information om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

VÅR VÄG. Här följer information om Nordiska motståndsrörelsens partiprogram och hur det kommer att lanseras.

ny-politik

Lördagen den 12 december, under Aktivistdagarna, vintern 2015, lanserades Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. Partiprogrammet är en vidareutveckling av de nio punkterna och har namnet ”Vår väg” med underrubriken ”Ny politik för en ny tid”.

Detta program är tryckt i en skrift på 57 sidor som nu går att beställa från Nordfront förlag HÄR.

De närmsta dagarna kommer vi även att publicera partiprogrammet i sin helhet liksom flera recensioner på Nordfront.

Då detta program är så pass omfattande har vi valt att publicera dess nio olika delar varje dag under loppet av nio dagar. Från den 15 december till den 23 december kommer de nio delarna att publiceras som artiklar och på julafton lägger vi ut en julklapp i form av hela partiprogrammet som PDF.

Håll utkik klockan 19:00 varje kväll då partiprogrammet publiceras och ta även del av de recensioner och analyser som tillkommer. Den första delen av partiprogrammet publiceras redan ikväll. Trevlig läsning och väl mött!

 

SD fortsatt största parti i ny mätning

OPINION. Sverigedemokraterna fortsätter att vara landets största parti i en ny mätning gjord av Yougov. I samma mätning får Miljöpartiet sin lägsta siffra sedan riksdagsvalet.

I en färsk opinionsundersökning framtagen av Yougov framgår det att Sverigedemokraterna fortsätter att vara Sveriges största politiska parti och att Miljöpartiet får sin lägsta siffra sedan förra riksdagsvalet.

SD gör en liten ökning från 26,7 procent till 26,9 procent medan MP minskar med en hel procent från 5,5 procent till 4,5 procent. Värst är det för Kristdemokraterna som sjunker från 3,6 procent till 2,8 procent.

Den ”politiska experten” Stina Morian påstår att detta skulle bero på att man gav vika för regerings krav på skärpta regler i invandringspolitiken.

— Deras väljare blev oerhört besvikna på uppgörelsen eftersom MP hade lovat att inte ge efter. Även de interna striderna som uppstått inom partiet efter beslutet har försvagat partiet, påstår hon.

Enligt Morian beror Kristdemokraternas låga stöd bland annat på att man ”dödade” decemberöverenskommelsen.

— De har uppenbarligen inte alls tjänat på att döda decemberöverenskommelsen. De har alltid varit små och klarat sig på stödröster, så den här siffran visar nog deras egentliga stöd, hävdar Morian.

Samtidigt som Miljöpartiets och Kristdemokraternas stöd minskar kraftigt i Yougovs opinionsundersökning så rasar Socialdemokraterna i en ny mätning från Aftonbladet/Inizio.

Partiet minskar med 2,7 procent och får endast 23,1 procent. Det låga resultatet är ungefär lika lågt som under Håkan Juholts tid som partiledare. I samma undersökning får Sverigedemokraterna 22,2 procent och ligger tät intill Moderaterna som får 22,7 procent. KD är även här under riksdagsspärren.

Källor:
Yougov: MP:s lägsta siffra sedan riksdagsvalet
Socialdemokraterna rasar med 2,7 procentenheter

 

Vår väg, punkt 2

VÅR VÄG. Här följer andra delen av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram.

Ny politik

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras världsordning.

Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.

Den globala sionistiska eliten
De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom liberalism och normupplösande kulturmarxism.

Den judiska rasismen är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska religiösa skrifterna och levnadsmönstrena. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer såsom Ariel Sharon, Ovadia Yosef och Barbara Spectre har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med en särskild rättighet att inneha världsherravälde. Även icke-judar ingår i den globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går emot sionistiska maktsträvan.

På lång sikt
Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Sprida information inom Norden så att hela befolkningen på djupet förstår hur sionisterna arbetar för att destabilisera och splittra.
  • Sprida information till världen som belyser sionisternas ljusskygga verksamhet för att få fler stater att ta ställning.
  • Bygga upp alternativ till all fientlig infrastruktur, företag, kulturinstanser m.m.
  • Förbjuda illasinnade och hemliga sällskap som sysslar med omstörtande verksamhet.

Att gå emot deras världsordning
I modern historia har alla stater som försökt stå utanför den rådande världsordningen blivit bekrigade. Det är även något som det nya Norden i värsta fall måste räkna med. Vi ska därför i denna kamp alliera oss med andra stater som vill bryta sig fria från det moderna globala slaveriet. Många har redan genomskådat dessa orättvisor. Vi är övertygade om att vi även har allierade som ännu inte gett sig tillkänna.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Alliera oss med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i att störta denna globala världsordning.
  • Se till att ett anfall mot det nya Norden omedelbart ska ge ödesdigra konsekvenser för fienden.
Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

Partiprogrammets nio delar är en utveckling av de tidigare publicerade nio punkterna.

De nio delarna publiceras varje dag klockan 19:00 från den 15 december till den 23 december.

Den 24 december publiceras partiprogrammet i sin helhet som PDF.

Partiprogrammet i skriftform går redan nu att beställa från Nordfront förlagvia denna länk.

 

Ny politik för en ny tid

VÅR VÄG. Här följer förordet till Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, författat av Fredrik Vejdeland.

Fredrik Vejdeland.

Detta partiprogram skrevs under ett antal intensiva månader i slutet av 2015. Det är författat av de fyra personer som vid tillfället utgjorde Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Varje riksrådsmedlem har tilldelats de ämnesområden som bäst motsvarar deras expertis och punkterna har därefter avhandlats i grupp under åtskilliga möten. Arbetet leddes av organisationens chefsorganisatör Simon Lindberg.

Betydligt fler personer än så har dock varit inblandade i processen. När riksrådet ansåg sig vara klar med arbetet skickades programmet ut på remiss till nästeschefer, mångåriga medlemmar i organisationen och ett fåtal andra utvalda partimedlemmar vilka kommit med invändningar och förslag som riksrådet sedan tagit ställning till. Ledande personer i Norge och Finland har också granskat innehållet och kommit med synpunkter.

Resultatet är ett mycket grundligt utarbetat partiprogram där bokstavligen talat varje ord i den har synats. Det är också ett omfattande verk där såväl Nordiska motståndsrörelsens realpolitiska strävanden som den nationalsocialistiska världsåskådningen verkligen kommer till sin rätt.

Under processens gång har vi satt upp ett antal mål som vi strävat mot. Ett av dessa mål är att göra programmet lättfattligt där vi förklarar mycket av det vi vill åstadkomma men ändå gör det på ett koncist och kärnfullt sätt. Vi har strävat efter att varje mening ska förstås av alla men samtidigt ha en djupare innebörd som avslöjar en bakomliggande vision. För att ytterligare tydliggöra budskapet har vi strukturerat de nio punkterna och dess respektive delstycken på så sätt att de inleds med en problemformulering som senare besvaras i efterföljande text och punktform.

Ett andra mål är att vi velat försäkra oss om att vi inte lovar för mycket. Vi vill verkligen inte förknippas med politiker som säljer ett budskap och utlovar förbättringar till alla grupper i samhället. Visserligen är det just nationalsocialismen, med folkgemenskapen och de olika samhällsgruppernas samarbete för gemensamma mål som grund, som skulle kunna lova förbättringar på alla områden och för alla grupper. Men när förändringarna är så omfattande som de beskrivs i programmet finns all anledning att stanna upp och tänka till ett par extra gånger över vad vi kan lova eller inte lova. Där vi utlovar omfattande förändringar har vi haft långa diskussioner som kretsat kring frågor som ”är detta praktiskt möjligt?”. I osäkra fall, såsom den om sex timmars arbetsdag, har vi valt att formulera oss som så att vi strävar dit men att det är beroende av andra faktorer.

Ett tredje mål är att vi velat utarbeta ett revolutionärt och progressivt partiprogram som både andas och stakar ut en ny politik för en ny tid. Det kan här sägas att vi medvetet undvikit att blicka bakåt i historien och att vi inte vid ett enda tillfälle kopierat något annat partiprogram. Ej heller har vi velat att partiprogrammet ska innehålla försvarsinriktad politik med överdrivet fokus på trygghetsfrågor, brottsbekämpning och annat som hört den blågula nationalismen och konservativ ideologi till. Detta partiprogram presenterar i huvudsak en vision för framtiden. Det är ett resultat av Nordiska motståndsrörelsen samlade idéer och erfarenheter under 20 års tid. Vårt fokus har hela tiden varit nutida och framtida utmaningar och att själva staka ut vägen istället för att gå i gamla fotspår. Särskilt som många av dessa gamla beprövade vägar idag är förlegade, saknar attraktionsvärde och i grund och botten varit misslyckade.

Varför utgör vår väg en ny politik för en ny tid? För det första är den nationalsocialistiska världsåskådningen, som ligger till grund för vår politik, en i historisk kontext ny ideologi. Formulerad av sådana som den svenske statsmannen Rudolf Kjellén på tidigt 1900-tal, och sedan praktiserad och utvecklad i Tyskland något årtionde senare, kan vi definitivt tala om en politisk åskådning som är betydlig nyare än socialdemokratin, liberalismen eller för den delen 1700-talets nationalism som många av dagens nationella söker sin tillflykt till. I våra ögon är nationalsocialismen, under den kortare period den innehade makten i Tyskland, den enda kraft som på allvar hotat de destruktiva krafter som idag styr världen och sedan 1945 drivit på folkmordspolitiken gentemot de nordiska och etniskt europeiska folken. Nationalsocialismen utsågs till huvudfienden eftersom den utgjorde en överlevnadsstrategi för vår ras och för att den lyckades ge de eviga naturlagarna en politisk form i nutid.

Vår väg skiljer sig emellertid från den tyska dito. Vår nationalsocialism är mer inspirerad av dansken Povl Riis-Knudsen och hans tankar under efterkrigstiden om nationalsocialismen som en biologisk åskådning och helhetslösning på de livsföringsproblem vi ser i världen idag. I vår tid är det inte primärt stater eller samhällssystem som hotas. Istället är det idag vår ras liksom hela mänskligheten som hotas av de människofientliga och parasitära krafter som styr och bedriver rovdrift på naturen och alla dess populationer – djur som människor. Frågor som rör massinvandring och ”mångkultur”, men också så kallade gröna frågor, med fokus på ekosystem och biologisk mångfald, är därför satt i fokus i den politik som Nordiska motståndsrörelsen formulerat.

Vi har idag en perfekt jordmån för att föra fram en ny politisk form av den nationalsocialiska världsåskådningen som fokuserar på de stora ödesfrågorna. Förutom det fåtal som är djupt indoktrinerade är det för dagens människor nämligen ingen hemlighet att människan lever på fel sätt, är olycklig och i grunden förlorat sin kompass. ”Demokratin”, med allt vad det innebär, slår sig alltjämt för bröstet och hävdar sin ofelbarhet trots att den är ansvarig för att ha skapat den nutida människans levnadsvillkor. Det är ett obestridligt faktum att det är den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och flyktingströmmar, miljöförstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, mångkultur och massinvandring. Dessutom har den banat vägen för en liten finanselit som styr världen och håller folken och nationerna som slavar. Det är vår övertygelse att det i en tid när allt ställs på sin spets, och där allt fler ställer frågor som ”vart är vi?” och ”vart är vi på väg?”, som en nationalsocialistisk världsåskådningkommer att få större genomslagskraft än närbesläktade ideologier som är begränsade till invandringsfrågor och andra symptom på förfallet.

Som ett ytterligare led i en ny politik för en ny tid presenterar partiprogrammet en geopolitisk lösning för ett enat Norden. Vi talar här inte om någon återuppväckt forna union under svensk överhöghet utan om en nordisk stat med lika villkor för alla de nordiska folken. Ett enat Norden som ska vara självförsörjande och kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt i den osäkra tid vi nu lever i. En liten och oskyddad nation som Sverige skulle med all säkerhet få det mycket svårt vid ett nationellt maktövertagande, vårt mål måste därför vara att skapa en enad och stark kraft i en multipolär värld. Ett enat och folkbevarande Norden är en förutsättning för alla de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad.

Förutom ett totalstopp på invandringen och en repatrieringspolitik kommer Nordiska motståndsrörelsen göra betydande förändringar i försvaret, för miljön och i arbetspolitiken där varje arbetsför medborgare ska ha ett arbete. Nordiska motståndsrörelsen kommer även förstatliga den monetära infrastrukturen, avskaffa ränteslaveriet och lämna den nuvarande finansordningen för att på så sätt återta statens och medborgarnas resurser från bankeliten. Sammantaget skulle detta göra att vi bryter oss loss från den globala sionismen som styr västvärlden, vilket är en stark anledning till varför Norden behöver kunna hävda sig militärt och ha andra allierade i världen.

När sådana revolutionära förändringar presenteras som det gör i detta partiprogram, kan vi vara säkra på att fientlig propaganda kommer avfärda det som drömmerier och peka på detaljer utan att se helheten. Helhetsmässigt finns det exempelvis stora ekonomiska vinningar att hämta när vi stoppar invandringen och bryter oss loss från den nuvarande finansordningen. Vi är medvetna om att omfattande förändringar gällande exempelvis invandringspolitiken eller ekonomin av vissa kommer ses som ”omöjliga” att genomföra. En nationalekonom som är fostrad av systemet kommer högst motvilligt och i ett mycket sent skede erkänna att det finns alternativ till en politik av evig tillväxt – något som i sig är en faktisk omöjlighet. Och en anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter menar såklart att det är omöjligt att stoppa invandringen och repatriera sådana som redan blivit medborgare. På detta kan vi bara svara att det finns andra ekonomiska experter än dem som är godkända av systemet och att konventioner och fördrag som ska garantera massinvandring och folkutbyte, undertecknade av det nuvarande systemets lakejer, inte längre gäller när den nordiska staten bildas.

Vår väg är nu utlagd i ett grundligt och omfattande partiprogram som är revolutionärt och framåtsträvande. Vi har har tagit några av de första spadtagen för en ny geopolitik för hela Norden och presenterat en modern och anpassad form av nationalsocialismen, vilken vi skulle kunna benämna som nordisk nationalsocialism. Vår politik kommer hädanefter utvecklas med detta partiprogram som mall.

Avslutningsvis är detta punktprogram inte på något vis till för bara Sverige och svenskarna – tvärtom kommer skriften så småningom att översättas till samtliga nordiska språk och även till engelska. Vi vet att denna politik, med vissa lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt även för merparten av världens nationer och att hela mänskligheten skulle bli betydligt mer välmående om fler anammade våra ideal.

Fredrik Vejdeland, 2015-11-22.

fredrik vejdeland

 

SD slår nytt rekord i opinionsundersökning

OPINION. Sverigedemokraterna slår ännu ett nytt rekord i en färsk opinionsundersökning denna gången framtagen av Sentio. Även här blir man Sveriges största parti.

I en färsk opinionsundersökning gjord av Sentio får Sverigedemokraterna 26,8 procent vilket innebär att partiet tar platsen som Sverige största parti. Resultatet är det högsta någonsin i en opinionsmätning av framtagen av Sentio.

Samtidigt som Sverigedemokraterna går starkt framåt så rasar Socialdemokraternas väljarstöd. Endast 22 procent av de tillfrågade skulle rösta på partiet om det vore val idag. Detta är en minskning med hela nio procentenheter jämfört med valresultatet förra året.

Moderaterna i sin tur får 19,3 procent av de tillfrågades stöd, vilket är den sämsta noteringen för M i en Sentiomätning sedan 2008. Centerpartiet ökar dock och får ett stöd på 7,4 procent. Men för Kristdemokraterna går det betydligt sämre då partiet fortfarande ligger under riksdagsspärren med 2,9 procent.

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson gläds över resultatet i opinionsundersökningen och säger att resultatet hade möjliggjort ”långtgående förbättringar av samhället på många områden” om mätningen skulle vara det riktiga valresultatet.

— Det är helt fantastiska siffror som hade möjliggjort långtgående förbättringar av samhället på många områden ifall de skulle omsättas i verkligt valresultat, säger Karlsson.

Källa:
All time high för SD – 26,8 procent i Nyheter Idag/Sentios opinionsmätning

 

Nationalsocialismen – folkets organiserade vilja

IDEOLOGI. Sebastian Elofsson skriver om vikten av att vara ett starkt och enat folk.

kugghjul-socialism2

Norden och vårt folk står inför enorma utmaningar. Förödande massinvandring, ekonomiskt slaveri under den internationella storfinansen och en massmedia som propagerar för vårt folks undergång är de största hoten vi måste avvärja vid ett nationalsocialistiskt maktövertagande i Norden. Men hur ska vi som folk gemensamt kunna besegra våra fiender när vi inte ens känner någon samhörighet med varandra?

Dagens samhälle är ett uppdelat samhälle som genomsyras av egoism och folksplittrande agendor. Staden har vänts mot landsbygden, arbetaren mot arbetsgivaren, kvinnan mot mannen och vice versa. De kämpar mot varandra för sina egna egocentriska intressen samtidigt som de antingen inte är medvetna om eller helt enkelt inte bryr sig om folkets gemensamma intressen.

Man ser bara till sig själva, till sin egen klass eller yrkesgrupp. Istället för att gemensamt lösa de sociala orättvisorna i samhället så försöker man roffa åt sig en bit av kakan på den andres bekostnad. Klasserna och yrkesgrupperna utnyttjar varandra för egen vinnings skull. Arbetarna försöker pressa sina arbetsgivare på så mycket förmåner man bara kan medan arbetsgivaren i sin tur försöker suga ut så mycket pengar som möjligt från sina arbetare. De förstår inte att de är beroende av varandra för att överleva.

Samtidigt som samhället är splittrat och grupperna kämpar mot varandra så arbetar man omedvetet, och i vissa fall till och med medvetet, för sin egen undergång som folk. Det pågående folkmordet på den vita människan kan inte stoppas om folket plågas av inre stridigheter som gör dem oförmögna att stå enade och kämpa.

Vad är grundorsaken till denna folksplittring? Mitt svar är den liberala demokratin och de partier som företräder det parlamentariska systemet.

Den liberala parlamentariska demokratin har delat upp vårt folk i olika viljor. Dessa olika viljor representeras, till ytan, av riksdagspartierna som säger sig företräda de olika intressegrupperna i samhället. Riksdagspartierna har i sin tur vänt folket mot varandra genom att vara i ständig konflikt med varandra. Detta är dock en illusion. Partierna vill inte se ett enat folk, de vill inte att vi ska lösa samhällsproblemen tillsammans som en enda enhet av den enkla orsaken att de då inte skulle fylla någon funktion. Det egna partiet går före vårt folks överlevnad.

Partierna ställer sig alla bakom storfinansen, de är för massinvandring och mångkultur och de sluter sig också bakom massmedias åsiktsmonopol. Det är först när det kommer till mindre frågor som exempelvis skattesänkningar eller skattehöjningar som man är blodiga fiender. Det är med dessa små frågor som man skapar inre stridigheter mellan folket. Men i grund och botten för man en gemensam folkfientlig politik. Det man slåss om är helt enkelt makten att föra denna folkfientliga politik, vilket vi kan se inför varje val då partierna försöker att få så många röster som möjligt genom att lova så mycket man bara kan. Detta är vad den liberala parlamentariska demokratin innebär!

Om klasserna, yrkena och de intressegrupper som utgör vårt folk inte inser att de är beroende av varandra för att överleva, att de måste kämpa tillsammans, kommer de alla att så småningom gå under. De måste inse att de alla utgör ett folk och att folkets gemensamma intressen är deras intressen!

Låt oss ta byggarbetaren, arkitekten och arbetsgivaren som ett exempel på att de olika klasserna och yrkesgrupperna är beroende av varandra. Först har vi arkitekten som tar fram riktlinjer och planerar hur själva byggnaden ska se ut. Sedan har vi byggarbetaren som genom sina praktiska färdigheter förverkligar bygget och till sist har vi arbetsgivaren som ser till att de båda har ett arbete att utföra. Utan arkitekten finns ingen plan för hur bygget ska se ut eller gå till och utan byggarbetarna finns inga som kan förverkliga det som arkitekten har planerat. Om det sen inte skulle finnas en arbetsgivare finns det inga arbeten för varken arkitekten eller byggarbetaren då det är arbetsgivaren som ser till att de båda har arbeten att utföra. Alltså kan vi konstatera att om en eller flera skulle försvinna så kan byggnaden aldrig bli verklighet. Av den orsaken är det av yttersta vikt att arkitekten, byggarbetaren och arbetsgivaren samarbetar med varandra för att bygget ska kunna förverkligas.

Det är först när vi inser att vi är beroende av varandra och att vi är ett enda folk, förenade genom blodet, som vi kan rädda folket och åstadkomma verkliga förändringar i samhället. Folkets alla delar och olika viljor måste förenas till en gemensam vilja. Det enda som verkligen kan ena folket och få dem att samarbeta med varandra är nationalsocialismen.

Som jag tidigare har skrivit är det en ödeskamp mellan två världsåskådningar, och denna ödeskamp står mellan den liberala demokratin och nationalsocialismen. Nationalsocialismen är i total motsats till den folksplittrande liberala demokratin. Nationalsocialismen enar och organiserar folket och får dem att arbeta och kämpa tillsammans för nationens, alltså rasens, bästa. Den liberala demokratin söndrar, härskar och förgör. Liberalismen, som kan sägas vara den statsbärande ideologin, säger sig värdesätta individuell frihet över allt annat. Denna så kallade ”frihet” har möjliggjort att en liten internationell klick av frihetshatande människor har förslavat vårt folk i kedjor av ränta och skuld. Den har möjliggjort att ett fåtal men mycket inflytelserika familjer kontrollerar majoriteten av all massmedia som sedan sprider lögner och svenskfientlighet. Men framförallt har liberalismen gjort att Norden påtvingas en förödande massinvandring. Utan friheten att välja bort den.

Är det ens möjligt för ett folk att slå sig fria från sina kedjor och skapa en framtid för kommande generationer när man plågas av inre stridigheter? Hur kan vi segra när vi inte ens kämpar för varandra!?

Ett splittrat folk utgör inget hot mot det rådande systemet medan ett enat folk blir dess fall. Ett enat folk har förmågan att krossa alla fiender som står i dess väg och detta är våra fiender väl medvetna om. Av den orsaken ser man till att vi tänker egoistiskt så att vi inte kan känna någon större gemenskap med varandra. Våra fiender vill ha rotlösa individer som konsumerar, eftersom dessa är lättare att kontrollera än ett starkt och enat folk.

Vi måste lägga våra löjliga meningsskiljaktigheter kring detaljfrågor vid sidan och se till det stora hela. Det kommer en tid då vi kan diskutera detaljfrågor men den tiden är inte nu. Folkets överlevnad och frihet står på spel. I denna ödeskamp har vi inte råd att hålla på och gräla med varandra!

Varför är ett enat folk ett starkt folk? Jo, därför att ett enat folk varken ser eller bryr sig om klasser, yrken eller stånd. Liksom en knippa av björk- eller almspön aldrig kan brytas på mitten med bara händerna så kan aldrig ett enat folks vilja brytas. Ett starkt och enat folk går inte att krossa.

Det är upp till Motståndsrörelsen att ena och organisera vårt folks olika viljor till en gemensam vilja. Att bekämpa egoism och folksplittring! Vi måste bli den kraft som företräder hela folket. Det kvittar vilken samhällsklass eller intressegrupp du tillhör. Vi är ett folk som binds samman av ett gemensamt öde. Enade står vi men söndrade faller vi.

 

Motståndsrörelsen lanserar symbolen för den parlamentariska grenen

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I denna artikel visas och förklaras för första gången någonsin offentligt symbolen för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren:

parti-logo-korr

Uppdaterad 24/10 16:00: Färgerna på symbolen är nu något korrigerade. Det var egentligen så här symbolen var menad att se ut redan från början när vi offentliggjorde den och det är så här den sett ut på våra tidigare interna visningar. Av tekniska orsaker och mänskligt felande fick den förra bildfilen dessvärre något felaktiga färger.

Nedan följer en kort förklaring av symbolens betydelse.

Likt moderorganisationen behåller även den parlamentariska grenen Tyrrunan. Denna runa symboliserar för oss kampen och arvet. Tyr var enligt våra förfäders tro de stridandes gud, han förfäktade djärvhet, ära och inte minst offervilja. Offerviljan gav Tyr uttryck för när han offrade sin egen hand i gapet på Fenrisulven, för gudarnas och mänsklighetens väl. Tyrrunan får oss att blicka bakåt till våra förfäder, men får oss även och kanske främst, att blicka framåt mot de strider vi står inför. Runan innebär rasens vilja till liv, och beredskapen att säkra själva livet vad det än må kräva av oss som följer dess väg. Runan består som svart. För oss innebär den svarta färgen struktur, ordning och disciplin – alla viktiga egenskaper för en organisation som står inför en så viktig uppgift som vår.

Runan är omgärdat av ett grönt fält. Vi har alltid förknippats med färgen grönt och fortsätter gärna göra det även i framtiden. Det gröna står för vår koppling till naturen och dess eviga lagar. Då detta är kärnan i vår ideologi förefaller det för oss fullt naturligt att använda denna färg.

Det gröna fältet omsluts av ett rött kugghjul. Den röda färgen står för den nationella socialismen, rätten till arbete och kampen mot det sionistiska kapitalet. Kugghjulet symboliserar folkgemenskap och tanken om att alla nordbor ska födas och växa upp med samma rättigheter och skyldigheter. Hjulet symboliserar även frigörandet från den internationella finansdiktaturen och förutsättningen för sann suveränitet.

 

Är vi högerextremister?

NATIONALSOCIALISM. Vi blir i media ofta kallade för högerextremister. Stämmer detta påstående, är vi högervridna?

Nu senast var det polisen Martina Saghamre som kallade oss ”högeranhängare” när hon samtalade med Pär Öberg. Men ganska generellt brukar vi nationalsocialister i olika sammanhang benämnas som högerextremister. Det finns dock ingen riktig nationalsocialist som självmant kallar sig högerextrem. Inte heller är det många övriga nationella, bland de som inte betecknar sig som nationalsocialister, som skulle identifiera sig som höger.

Jag besvarade i veckan en enkät inför EU-valet där 20 påståenden skulle besvaras med alternativ från ”håller inte alls med” till ”håller med fullt ut”. Det som enkäten skulle mynna ut i var att ta reda på vilket parti man hade mest gemensamt med och således borde lägga sin röst på.

Det parti jag hade mest gemensamt med var Vänsterpartiet, alltså det parti som står allra längst till vänster på höger-vänster-skalan av de etablerade partierna. Det parti jag hade näst mest gemensamt med (enligt enkätskaparens bild av partierna) var Sverigedemokraterna, alltså det parti som står längst till höger. Jag hade mest gemensamt med ett vänsterparti och näst mest gemensamt med ett högerparti.

Således kan man säga att jag som nationalsocialist, enligt enkätskaparna, inte borde stämplas som varken höger eller vänster, men luta något åt vänster, då mina åsikter som sagt var mest lika dessa.

vänsterhöger

Var kommer höger-vänster-skalan ifrån?
Höger-vänster-skalan uppstod i Frankrike i samband med revolutionen 1789. De som ville förändra samhället, de radikala, satt till vänster i nationalförsamlingen medan de som ville bevara det gamla systemet, de konservativa, satt till höger.

Enligt denna ursprungliga skala skulle nationalsocialisterna behöva två stolar. Vi betecknar oss som radikala, vi vill förändra samhället och bygga upp något helt nytt istället för att reformera och bevara. Samtidigt kan flera av våra åsikter ses som konservativa, rent av reaktionära enligt dagens ”progressiva” samhällsnormer. Vi står absolut inte i mitten, utan åt bägge håll. Nationalsocialismen står över den klassiska skalan.

Hur ser höger-vänster-skalan ut idag?
I Sverige idag grundar sig väldigt mycket på skalan om man är vänster eller höger på ekonomiska frågor. Vill man ha högre skatter och därigenom allmän välfärd är man vänster och vill man istället ha lägre skatter och ser välfärd som något förunnat de ”mer lyckade” är man höger.

Vi kan se att statligt bestämmande kontra individuellt ansvar dyker upp som fråga. Vill man att staten ska äga allmännyttiga intressen står man åt vänster medan en högervriden önskar mer privatiseringar och egen företagsamhet. Med finare ord skulle man kunna säga att de som är positiva till marknadsekonomi är höger och de negativa till detta är vänster.

Vad gäller dessa ekonomiska frågor skulle nationalsocialismen betecknas som ganska långt ut på vänsterkanten. Vi vill skapa ett välfärdssamhälle där man tar hand om även de svaga och där ingen står utanför folkgemenskapen. Vi tror på en stark stat och förstatligande av allmännyttiga intressen så som bank, kollektivtrafik, skola, sjukvård m.m. Men vi är inte på något vis marxister då vi samtidigt ser den privata företagsamheten och entreprenörsandan som oerhört viktig i ett fungerande samhälle. Nationalsocialismen är för blandekonomi och inte marknadsekonomi, som vi alltså borde vara odelat positiva till om vi skulle kunnat vara högerextrema.

Där vi däremot verkligen ses som höger är i invandringsfrågor. Av olika anledningar ses ökad invandring och öppna gränser som vänster och minskad invandring och stängda gränser som höger. Då vi vill stoppa invandringen totalt och påbörja repatrieringen av rasfrämlingar snarast möjligt så kanske vi alltså i denna fråga, dock enbart i denna fråga, faktiskt borde betecknas som högerextremister.

Sammanfattningsvis är vi alltså generellt ganska långt åt vänster, samtidigt som vi beträffande exempelvis invandringspolitiken står väldigt långt åt höger. Vi är inte i mitten, utan istället både åt höger och vänster på samma gång. Nationalsocialismen kan alltså sägas stå över även den moderna höger-vänster-skalan.

Vi kallar oss inte socialister bara för att det klingar fint, vi är socialister, vilket ses som vänster. Samtidigt är nationella ideal vår ledstjärna och detta brukar ses som långt åt höger. Vi är alltså högervänster – vi är nationalsocialister!

En viktig del för de etablerade partierna av positioneringen på höger-vänster-skalan är från vilka grupper i samhället röster ska fiskas i första hand. Vänstern försöker locka lågavlönade och arbetslösa, högern riktar istället in sig på företagare och de som har det bättre ställt i samhället och mittenpartierna de som inte riktigt känner sig hemma som vare sig under- eller överklass.

Vi i Motståndsrörelsen bekänner oss inte till någon specifik grupp människor baserat på socioekonomisk status. Våra led inhyser inte enkom borgare, medelklass eller arbetarklass – nej i våra led finner du de alla: företagschefer och näringslivstoppar, kontorsslavar, säljare, hantverkare, städare, fabriksarbetare, pensionärer, studenter och arbetslösa. Vi är inte lojala eller illojala gentemot någon klass, vår lojalitet ligger istället främst hos vårt folk – till vår ras!

Kort och enkelt kan man sammanfatta det med att de politiska värderingar som är bäst för vårt folk är nationalsocialism, oavsett om de traditionellt förespråkas av högern eller vänstern – nationalsocialismen står alltså över höger-vänster och är alltså det som är bäst för hela vårt folk och inte bara delar av det!

Då var höger avhandlat. Ordet högerextremist innehåller dock en del till, nämligen ”extrem”. Är vi extrema? Sett till det rådande samhällsklimatet är vi sannerligen extrema. Vi är inte, som de etablerade partierna, lite måttligt motståndare till dagens politik. Vi är extremt mycket emot etablissemanget och det rådande systemet av idag. Det är nog alltså inte helt galet av våra motståndare att klassa oss som ”extremister”.

Så är vi högerextrema? Nej, fy fan. Är vi vänsterextrema? Inte en chans! ”Extrema” nationalsocialister? Ja, absolut!