Etikettarkiv: Sverige

Summering av helgens aktivism

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivism i tre nordiska länder, polistrakasserier, medieskriverier och annat smått och gott. Här kommer en summering av helgens aktivism på temat Refugees NOT Welcome.

DSC_0335

Totalt har det kommit in över 30 rapporter om aktivism från Sverige, Norge och Finland. De flesta aktiviteterna har varit banderolluppsättningar samt affischering. I vissa fall har även flygblad delats ut och klistermärken satts upp. I Lund, Helsingborg och Hudiksvall genomfördes offentliga aktioner, i Luleå genomfördes en sprayning och i Norge spärrades en byggnad av.

DSC_0520

Mest uppmärksammade blev helt klart aktionerna i Lund och Helsingborg. Aktivisterna i södra Sverige blev först förbjudna från att gå in i Lunds centrum av polisen men kunde ändå hålla ett tal innan de åkte vidare till Helsingborg och manifesterade inne på ett köpcenter.

DSC_0046

Genomgående för aktivismen i åtminstone Sverige var att polisen störde den politiska verksamheten. I Luleå dök polisen upp när aktivister stod och höll upp en banderoll på en bro ovanför en vältrafikerad väg. Polisen ville veta vart aktivisterna arbetade och när en aktivist inte ville identifiera sig och bli åsiktsregistrerad tog polisen med honom ner på stationen. I Skellefteå dök poliser upp och skar ner en banderoll innan aktivisterna som satt upp den ens hunnit avlägsna sig från platsen. Poliserna, som var maskerade och såg ut att komma från insatsstyrkan, påstod att någon hade polisanmält banderollen men när detta kontrollerades med vakthavande befäl i Skellefteå dementerade han att så skulle vara fallet.

Ovanligt ljusskygga poliser i Skellefteå.

Luleå.

Sprayvägg i Luleå.

Hudiksvall.

Göteborg.

God respons från norsk media
I Sverige nöjde sig ”svensk” media med att rapportera om manifestationen i Lund och beklaga sig över att ingen greps eller blev attackerad av motdemonstranter. Det numera väl inövade propagandatramset om att ”demonstrationen saknade tillstånd” basunerades också ut i media i Sverige, trots att det är fullt lagligt att demonstrera utan tillstånd och man likaväl skulle kunna skriva meningslösa självklarheter som att aktivisterna andades luft utan att be familjen Bonnier om lov.

Norska aktivister spärrade av byggnad som välkomnar asylsökare till Agder.

I vårt västra grannland väckte den pan-nordiska aktivismen uppmärksamhet i mer bred bemärkelse, vilket Motståndsrörelsens nya norska hemsida – Frihetskamp – har uppmärksammat i en artikel. Flera norska medier har skrivit om aktionen och flera medier har också intervjuat Motståndsrörelsens ledare i Norge, Haakon Forwald.

Banderoll i Bergen.

Norska artiklar där Motståndsrörelsen har fått komma till tals:

Norska artiklar där helgens aktivism uppmärksammas:

Fler artiklar i Norge är också att vänta då fler intervjuer genomförts.

Finland
I Finland bedrevs det aktivism på sex orter, inklusive i huvudstaden Helsingfors.

helsingfors

bb3

bb1

jkl_refugees_2

Danmark
Våra danska kamrater kunde inte genomföra någon aktion denna helg. Danska läsare bör därför ansöka om medlemskap i Motståndsrörelsen så att även Danmark kan dra sitt strå till stacken i kommande aktioner!

danmark-kart

 

MSB varnar för att Sveriges asylsystem kommer att kollapsa redan i december

MASSINVANDRINGEN. MSB:s senaste veckorapport varnar för att Sveriges kapacitet för att ta emot fler flyktingar tar slut i december. Bland annat sjukvård och socialtjänst kommer då inte mäkta med sina åtaganden.

Det är i den senaste veckorapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som det varnas för en kommande systemkollaps för det svenska asylsystemet redan i december.

”MSB:s bedömning är att det nu ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras allt eftersom det antal personer som anländer till landet ställer krav på att samhällsviktiga verksamheter kan skala upp i samma takt”, står det i rapporten som varnar för ”begynnande utträngningseffekter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”.

— Man har så fullt upp att hantera ensamkommande barn och asylsökande så att man får problem med den ordinarie verksamheten, till exempel inom sjukvård och socialtjänst, säger Alexandra Nordlander, verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.

I klartext betyder det alltså att sjukvården och socialtjänsten inte kommer kunna hjälpa alla som behöver hjälp på grund av invandringen och att man antingen kommer få välja att fokusera på att hjälpa den outsinliga strömmen av nyanlända asylsökare eller att hjälpa de svenska medborgare som betalar skatt för att finansiera välfärden.

Problemet med undanträngning är i dagsläget begränsat till några områden i Sverige men MSB anser att det kan komma att sprida sig.

MSB menar att i december riskerar flera aktörer i Skåne, Västra Götaland och Stockholm att inte mäkta med sina åtaganden utan förstärkning. Problemen gäller bland annat att det behövs mer kvalificerad personal samt att det blir allt svårare att hitta boenden till asylsökarna som väller in i Sverige.

Istället för att intervjua personer som kräver stängda gränser har Aftonbladet när de skriver om rapporten valt att intervjua en person inom den kommunala sektorn som vill att staten ska skjuta till mer resurser till kommunerna så att massinvandringen kan fortsätta. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erkänner i alla fall att de numera måste prioritera i sina verksamheter och att allt som inte är akut får läggas åt sidan så att invandringen kan finansieras.

Samtidigt som Sverige utsätts för en enorm invandring som staten alltså inte klarar av att hantera ägnar sig åsiktspoliserna på Expo åt att slå ner på samhällsaktörer som väljer att kalla invandringen till Sverige för en massinvandring, vilket Nordfront skrev om igår.

Källa:
Larmrapporten – uthålligheten tar slut i december

 

Nordenrådet

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. En hel del positiva förändringar har skett inom Nordiska motståndsrörelsen den senaste tiden. En av dessa är att det bildats ett nordiskt råd, inom vilket ledande medlemmar i de olika nordiska länderna arbetar tätt tillsammans.

front1

En av Nordiska motståndsrörelsens verkliga styrkor är att organisationen finns representerad och har medlemmar i flera olika länder. I Sverige, Finland och Norge är organisationen mycket välfungerande med kontinuerlig aktivism och hemsidor som uppdateras flera gånger varje dag.

För att stärka samtliga länders verksamhet och samverkan med varandra har det bildats ett nordiskt råd, Nordenrådet, där ledande medlemmar från Sverige, Finland och Norge regelbundet håller möten för att diskutera saker och ta gemensamma beslut som är organisationen till gagn i samtliga länder. Det kan röra sig om all-nordiska arbetsgrupper, all-nordisk propaganda och kampanjer, samt gemensamma aktioner – antingen över statsgränserna eller att samma typ av aktivitet genomförs i flera olika länder vid samma tid. En annan arbetsuppgift rådet har är också att likrikta organisationens verksamhet i de olika länderna och att gemensamt arbeta fram strukturella förändringar.

Nordenrådets mål är att tydligare visa upp att Nordiska motståndsrörelsen inte är flera olika organisationer som existerar i flera olika länder och samarbetar med varandra, utan Nordiska motståndsrörelsen är en och samma nordiska organisation med verksamhet i hela Norden.

I Nordenrådet ingår Simon Lindberg, Emil Hagberg, Antti Niemi, Otto Rutanen, Haakon Forwald och Tommy Olsen. Samtliga innehar ledande positioner i respektive land och har mångårig erfarenhet inom Nordiska motståndsrörelsen.

I slutet av oktober hölls det första mötet och rådet sammanträder sedan dess regelbundet. Flera bra saker har redan arbetats fram och ännu fler saker ligger planerade för framtiden.

RedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionenRedaktionen